Dừng đóng BHXH hết tháng 12 năm 2020 – Hiểu đúng, tuân thủ pháp luật

Dừng đóng BHXH hết tháng 12 năm 2020 cho doanh nghiệp được công bố do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang là điểm tin được nhiều người quan tâm. Theo đó, có rất nhiều chính sách được đưa ra nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong thời kỳ kinh tế suy thoái trầm trọng. Tuy nhiên doanh nghiệp, công ty muốn áp dụng cần hiểu đúng về vấn đề này.

Chỉ dừng đóng BHXH hết tháng 12/2020 vào quỹ hữu trí và tử tuất

Khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng.

Dừng đóng BHXH năm 2020
Dừng đóng BHXH năm 2020

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP liệt kê các trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đó là:

Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động từ 01 tháng trở lên do tác động tiêu cực khi thay đổi cơ cấu, công nghệ. Hoặc do suy thoái kinh tế, hoặc thực hiện chính sách tái cơ cấu kinh tế của nhà nước.
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch mệnh, mất mùa, thiên tai.

Thời gian tạm dừng đóng BHXH năm 2020

Cụ thể vào ngày 17/3/2020 vừa qua, trước tình hình phức tạp của Covid – 19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra Công văn số 860/BHXH-BT nêu rõ việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020. Trong trường hợp hết tháng 6/2020 mà dịch vẫn chưa thể kiểm soát, doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng có thể tiếp tục đệ đơn đề nghị, xem xét về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 12/2020.

Chỉ dừng đóng BHXH năm 2020 về bảo hiểm hưu trí và tử tuất
Chỉ dừng đóng BHXH năm 2020 về bảo hiểm hưu trí và tử tuất

Ngoài ra, công văn này còn nêu rõ hàng tháng doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động bằng việc tuân thủ đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hiểu ngắn gọn, chính sách dừng đóng BHXH đến tháng 12/2020 chỉ là việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Không phải được miễn đóng toàn bộ các quỹ bảo hiểm.

Thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng được dừng đóng

Cùng theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cụ thể khoản 2 Điều 16, doanh nghiệp được dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Không bố trí, giải quyết được việc làm cho người lao động. Có trên 50% lao động trên tổng lao động có mặt trước khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh nằm trong nhóm tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc tạm thời.

Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản cho thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hay mất mùa gây ra. Tương tự, Công văn 860/BHXH-BT lại một lần nữa nhắc lại điều kiện này.

Chính vì điều này mà chủ doanh nghiệp cần hết sức lưu ý. Thực tế dịch Covid – 19 đang để lại hậu quả trầm trọng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng tạm dừng đóng BHXH năm 2020. Doanh nghiệp cần xem xét về điều kiện theo quy định của pháp luật để được áp dụng chính sách này.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788