Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài cần thủ tục gì?

Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài có một số điểm khác biệt so với thủ tục ly hôn trong nước. Hiện nay, việc ly hôn với các thành phần nước ngoài có nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, đã có sự đồng thuận về các quy định của pháp luật. Luật VN muốn hướng dẫn khách hàng quan tâm đến thủ tục ly hôn với các thành phần nước ngoài tại Việt Nam theo luật hiện hành và các ghi chú về việc thực hiện.
Ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau: Ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài hoặc ly hôn giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Ly hôn có các yếu tố nước ngoài là gì?

Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài cần thủ tục gì?
Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài cần thủ tục gì?
Ly hôn là chấm dứt mối quan hệ chồng và vợ theo phán quyết hoặc quyết định có hiệu lực pháp lý của Tòa án theo yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc cả hai. Quyền yêu cầu ly hôn là quyền cá nhân, gắn liền với chồng và vợ, vì vậy chồng và vợ có thể tự làm điều đó, nhưng không thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho người khác.
Ly hôn với các thành phần nước ngoài là một trường hợp ly hôn liên quan đến một bên nước ngoài hoặc một bên nước ngoài, cụ thể :
+ Ly hôn giữa người Việt và người nước ngoài;
+ Ly hôn giữa hai người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
+ Ly hôn với trẻ em sống ở nước ngoài;
+ Ly hôn nhưng có tài sản ở nước ngoài;
+ Ly hôn nhưng đương sự là ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị quyết 02/2013

Hướng dẫn sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự nước ngoài bao gồm :
a) Các bên liên quan là người nước ngoài không cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam và có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam tại thời điểm Tòa án chấp nhận vụ án dân sự;
b) Các bên liên quan là người Việt Nam cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam tại thời điểm Tòa án chấp nhận vụ án dân sự;
c) Các bên liên quan là người nước ngoài cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam tại thời điểm tòa án chấp nhận vụ án dân sự;
d) Các bên liên quan là người Việt Nam cư trú, kinh doanh, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam tại thời điểm Tòa án chấp nhận vụ án dân sự :

Phân chia tài sản sau khi ly hôn.

Việc phân chia tài sản sau khi ly hôn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận. Trong trường hợp hai bên không thể đạt được thỏa thuận, Tòa án sẽ giải quyết theo các nguyên tắc sau.

Đầu tiên

Tài sản riêng của một trong hai bên thuộc sở hữu của bên đó, chỉ có tài sản chung của vợ chồng mới có thể chia tài sản khi ly hôn.

Các tài sản được xác định là tài sản của vợ và chồng được liệt kê trong Phần 2 được chia theo nguyên tắc phân chia, nhưng Tòa án sẽ xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, nỗ lực, đóng góp của mỗi bên để tạo, bảo trì và phát triển tài sản này.
Lao động của vợ chồng trong gia đình được gọi là lao động thu nhập.
Bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục làm việc để tạo thu nhập.

Thứ hai

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ và trẻ vị thành niên hoặc người lớn bị khuyết tật, mất năng lực hành vi dân sự, không thể làm việc và không có tài sản để tự hỗ trợ.

Lỗi của mỗi bên vi phạm các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng
Trong trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất tài sản riêng với tài sản chung và vợ chồng yêu cầu chia tài sản ly hôn, bên nào sẽ nhận được tài sản bằng hiện vật trong quá trình phân chia? lớn hơn cổ phần của nó, bên kia phải trả chênh lệch về giá trị.

Khả năng giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết các vụ ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình và Bộ luật tố tụng dân sự.
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thẩm quyền giải quyết các vụ ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện ( Khoản 3, Điều 123).
Theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, có sự đồng thuận về quyền tài phán so với Bộ luật tố tụng dân sự cũ. Theo các quy định tại Khoản 1, Điều 28 và Điểm a, Khoản 1, Điều 35, thẩm quyền giải quyết các vụ ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài thuộc Tòa án Nhân dân cấp huyện (Trước đây thuộc Tòa án Nhân dân cấp tỉnh).
Luật áp dụng
Việc giải quyết ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, và giữa người nước ngoài thường trú trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam về hôn nhân và gia đình. Cụ thể, theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014 và các tài liệu liên quan.
Trong trường hợp đảng là công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam tại thời điểm yêu cầu ly hôn, việc ly hôn sẽ được giải quyết theo luật pháp của quốc gia nơi chồng và vợ cư trú cùng nhau; nếu họ không có một nơi thường trú, việc giải quyết theo luật pháp Việt Nam.
Việc giải quyết bất động sản nước ngoài khi ly hôn phải tuân theo luật pháp của quốc gia nơi có bất động sản đó.

