Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Để tạo được uy tín và tin dùng từ phía khách hàng, đồng thời tuân thủ pháp luật thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bếp ăn tập thể là cơ sở chế biến, phục vụ ăn uống cho nhiều người ăn tại chỗ hoặc cung cấp đi nơi khác. Bếp ăn tập thể thường được tổ chức tại các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan, trường học bán trú, bệnh viện, nhà hàng và cửa hàng dịch vụ ăn uống có quy mô phục vụ một lúc từ 30 người ăn trở lên; các cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Nhà nước đã ban hành quy định xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể cho những đơn vị làm dịch vụ này.

>>>> Quý khách tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể >>>>

Để rõ hơn về thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể (Hay còn gọi là Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể), Luật VN xin gửi đến Quý doanh nghiệp bài viết dưới đây.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

I. Cơ sở pháp lý

– Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm;
– Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế;
– Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của bộ công thương;
– Công văn số 3109/BCT-KHCN ngày 20 tháng 4 năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm.
– Các văn bản khác có liên quan.
ve sinh anh toan thuc phan cho doanh nghiep 1

II. Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể

1. Đối với bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

 • Theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 12 nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm ” nhà bếp tập thể không có đăng ký an toàn thực phẩm.

2. Đối với bếp ăn tập thể có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

 • Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà bếp tập thể

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm
  Đơn đăng ký theo mẫu số 01a tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 43/2018/TT-BCT;
  Một giải thích về các cơ sở, thiết bị và công cụ để đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và an toàn thực phẩm;
  Giấy chứng nhận sức khỏe / danh sách toàn diện xác nhận sức khỏe của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện hoặc cấp cao cấp có chứng nhận;
  Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn thực phẩm / giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Bước 2: gửi đơn xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 3: nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và yêu cầu thành lập bổ sung hồ sơ. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu việc thành lập không có phản hồi thì hồ sơ không còn hiệu lực.

Bước 4. Thành lập đội thẩm định thực tế tại cơ sở xin phép

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên cho phép thẩm định thực tế tại cơ sở cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền.
 • Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi biên bản thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận.
 • Kết quả thẩm định phải nêu rõ ” thông qua ” hoặc ” chờ hoàn thành ” trong biên bản đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.
  Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chung, việc thành lập được cấp giấy chứng nhận khi điều kiện kinh doanh ít nhất một nhóm sản phẩm trị giá. Nhóm sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Trường hợp ” không đạt ” hoặc ” chờ hoàn thành” có lý do thì phải ghi rõ trong biên bản thẩm định. Trong trường hợp ” chờ hoàn thành, thời gian khắc phục tối đa là 60 ngày.

 • Sau khi có biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của tổ thẩm định, việc thành lập phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả và nộp phí thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Thời hạn đánh giá lại tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục hậu quả.
 • Sau 60 ngày, việc thành lập không báo cáo kết quả khắc phục hậu quả, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kết quả đánh giá trước đó có kết luận ” chờ hoàn thành ” không còn hiệu lực.
 • Nếu kết quả đánh giá lại ” thất bại ” hoặc thời hạn khắc phục hậu quả thì việc thành lập không báo cáo kết quả khắc phục hậu quả, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý, yêu cầu.
 • Yêu cầu thiết lập không hoạt động cho đến khi cấp giấy chứng nhận;
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả đánh giá thực tế tại cơ sở là ” chuyển giao cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cơ quan thành lập.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788