Giám đốc trung tâm tư vấn du học

Quy định về điều kiện đối với Giám đốc trung tâm tư vấn du học được quy định tại Quyết định số: 05/2013/QĐ-TTg quy định về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Giám đốc là người đứng đầu trung tâm và phụ trách chung, toàn bộ hoạt động của Trung tâm tư vấn du học. Do đó doanh nghiệp nên cân nhắc trong việc lựa chọn người đứng đầu cho phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

 Cơ sở pháp lý

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ – TTg Quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập quy định:

Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Quy định trình độ giám đốc trung tâm tư vấn du học.

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
 2. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:
 3. a) Được thành lập theo quy định pháp luật;
 4. b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 5. c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
 6. d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
 7. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học đã được chứng nhận đăng ký hoạt động để Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giám đốc trung tâm tư vấn du học
Giám đốc trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
 3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
 4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.
Giám đốc trung tâm tư vấn du học
Giám đốc trung tâm tư vấn du học

Mẫu sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm tư vấn du học

 

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTG ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học)

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
 2. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………
 3. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………
 4. Quê quán:………………………………………………………………………………………………..
 5. Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………
 6. Số CMTND:………………………… Ngày cấp:……………….Nơi cấp:………………
 7. Điện thoại:………………………………..; Fax………………………………………………..
 8. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm được đào tạo tại cơ sở đào tạo, bằng, chứng chỉ được cấp …)
Thời gianTên cơ sở đào tạoChuyên ngànhBằng/chứng chỉ được cấp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm công tác tại cơ quan, chức vụ,…)

Thời gianCơ quan công tácChức vụĐịa chỉ và Điện thoại
 1. THỜI GIAN, KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC:
 2. KHEN THƯỞNG:
 3. KỶ LUẬT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG NƠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)
…….., ngày … tháng … năm …..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ghi rõ họ tên)

 

Như vậy Luatvn.vn đã chia sẻ cho bạn quy định về giám đốc trung tâm tư vấn du học. Nếu bạn đang mong muốn thành lập trung tâm tư vấn du học mà chưa rõ các thủ tục thành lập. Hãy liên hệ dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học của Luatvn.vn. Chúng tôi cam kết hoàn thành mọi thủ tục đúng pháp luật, nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com của Luatvn.vn để được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788