Giải thể hộ kinh doanh cá thể

Giải thể hộ kinh doanh cá thể là thủ tục pháp lý để xác nhận việc chấm dứt hộ kinh doanh cá nhân. Nhằm loại bỏ các nghĩa vụ thuế đã phát sinh trong quá trình kinh doanh.
Bây giờ, Luật VN hướng dẫn cách giải thể hộ kinh doanh cá nhân, tham khảo thông tin bên dưới:

Lý do giải thể hộ kinh doanh cá nhân

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo ngừng kinh doanh hộ kinh doanh;
 • Thông báo chấm dứt hiệu lực của mã số thuế;
 • Giấy phép kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh cá nhân;
 • Quyền công tố và bản sao hợp lệ văn bản quy phạm pháp luật của thẻ cá nhân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các biện pháp thay thế hợp lệ khác của người được ủy quyền;
 • Thỏa thuận bằng văn bản với các chủ nợ về nghĩa vụ thanh toán (nếu có);
 • Biên bản xác nhận thực hiện nghĩa vụ trả lương cho hộ kinh doanh sử dụng lao động (nếu có);
 • Tuyên bố thông tin ứng cử viên.
  Số hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý: trong vòng 3 ngày

 • Cơ quan thực hiện: phòng đăng ký kinh doanh huyện
 • Đối tượng của thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm 2021

ĐƠN XIN NGHỈ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã)……………

– Chi cục thuế quận (huyện, thị xã)……………….

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào mục đích làm đơn của bạn)

– Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Giới tính:………….

Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ: là chủ hộ kinh doanh cá thể)

Tại địa điểm:………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………….

Mã số thuế:……………………………………

Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:……………………… do………………………. cấp ngày…./…../…..

Mức doanh thu và thuế nộp từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./……. (đợt kết toán thuế gần nhất):

1./Doanh thu:………………………..

2./Thuế GTGT:……………………….

3./Thuế TNDN:……………………

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

……………………………………………

……………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn, đó có thể là do tình hình kinh tế của gia đình bạn gặp khó khăn, bạn có việc đột xuất,…)

Hiện nay, tôi có nhu cầu nghỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại địa điểm……………………….. từ ngày…./……/……. Đến ngày…./…../……..

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và đồng ý sự việc mà tôi đã nêu trên. Nếu được chấp nhận đề nghị trên, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Lý do giải thể hộ kinh doanh cá nhân

Theo quyết định của chủ hộ kinh doanh khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh;
Trường hợp chấm dứt kinh doanh hộ kinh doanh, sau khi quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do:

 • Nội dung khai báo trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Ngừng hoạt động kinh doanh trong quá 06 tháng liên tục không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký và cơ quan thuế;
 • Kinh doanh các ngành, nghề bị cấm ; do người không được ủy quyền thành lập hộ kinh doanh ; không báo cáo theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc báo cáo, yêu cầu;
 • Theo quyết định của tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ trước khi giải thể hộ kinh doanh cá thể

 • Hộ kinh doanh cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản nợ, bao gồm các khoản thuế chưa thanh toán, nghĩa vụ tài chính trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Trừ trường hợp hộ kinh doanh có thỏa thuận khác. Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ này trước khi giải thể, hộ kinh doanh cá nhân cần.
 • Tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh cá nhân và trả hết các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động đến thời điểm giải thể như thuế giấy phép, thuế khoán. Hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh và nộp hồ sơ mã số thuế hộ kinh doanh cá nhân tại cơ quan quản lý thuế cấp huyện:
  Văn bản yêu cầu đình chỉ mã số thuế, mẫu số 24 / dk – tct, ban hành kèm theo thông tư 105 / 2020 / tt – btc.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Lưu ý:

 • Mã thuế khóa ở đây là mã thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, mã số thuế này chỉ bị khóa trong các hoạt động kinh doanh riêng lẻ. Chủ doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng mã số thuế của họ để thực hiện nghĩa vụ thuế cá nhân của họ.
 • Chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cho các chủ nợ hiện có, trong trường hợp hộ kinh doanh không đủ khả năng chi trả ngay, có thỏa thuận bằng văn bản giữa hộ kinh doanh và chủ nợ;
 • Tiền lương, tiền thưởng. Nếu gia đình sử dụng lao động hoặc biên bản thỏa thuận giữa hộ gia đình và người lao động với các biện pháp xử lý tiền lương, tiền thưởng. Trong tương lai.

ho kinh doanh 1

Làm thế nào để thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể.

Chủ hộ kinh doanh cá nhân, người được ủy quyền phải nộp giấy phép kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế sở tài chính, kế hoạch của ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ kinh doanh.

Thành phần hồ sơ giải thể hộ kinh doanh 

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo ngừng kinh doanh hộ kinh doanh;
 • Thông báo chấm dứt hiệu lực của mã số thuế;
 • Giấy phép kinh doanh ban gốc của hộ kinh doanh cá nhân;
 • Giấy ủy Quyền và bản sao hợp lệ văn bản quy định pháp luật chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các biện pháp thay thế hợp lệ khác của người được ủy quyền;
 • Thỏa thuận bằng văn bản với các chủ nợ về nghĩa vụ thanh toán (Nếu có);
 • Biên bản xác nhận thực hiện nghĩa vụ trả lương cho hộ kinh doanh sử dụng lao động (Nếu có);
  Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
  Số hồ sơ: 01 bộ

Thời gian xử lý: Trong vòng 3 ngày

 • Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh huyện, quận
 • Đối tượng của thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Quý khách muốn Thành lập hộ kinh doanh, giải thể hộ kinh doanh cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Thành lập hộ kinh doanhHộ kinh doanh là gìNên thành lập công ty hay hộ kinh doanhHộ kinh doanh cá thể là gì
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788