Giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lại lao động là lĩnh vực được pháp luật Việt Nam đưa ra nhiều quy định về thủ tục, trình tự. Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn qua bài viết này.

1. Cá nhân, tổ chức cho thuê lại lao động cần có những điều kiện dưới đây:

– Là người quản lý doanh nghiệp.

– Không có án tích.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

– Đã làm việc trong lĩnh vực có thể thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Giấy phép cho thuê lại lao động phải tuân thủ quy định sau:

– In trên giấy bìa cứng có kích thước khổ A4, mặt trước ghi nội dung của giấy phép trên nền trắng có hoa văn màu xanh da trời, có hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen; mặt sau có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” in trên nền màu xanh da trời.

– Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

– Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

– Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

3. Trình tự chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục

Đối với chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

– Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm một trong các loại văn bản sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động

Đối với trình tự thực hiện gồm các bước sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

– Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ luật lao động 2012

2. Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

3. Tham khảo thủ tục tại: 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788