Giấy phép kinh doanh & giấy vệ sinh an toàn thực phẩm!

Luật sư thân mến! Tôi có vài vấn đề liên quan đến giấy phép kinh doanh và giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, mong muốn lời khuyên của bạn.

1. Giấy phép kinh doanh:

a. Hơn 10 năm trước, tôi đăng ký giấy phép kinh doanh là một hộ kinh doanh cá nhân, sau đó tôi dừng lại, do thiếu thông tin, vì vậy tôi chỉ công chứng hợp đồng hợp đồng cho thuê.

Cho phép tôi hỏi: liệu giấy phép đó có tự chủ hay vẫn tồn tại. Tôi có trách nhiệm gì không? Vậy nếu tôi muốn đăng ký lại doanh nghiệp, bình thường hay phải làm gì?
B. Cho phép tôi hỏi: một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hộ kinh doanh cá nhân: Thủ tục pháp lý, điều kiện thành lập hồ sơ phải được công chứng hoặc chỉ được công chứng.
2. Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm: cho phép tôi hỏi: có cần thiết phải xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm không?

Cảm ơn!

Thu hồi giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp
 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010
 • Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điều 77 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: 

 • Điều 77. Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ gia đìnhKhi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo chấm dứt kinh doanh và trả lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện cho phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký và đồng thời trả toàn bộ nợ, kể cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

 • Do đó, bạn chưa nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền, vì vậy doanh nghiệp của bạn vẫn được xem là hoạt động và kể từ đó bạn chưa thanh toán thuế, sẽ được ghi nhận là khoản nợ thuế. Nếu muốn đăng ký lại doanh nghiệp, bạn phải thực hiện nghĩa vụ thuế của mình cho nhà nước.

Công ty TNHH một thành viên

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh cá nhân quy định tại điều 10 nghị định này đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức quy định tại

Khoản 1 điều này quy định tại khoản 1 điều này. Điểm a khoản 1 điều 78 luật doanh nghiệp 2014

 • Danh sách đại diện được ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác định cá nhân quy định tại điều 10 nghị định này đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 78 luật doanh nghiệp năm 2014

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức để đối với chủ sở hữu công ty;
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp

Hộ kinh doanh

Điều 67. Quyền thành lập các hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh 78 / 2015 / NĐ-CP

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, năng lực hành vi dân sự ; hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của chương này.

 • Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 điều này chỉ được đăng ký hộ kinh doanh trong phạm vi cả nước. Cá nhân quy định tại khoản 1 điều này được góp vốn hoặc mua cổ phần trong doanh nghiệp là cá nhân.

 • Cá nhân thành lập và góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại. Lần nữa.

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, người đại diện của hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh của huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tên của hộ kinh doanh, địa chỉ ; số điện thoại, thư điện tử 

 • Dây chuyền mua bán;

 • Số vốn kinh doanh;

 • Số lượng nhân viên;

 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nhà ở, số và ngày cấp thẻ công dân có giá trị hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh của nhóm người.

 • Thành lập bởi một cá nhân.

 • Kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

 • Bản sao biên bản họp nhóm cá nhân trong việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.

Khi nhận được đơn đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giao biên lai và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Các điều kiện sau:

 • Các ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh được đăng ký tuân thủ điều 73 nghị định này;
 • Trả hết phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh của huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không nhận hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh không nhận hoặc nhận. Người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ tuần làm việc đầu tiên của mỗi tháng

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh mục hộ kinh doanh đăng ký vào tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành. Cấp tỉnh.

Do đó, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ tiếp tục hoạt động với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ban đầu mà bạn đã đăng ký, nếu bạn không muốn tiếp tục hoạt động như một hộ kinh doanh cá nhân, bạn sẽ chấm dứt hoạt động của mình. Và tiến hành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788