Giải thể doanh nghiệp – chi nhánh

Trong quá trình kinh doanh thất bại là điều không thể tránh khỏi. Có nhiều tình huống sẽ trải qua, bạn có thể vượt qua nó quả thật tuyệt vời tuy nhiên tình huống xấu nhất chính là giải thể doanh nghiệp. Để Giải thể doanh nghiệp – chi nhánh công ty cần phải hiểu biết pháp luật một cách tường tận về những quy trình và cách thức để có thể làm đúng, không bị phạt mất tiền oan. Mời bạn theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để hiểu rõ hơn nhé. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Điều kiện giải thể doanh nghiệp – chi nhánh là gì?

Thực tế cho thấy có nhiều người thành lập công ty và sau đó cho dù công ty dù không hoạt động nữa nhưng không có thông báo tạm ngừng hoạt động, không giải thể doanh nghiệp do ngại thủ tục và hồ sơ phức tạp, tốn nhiều thời gian…

Việc này khiến cho công tác quản lý doanh nghiệp của nhà nước gặp khó khăn và các chủ sở hữu cũng thiệt hại về tài sản ngày càng tăng dần theo thời gian. Chính vì thế, khi bạn không tiếp tục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nữa thì nên tiến hành thủ tục giải thể công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính bạn.

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.
 • Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

1. Giải thể doanh nghiệp

giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Trường hợp giải thể doanh nghiệp: Thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty hết hiệu lực mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty cho một công ty trách nhiệm hữu hạn; đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Doanh nghiệp bị giải thể khi:

– Công ty không còn đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời gian sáu tháng liên tục;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi
Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi bảo lãnh trả hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
Công ty Luatvn.vn tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

1. Doanh nghiệp giải thể thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau:

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
– Lý do giải thể;
– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định giải thể;
– Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
– Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Quá trình làm việc để giải thể doanh nghiệp

 • Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày được chấp thuận, doanh nghiệp giải thể phải gửi quyết định giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp.

3. Xử lý nợ

 • Khi gửi cho chủ nợ phải kèm theo thông báo phương án xử lý nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số tiền nợ, thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán của khoản nợ, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Công bố quyết định giải thể doanh nghiệp

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng trên ít nhất một tờ báo bằng văn bản hoặc trên mạng đối với ba số liên tiếp, nếu pháp luật yêu cầu.

5. Thanh toán nợ và thanh lý tài sản

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty cổ phần trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định giải thể.

6. Thứ tự khoản nợ của doanh nghiệp trước khi giải thể:

 • Các khoản nợ của doanh nghiệp được trả theo thứ tự tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể. và đã ký hợp đồng lao động. Sau đó, doanh nghiệp cũng phải trả thuế và các khoản nợ khác. Sau khi thanh toán, số dư còn lại sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

7. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán toàn bộ các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp. kinh doanh trong đăng ký kinh doanh.

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi:
– Doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi.

– Sau thời hạn sáu (06) tháng, nếu cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó được coi là giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký. kinh doanh.

 • Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, thành viên, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn. công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản khác.

2. Dịch vụ tái cơ cấu và giải thể doanh nghiệp – chi nhánh doanh nghiệp

dich vu giai the doanh nghiep
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại tphcm

Tái cấu trúc và giải thể thường là những lĩnh vực dễ xảy ra xung đột với sự nhạy cảm về thương mại và tài chính. Công ty Luatvn.vn tự hào là công ty hàng đầu và nổi tiếng nhất tại Việt Nam với việc thường xuyên tham gia vào các dự án tái cấu trúc và hỗ trợ một số lượng lớn các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước lớn có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trong lĩnh vực Tái cấu trúc và Giải thể, chúng tôi có đội ngũ luật sư phù hợp bao gồm các chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp, với nhiều kiến thức pháp lý, cùng với sự nhạy cảm thương mại. cũng như tài chính. Những kinh nghiệm và sự nhạy cảm đó giúp nhóm của chúng tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn về thời điểm thích hợp để tiến hành và hướng tiến hành.

Dịch vụ tái cơ cấu và giải thể doanh nghiệp – chi nhánh doanh nghiệp

Cùng với đội ngũ tư vấn kinh doanh, công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ trong lĩnh vực này, bao gồm:

– Thẩm định pháp lý của doanh nghiệp;
– Giải thể và tư vấn pháp luật;
– Tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm chuyển đổi doanh nghiệp từ hình thức này sang hình thức khác, xây dựng lại đội ngũ quản lý, sáp nhập, hợp nhất, phân chia và chia tách doanh nghiệp;
– Giải thể, thanh lý, phá sản;
– Công bố, công bố và tuân thủ.

3. Dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Chi nhánh doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm:

– Quyết định giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
– Danh sách chủ nợ, nợ chưa thanh toán, bao gồm nợ thuế, chi nhánh, nợ đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện tại và quyền lợi tương ứng của họ;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
– Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;
– Số lượng hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

Xác nhận giải thể chi nhánh doanh nghiệp của người đại diện

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và giám đốc chi nhánh giải thể cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

Thực hiện hợp đồng theo pháp luật:

 • Doanh nghiệp có chi nhánh giải thể có trách nhiệm thực hiện hợp đồng, trả nợ, kể cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Giải thể chi nhánh doanh nghiệp

 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư nhà nước có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế và công an về quyết định này. việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không yêu cầu.

Dịch vụ giải thể công ty tại Luatvn.vn

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty. (đăng 3 số báo điện tử hoặc báo viết)
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Bài viết trên đây của công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Giải thể doanh nghiệp – chi nhánh . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788