Giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

Để mở trường mầm non tư thục, quý vị cần đáp ứng một số điều kiện pháp lý nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy những điều kiện này là gì? Quy trình đăng ký mở trường mầm non tư thục là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi về giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục.

Cơ sở pháp lý

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về các quy định về giáo dục mầm non tư thục và hoạt động tổ chức
Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục và Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Quyết định sửa đổi Điều lệ trường mầm non số 09/2015/QĐ-BGDĐT

Cơ quan có thẩm quyền

Việc mở trường mầm non tư thục yêu cầu 2 giấy phép sau:
 • Giấy phép giáo dục mầm non tư thục do Ủy ban nhân dân huyện cấp
 • Giấy phép hoạt động giáo dục mầm non do Phòng Giáo dục và Đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện cấp.

Điều kiện xin giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

Điều kiện mở trường mẫu giáo

 • Có phương án thành lập trường học, trường mầm non theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục của trường, trường mầm non; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non.

Điều kiện nhân sự

Các trường mầm non tư thục cần bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn, cụ thể:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có).
 • Hiệu trưởng trường mầm non tư thục phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ trường mầm non không quá 65 tuổi; không phải là công chức, viên chức trên bảng lương của Nhà nước.
 • Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có). Hiệu trưởng phục vụ 5 năm.
 • Trường mầm non tư thục có hội đồng quản trị, hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử, bầu bằng phiếu kín với hơn 50% số phiếu bầu; được Đại hội đồng nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tiêu chuẩn của giáo viên, nhân viên: Phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

Giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

Điều kiện cơ sở vật chất để xin giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

 • Điều kiện cơ sở vật chất quy định tại Điều 10 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.
 • Có không gian nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, được xây dựng kiên cố hoặc bán vĩnh viễn, an toàn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thoáng mát và gọn gàng; diện tích phòng nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục phải tối thiểu 1,5 m2 cho một đứa trẻ;
 • Có sân chơi, hàng rào, cổng để bảo vệ trẻ em và xe phù hợp với lứa tuổi; nơi tổ chức bữa ăn cho trẻ em phải có bếp ăn an toàn riêng, nhà bếp cách xa trường mầm non và nhóm trẻ em; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Có đủ nước sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em theo quy định.

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty giáo dục mầm non >>>>

Điều kiện hoạt động của trường mầm non tư thục

 • Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường học hoặc trường mẫu giáo.
 • Có đất, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục.
 • Địa điểm xây dựng trường học, trường mẫu giáo phải bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho người học, giáo viên và người lao động.
 • Ba nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo trở lên, ít nhất 50 trẻ em, không quá 20 nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo.
 • Có kế hoạch giáo dục mầm non và tài liệu giáo dục chăm sóc trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ đầy đủ, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường, trường mầm non.

Lưu ý

Trong vòng 2 năm, trường học hoặc trường mẫu giáo đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và được phép thực hiện các hoạt động giáo dục. Trường hợp hết thời hạn quy định, không đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục thì hủy quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trường mẫu giáo.

Hồ sơ đăng ký trường mẫu giáo tư thục

Yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý

 • Trường công lập hoặc trường mẫu giáo, hoặc tổ chức hoặc cá nhân, trường tư thục hoặc tư thục hoặc trường mẫu giáo nêu rõ sự cần thiết. Tên trường, trường mẫu giáo; địa điểm xây dựng văn phòng chung của trường hoặc trường mẫu giáo để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
 • Dự án xây dựng trường học, trường mầm non: Xác định phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động của giáo viên, cán bộ hành chính; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, chương trình, giải pháp xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non qua các thời kỳ.
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường học, trường mẫu giáo qua các thời kỳ;

Các văn bản bổ sung

 • Có văn bản chính sách giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất hoặc cho thuê nhà ở để xây dựng trường học, trường mầm non với thời hạn thuê dự kiến tối thiểu là năm (năm) năm;
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ công trình xây dựng trên đất thiết kế trường học, trường mầm non, công trình xây dựng (nếu có trường học) bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn giáo dục phù hợp với khu vực sử dụng để phục vụ công tác nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục;

Đơn xin giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

Giấy tờ yêu cầu

 • Bản sao có thẩm quyền xác nhận quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường, trường mẫu giáo;
 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo chi tiết về việc thực hiện dự án đầu tư trường học và mẫu giáo. Báo cáo cần nêu rõ các công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện: điều kiện đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục; đội ngũ giáo viên và nhân viên hành chính và tài chính;
 • Danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn của mình; trường, trường mầm non ký hợp đồng làm việc với từng giáo viên;
 • Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng chuyên môn, trưởng phòng, tổ trưởng, nêu rõ trình độ chuyên môn đã được đào tạo; hợp đồng làm việc giữa nhà trường, trường mầm non và cán bộ quản lý;

Tài liệu bổ sung trong quá trình hoạt động

 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh sách số lượng phòng học, studio, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
 • Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà trường, trường mầm non ít nhất 5(5 năm);
 • Công nhận số tiền quản lý hiện có của nhà trường, trường mầm non, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí hoạt động hàng ngày sau khi nhà trường, trường mầm non thực hiện các hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của nhà trường, trường mầm non trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày nhập học tại trường hoặc trường mẫu giáo.
 • Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ trường học, mẫu giáo.

Quá trình thực hiện xin giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

 • Bước 1: Nộp đơn xin thành lập trường mẫu giáo tư thục
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động giáo dục mầm non tư thục khi quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập giáo dục mầm non tư thục.
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
 • Bước 4: Thông báo kế hoạch thẩm định nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thẩm định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đánh giá thực tế. Thông báo cho nhà trường bổ sung nếu hồ sơ không phù hợp.
 • Bước 5: Sau khi đánh giá thực tế, đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về thời gian xử lý

 • Uỷ ban nhân dân cấp xã, trường công lập, trường mầm non; tổ chức, cá nhân trường tư thục, trường mầm non lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan cho ý kiến về việc thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế các điều kiện thành lập. trường học và trường mẫu giáo.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan.
 • Trường hợp đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập trường công lập, trường mầm non hoặc quyết định cho phép thành lập trường tư thục, trường mầm non.
 • Trường hợp không đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

Những điều cần lưu ý về giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục

 • Quy định về tổ chức, hoạt động và chi phí nội bộ của cơ quan.
 • Cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh.
 • Báo cáo chi tiết về tình hình tài chính, đất đai, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục; cán bộ quản lý và giáo viên.

>>>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục >>>>

Luatvn.vn cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục cho các trường mầm non

 • Tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng về việc thành lập thủ tục trường mẫu giáo;
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo giấy tờ trong đơn xin cấp phép;
 • Giao tiếp với khách hàng để soạn thảo tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên nhận xét của khách hàng;
 • Tiếp nhận ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan cấp giấy chứng nhận;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Làm việc với các cơ quan chức năng để giải thích các vấn đề liên quan đến nội dung được hiển thị trong đơn xin cấp phép;
 • Cập nhật quy trình và các yêu cầu khác (nếu có) cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc xin phép thành lập trường mầm non;

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện và thủ tục giấy phép mở trường mẫu giáo tư thục mới nhất năm 2021. Hãy liên hệ Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788