Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp, công ty nhà nước vì lý do nào đó mà phải giải thể. Tuy là điều ít gặp nhưng không phải không có. Bản thân việc thành lập doanh nghiệp cũng phải tuân theo nhiều quy định ràng buộc. Vì vậy, khi giải thể doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ gặp phải nhiều khúc mắc khó có thể giải quyết. Do đó, Luatvn.vn cung cấp dịch vụ: Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0763.387.788

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Nghị định 172/2013/NĐ-CP
 • Thông tư số 129/2015/TT-BTC Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước.

Các trường hợp bị xem xét giải thể DN nhà nước

Khi doanh nghiệp nhà nước hoạt động không còn mang lại hiệu quả, lúc này sẽ bị xem xét giải thể. Cụ thể:

 • Trong 03 năm liên tiếp, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ. Mức lỗ theo lũy kế từ 75% trở lên so với vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Tuy nhiên DN đó vẫn chưa trong tình trạng bị phá sản.
 • Doanh nghiệp đã hết thời gian quy định của việc hoạt động được ghi ở trong nội dung của quyết định thành lập và doanh nghiệp đó không có thực hiện việc xin gia hạn thêm.
 • Khi mà việc tiếp tục thực hiện duy trì hoạt động doanh nghiệp là một điều không có còn cần thiết nữa.
 • Khi doanh nghiệp của nhà nước mà không có tiến hành được những nhiệm vụ được giao từ nhà nước với thời gian trong vòng 02 năm liên tục khi đã được áp dụng những biện pháp cần thiết.
Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước
Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước

Trình tự và thủ tục thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan quyết định thành lập hoặc các cơ quan chức năng khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Nếu phát hiện công ty nhà nước rơi vào tình trạng phải giải thể đề nghị giải thể công ty nhà nước.

Người quyết định thành lập công ty nhà nước có quyền quyết định giải thể công ty nhà nước. Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Thủ Tướng Chính Phủ.

Gọi Hotline: 0763.387.788 nếu muốn tư vấn giải thể doanh nghiệp nhanh chóng

Cổ phần hóa là xu hướng tất yếu đối với doanh nghiệp nhà nước

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty nhà nước. Quyết định này phải được thông báo cho người lao động trong công ty và được gửi đến:

 • Người đề nghị GTDN nhà nước,
 • Doanh nghiệp nhà nước bị giải thể,
 • Cơ quan tài chính doanh nghiệp,
 • Cơ quan kế hoạch và đầu tư,
 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty,
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,
 • Cục thống kê,
 • Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhà nước bị giải thể đặt trụ sở chính

Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
Người quyết định GTDN nhà nước phải thành lập Hội đồng giải thể công ty nhà nước. Hội đồng giải thể có chức năng tham mưu cho người quyết định giải thể công ty và tổ chức thực hiện giải thể công ty.

Trên đây là những Tư vấn giải thể doanh nghiệp nhà nước. Có thể nói mặc dù nêu khá dễ dàng nhưng để có thực hiện đúng quy trình đảm bảo là điều không phải dễ dàng. Khi mà các bước, công đoạn đòi hỏi việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, chính xác.

Thông tin hữu ích:

Tư vấn giải thể doanh nghiệp tư nhân

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788