Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Nội quy quy định, từ ngữ rất chi quen thuộc từ khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường, xa hơn chút là nơi chúng ta làm việc hay các điểm du lịch,nhà hàng khách sạn… Tất cả đều có nội quy quy định hết nhằm mục đích đưa ra để mọi người tuân thủ và thực hiện tránh tình trạng náo loạn không kiểm soát được. Vậy đối với trung tâm ngoại ngữ cần có những quy định hoạt động gì bạn đã biết chưa Luatvn.vn hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề này, hoặc bạn gọi hotline 0763.387.788 để được tư vấn miễn phí

Quy định chung về hoạt động trung tâm ngoại ngữ

 Theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáodục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì đối tượng áp dụng là:

 • Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 • Quy chế này áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học (sau đây gọi là trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc trung tâm) và tổ chức, cá nhân có liên quan

 •                                       ngoại ngữ 6
 •                                                       chức khen thưởng cho học viên

Nội quy quy định tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Bất kì hoạt động kinh doanh nào khi đi vào hoạt động đều có những quy định nhất định dành cho cả tổ chức, cá nhân đứng đầu và cả khách hàng, người sử dụng dịch vụ. Cần thực hiện các nội quy sau đây:

a/ Đối với cá nhân, tổ chức,người đứng đầu trung tâm

 • Phải tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho các giáo viên, giảng viên, người trực tiếp tham gia giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của người học
 • Hàng năm trung tâm ngoại ngữ tin học cần phải có kế hoạch xây dựng các chương trình mới về khóa học, chương trình học, tài liệu dạy học và mục tiêu chuẩn đầu ra, và công khai chi phí, thời gian khai giảng khóa học…
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 • Học viên được tổ chức học và quản lý theo lớp học. Mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý
 • Liên kết đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế: Trung tâm thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn được cấp phép hoạt động, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với Điều kiện, khả năng của trung tâm. Khi thực hiện liên kết đào tạo phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và sở giáo dục và đào tạo.Trung tâm thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để phát triển chương trình, đội ngũ đáp ứng xu thế hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của trung tâm. Các hoạt động hợp tác quốc tế phải phù hợp với Điều kiện, khả năng của trung tâm và tuân thủ các quy định hiện hành.
 • Phải công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

b/ Đối với các học viên

 • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành do trung tâm đề ra kính trọng thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của trung tâm;
 • Thực hiện đầy đủ nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này, giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm;
 • Có hành vi, ngôn ngữ ứng xử phù hợp với đạo đức, văn hóa của cộng đồng, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại trung tâm.

Qua bài viết trên ít nhiều cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0763.387.788 hoặc truy cập luatvn.vn để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788