Giải thể công ty cổ phần gồm những quy định gì?

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty cổ phần là một trong những dịch vụ pháp lý mà Công ty Luật Luatvn.vn hiện đang thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu trên toàn quốc. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý nêu trên. Để hiểu rõ hơn về quy trình và quy định để giải thể công ty cổ phần mời quý khách hàng đọc bài viết sau đây của Luatvn.vn. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Giải thể công ty trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do khiến các thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa; bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật…

Doanh nghiệp có thể giải thể trong trường hợp sau:

  • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Trình tự giải thể công ty cổ phần

giai the doanh nghiep
Luatvn.vn tư vấn Giải thể công ty cổ phần

1. Trình tự làm thủ tục giải thể công ty cổ phần:

– Tiếp cận và phân tích thông tin từ khách hàng;
– Tư vấn, soạn thảo văn bản giải thể doanh nghiệp;
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư:

2. Cách thực hiện thủ tục:

Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký giải thể công ty cổ phần tại: Chi Cục Thuế, cơ quan công an và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ giải thể công ty cổ phần:

a) Thành phần của hồ sơ, bao gồm:

– Thông báo giải thể doanh nghiệp;
– Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã trả, bao gồm cả tiền thuế nợ, nợ bảo hiểm xã hội;
– Danh sách quyền lợi của người lao động hiện tại đã được giải quyết;
– Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản rằng doanh nghiệp đã đóng tài khoản (trong trường hợp tài khoản chưa được mở tại Ngân hàng thì có văn bản cam kết không mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức, cá nhân nào).

– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã công bố báo cáo giải thể theo quy định.

– Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế; (nếu chưa đăng ký thuế thì phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan thuế).
– Giấy xác nhận của cơ quan công an mà doanh nghiệp đã nộp hoặc tiêu hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan công an);
– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 phải nộp Giấy phép thành lập doanh nghiệp);
– Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết trả tất cả các khoản nợ, kể cả nợ thuế, giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động.
– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải kèm theo đơn đề nghị giải thể (đóng cửa hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện.

b. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

>> Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi nếu có vấn đề thắc mắc về pháp lý, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẵn sàng phục vụ cung cấp những thông tin chính xác nhất. >>

Tư vấn cụ thể dịch vụ giải thể công ty cổ phần 

Bước 1: Thông qua quyết định Giải thể công ty cổ phần:

Quyết định giải thể phải bao gồm các nội dung:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
Lý do giải thể;
Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Công bố thông tin về việc Giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải gửi:

Quyết định giải thể;
Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.
Đến các cơ quan sau:

Cơ quan đăng ký kinh doanh
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
Người lao động
Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
Các chủ nợ.

Bước 3: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan về việc Giải thể công ty cổ phần

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của công ty, công ty tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp.

Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan thuế Giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần gửi công văn tới cơ quan thuế ((kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký Giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Quy định mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần:

giai the doanh nghiep 1
Luatvn.vn tư vấn Giải thể công ty cổ phần
1. Biên bản cuộc họp về việc giải thể tất cả các đối tác trong quan hệ đối tác – Tham khảo mẫu;
2. Quyết định giải thể (Quyết định giải thể phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng quản trị của tất cả các đối tác chung (Hội đồng thành viên) – tham khảo mẫu;
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán tất cả các khoản nợ của tất cả các đối tác chung (Hội đồng thành viên) – tham khảo mẫu:
– Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty (trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Một doanh nghiệp chỉ có thể bị giải thể khi bảo lãnh trả hết tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

5. Doanh nghiệp xuất bản thông báo quyết định giải thể trên ít nhất một tờ báo bằng văn bản (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc điện tử trong ba số liên tiếp (kèm theo tài liệu chứng minh việc công bố thông báo). quyết định giải thể).

6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2000 phải nộp Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
7. Thông báo cho người nộp thuế nộp mã số thuế của Cục Thuế Hà Nội (hoặc công văn của Cục Thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
8. Thông báo do người đại diện theo pháp luật ký về việc hoàn tất thủ tục giải thể (Thông báo nêu rõ quy trình thực hiện các bước trên từ 1 đến 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung ghi trong thông báo) – tham khảo mẫu
9. Giấy xác nhận của Công an thành phố Hà Nội cho biết Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao thủ tục cấp con dấu). bản sao công chứng hợp lệ).

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty (theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp), khi nộp đơn xin giải thể, Công ty cần bổ sung Quyết định số của Cơ quan có thẩm quyền (cơ quan quản lý doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh – theo Điều 31 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ) về việc giải thể Công ty. công ty nhà nước.

Dịch vụ giải thể công ty tại Luatvn.vn

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

  • Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty. (đăng 3 số báo điện tử hoặc báo viết)
  • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
  • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
  • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
  • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Bài viết trên đây của công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Giải thể công ty cổ phần. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788