Trình tự và thủ tục ly hôn với các yếu tố nước ngoài

Ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài
Ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài

Bước 1:

Đơn yêu cầu ly hôn để ly hôn và gửi hồ sơ ly hôn lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Hồ sơ xin ly hôn với các yếu tố nước ngoài bao gồm các tài liệu sau :
– Đơn xin ly hôn.
– Bản sao chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân); Đăng ký hộ gia đình (với một bản sao thật của bản gốc);
– Giấy chứng nhận kết hôn gốc, trong trường hợp giấy chứng nhận kết hôn gốc bị mất, một bản sao được chứng nhận bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được nộp và nêu rõ trong bản kiến nghị;
– Bản sao giấy khai sinh (nếu bạn có con);
– Bản sao chứng từ và tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp);
– Nếu hai bên kết hôn ở Việt Nam, và sau đó vợ / chồng ra nước ngoài (không thể tìm thấy địa chỉ), phải có chứng nhận của chính quyền địa phương rằng một trong các bên đã thoát ra;
– Nếu cả hai bên đăng ký kết hôn theo luật nước ngoài và muốn ly hôn tại Việt Nam, họ phải hợp pháp hóa giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và hoàn tất các thủ tục ghi chú trong sổ đăng ký tại Bộ Tư pháp trước khi nộp đơn ly hôn. hôn. Trong trường hợp các bên không ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn, đơn xin ly hôn phải nêu rõ lý do không ghi chú kết hôn.

Bước 2:

Tòa án chấp nhận đơn, xem xét nó theo thẩm quyền của mình và theo luật pháp, sau đó đưa ra thông báo thanh toán tạm ứng phí tòa án cho người nộp đơn. Người nộp đơn phải trả trước phí tòa án và trả lại biên lai trước án cho Tòa án. Tòa án chấp nhận vụ ly hôn và đưa ra thông báo chấp nhận vụ án cho cùng một mức độ kiểm sát và bị đơn (người liên quan).

Bước 3:

Tòa án xử lý vụ việc theo thủ tục pháp lý.

Lưu ý: Luật pháp không yêu cầu đơn ly hôn phải thông qua hòa giải tại cơ sở (Ủy ban Nhân dân xã, phường, công đoàn của cơ quan , …) Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tòa án vẫn yêu cầu bước hòa giải này.

Thời hạn giải quyết

Thời gian xử lý thay đổi tùy theo từng trường hợp. Trên cơ sở pháp luật, thời hạn chuẩn bị xét xử là từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày chấp nhận vụ án; Thời hạn mở phiên tòa là từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Công ty luật Việt Nam tư vấn Năng lực giải quyết ly hôn với các yếu tố nước ngoài theo các quy định mới của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau :

1. Ly hôn với các yếu tố nước ngoài

Điều 127 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định rằng ly hôn với các yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp cụ thể như :
– Ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài;
– Ly hôn giữa những người nước ngoài thường trú tại Việt Nam khi họ yêu cầu.

2. Có khả năng giải quyết ly hôn với người nước ngoài

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam tại Khoản 2 Điều 81, quyền nuôi con khi ly hôn được xác định như sau :
Vợ chồng đồng ý về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ và quyền của mỗi bên sau khi ly hôn với đứa trẻ; trong trường hợp không có thỏa thuận có thể đạt được, tòa án sẽ quyết định giao đứa trẻ cho một bên trực tiếp nuôi nó dựa trên lợi ích của đứa trẻ về mọi mặt; nếu trẻ đầy 07 tuổi trở lên, mong muốn của trẻ phải được xem xét.
Trẻ em dưới 36 tháng tuổi sẽ được chỉ định cho mẹ của chúng trực tiếp nuôi chúng, trừ khi các bà mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em hoặc cha mẹ có các thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của trẻ em . 
Tuy nhiên, đối với các trường hợp liên quan đến các yếu tố nước ngoài, theo quy định tại Điều 127 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài :

Điều 127. Ly hôn liên quan đến yếu tố nước ngoài

1. Ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài và giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam sẽ được giải quyết tại một cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo Luật này.
2. Trong trường hợp đảng là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam tại thời điểm yêu cầu ly hôn, việc ly hôn sẽ được giải quyết theo luật pháp của quốc gia nơi chồng và vợ cư trú cùng nhau; nếu họ không có một nơi thường trú, việc giải quyết theo luật pháp Việt Nam.
3. Việc giải quyết bất động sản nước ngoài khi ly hôn sẽ tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi có bất động sản đó.

Theo Điều 469 và 470 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Theo Điều 469 và 470 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền giải quyết các vụ ly hôn liên quan đến các yếu tố nước ngoài thuộc về Tòa án nhân dân của tỉnh.
Trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 4, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nếu việc ly hôn diễn ra với một công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới với một công dân của một quốc gia láng giềng cư trú trong cùng khu vực, Ở khu vực biên giới với Việt Nam, quyền tài phán thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện.
Do đó, trong trường hợp chồng và vợ thường trú ở nước ngoài và không thường trú tại Việt Nam, việc ly hôn sẽ được giải quyết theo luật pháp của nước sở tại. Trong trường hợp bình thường, cơ quan này thuộc Tòa án Nhân dân của tỉnh.
Đối với bất kỳ câu hỏi liên quan đến Hôn nhân và Gia đình và cần làm thủ tục Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, xin vui lòng liên hệ với qua số hotline/zalo: 076 338 7788
Trân trọng.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788