Giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện

Doanh nghiệp được phép mở văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, nếu không thể mang lại kết quả thực tế, doanh nghiệp có thể chọn chấm dứt hoạt động kinh doanh.. Các bước Giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện như thế nào? Cụ thể thủ tục Giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện ra sao? Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn. 

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Khái niệm chi nhánh và văn phòng đại diện là gì?

 • Chi nhánh và văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/công ty. Nó có một nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ những lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, không thể tạo ra doanh thu hoặc ký hợp đồng với khách hàng, mà chỉ có thể thực hiện công việc khuyến mãi và giao dịch thay mặt cho công ty mẹ, thay mặt cho công ty mẹ. 

Khi nào công ty giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện?

Giải thể công ty
Giải thể công ty
Pháp luật quy định chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động trong hai trường hợp sau đây:

Theo quyết định của chính doanh nghiệp

 • Có thể thấy, doanh nghiệp có quyền chủ động quyết định các vấn đề về giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do mình thành lập, trong đó có việc chấm dứt hoạt động. Lý do chấm dứt hoạt động có thể đến từ nhiều lý do khác nhau như không đáp ứng được các mục tiêu ban đầu, xung đột nội bộ, v.v., và nhiều yếu tố khác. Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại, tiết kiệm chi phí vận hành
 • Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân do chính chủ doanh nghiệp quyết định; công ty hợp danh do Hội đồng thành viên quyết định; công ty trách nhiệm hữu hạn do Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty quyết định; công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết định

Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Để thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Đây là sự công nhận pháp lý, là cơ sở để các chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động. Do đó, nếu giấy phép kinh doanh bị thu hồi, điều đó cũng có nghĩa là chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty không còn được công nhận về tư cách pháp nhân và buộc phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Nói tóm lại, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của công ty có thể chấm dứt hoạt động theo sáng kiến của chính doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu chi nhánh, Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thì phải chấm dứt hoạt động theo quy định.

Thủ tục Giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện:

Thủ tục giải thể chi nhánh: 

 • Ngay cả khi công ty chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh một cách tự nguyện hoặc bắt buộc, công ty vẫn có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý.
 • Trường hợp công ty không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định và đúng thời hạn có thể sẽ bị xử phạt hành chính nếu bị phát hiện. Do đó, bạn nên làm theo các thủ tục dưới đây để tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể chi nhánh

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm:
 • Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh
 • Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (có thể là quyết định của chính doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện của cơ quan). chính phủ)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Danh sách nhân viên và các quyền hợp pháp của họ
 • Danh sách chủ nợ và nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, bao gồm nợ thuế của chi nhánh và nợ đóng bảo hiểm xã hội (nếu có)
 • Thông báo hủy niêm phong chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty, công ty phải gửi Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh đến Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 • Sau khi có thông báo, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động theo quy định tại Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên mạng điện tử.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước phải xem xét, xử lý hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh

 • Văn phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của các thành phần hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu đăng ký. doanh nghiệp đến tình trạng ngừng hoạt động.
 • Đồng thời, có trách nhiệm thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh công khai.

Thủ tục giải thể văn phòng dại diện:

GIẢI THỂ CÔNG TY 1

Trình tự, thủ tục giải thể Văn phòng đại diện

Bước 1: Nộp hồ sơ để hoàn thành nghĩa vụ cho cơ quan thuế và xin mã số thuế
 • Doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan thuế (có bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Văn phòng đại diện) để yêu cầu quyết toán thuế và mã số. thuế.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh/Thành phố
 • Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thanh toán toàn bộ các khoản nợ của công ty, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố.

Thành phần hồ sơ giải thể Văn phòng đại diện

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Luật giải thể văn phòng đại diện – Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Danh sách chủ nợ và nợ chưa thanh toán, bao gồm nợ thuế của văn phòng đại diện và đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách nhân viên và các lợi ích tương ứng hiện tại của nhân viên.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Con dấu của Văn phòng đại diện (nếu có).

Cách thực hiện hướng dẫn giải thể văn phòng đại diện trực tuyến

Sau khi chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định tại Văn phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Thời gian làm thủ tục giải thể Văn phòng đại diện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của Văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Chú ý:

 • Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khi ngừng hoạt động 1 năm mà không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
 • Việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện ở nước ngoài. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo giải thể Văn phòng đại diện bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trách nhiệm của công ty khi chấm dứt hoạt động kinh doanh (Giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện)

 • Khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của công ty và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện là Việc chấm dứt hoạt động phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, kinh doanh tại chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc duy nhất của doanh nghiệp có thể thực hiện chức năng thực hiện các hoạt động có lợi nhuận, do đó, doanh nghiệp có chi nhánh ngừng hoạt động phải thực hiện các hợp đồng đã ký kết, thanh toán. nợ đầy đủ các khoản nợ (bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh) và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đầy đủ các quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ giải thể công ty tại Luatvn.vn

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty. (đăng 3 số báo điện tử hoặc báo viết)
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn giải thể chi nhánh hay văn phòng đại diện của công ty. Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788