Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện Bắc Tân Uyên

Câu hỏi:

Luật sư thân mến! Tôi hiện đang kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên như cá viên chiên trà sữa các loại. Và tôi muốn mở một cửa nhà nhỏ vậy có cần đăng kí kinh doanh và giấy phép ATTP không? Nếu có thì thủ tục được cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm?
Cảm ơn!

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

ATTP 7

Căn cứ pháp lý:

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội
 • Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Thông tư 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ Điều kiện an toàn thực phẩm

Hiện nay, quản lý vấn đề này được chính phủ giao cho ba bộ: bộ y tế, bộ công thương và bộ nông nghiệp và bộ nông nghiệp. Do đó, chúng tôi sẽ khuyên bạn về đơn đặt hàng khi áp dụng giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm trong cả 3 bộ. Như sau:

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên từ bộ y tế

 • Các doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ cho cục an toàn thực phẩm, chi cục phụ thuộc vào công nghiệp mà họ đang hoạt động.
 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên bao gồm
 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên.
 • Bản sao chứng chỉ đăng ký kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên.

Giải thích về cơ sở vật chất, thiết bị và công cụ để đảm bảo Điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Lập kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực xung quanh.
 • Mô tả quy trình xử lý cho nhóm sản phẩm hoặc từng sản phẩm cụ thể.
 • Văn bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sản phẩm thực phẩm sản xuất, kinh doanh do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đồ ăn vặt.
 • Danh sách nhân viên có ngày đào tạo và kiểm tra sức khỏe.
 • Bản sao chứng chỉ đủ Điều kiện thành lập chủ sở hữu và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Bản sao chứng chỉ đào tạo về kiến thức an toàn thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp giao dịch thực phẩm.
 • Đối với việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân tích HACCP và kiểm soát quan trọng, tài liệu kèm theo có bản sao công chứng.
 • Chứng chỉ HACCP
 • Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian thực hiện

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu có lỗi, cơ quan phát hành sẽ ra thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo không hợp lệ, nếu doanh nghiệp không bổ sung, sửa đổi, cơ quan phát hành hủy bỏ hồ sơ.
 • Sau khi xác minh hồ sơ, cơ quan phát hành sẽ tiến hành thẩm định thành lập trong 10 ngày tới. Đội thẩm định là từ 5 đến 9 người, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, chỉ có 3 – 5 người là nhân viên chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
 • Kết quả đánh giá: nếu cơ sở không đáp ứng được, sẽ có 60 ngày để sửa chữa các thiếu sót trong biên bản thẩm định. Nếu cơ sở được thông qua, giấy chứng nhận sẽ được nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc đánh giá.

ATTP 8

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên của bộ công thương

Theo hướng dẫn của thông tư 58/2014/TT – BCT quy trình cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho bộ công thương do các cơ quan được giao như sau:

Doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Giải thích về cơ sở vật chất, thiết bị và công cụ để đảm bảo Điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã được đào tạo về an toàn thực phẩm và kiến thức vệ sinh chủ sở hữu, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, danh mục cán bộ, công chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên. Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo quy định của bộ công thương;
 • Bản gốc hoặc bản sao giấy chứng nhận của chủ sở hữu y tế và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh mục cán bộ, công chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên do cơ quan, cấp huyện hoặc cấp cao hơn quy định.

Thời gian thực hiện

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hiệu lực cấp giấy chứng nhận thành lập theo quy định ; trường hợp hồ sơ vô hiệu, cơ quan có thẩm quyền bổ sung hồ sơ và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm định nội dung và tiến hành kiểm định của hồ sơ tại cơ sở.
 • Đội ngũ thu thập hồ sơ và tiến hành kiểm tra vật lý tại cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định, ban hành quyết định gồm 3 thành viên, trong đó phải có ít nhất 03 thành viên. ít nhất 2/3 thành viên là cán bộ làm việc về an toàn thực phẩm và vệ sinh thực phẩm.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả đánh giá, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận thành lập.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên từ bộ nông nghiệp

Căn cứ thông tư số 45/2014/TT – BNNPTNT của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, quá trình cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho bộ nông nghiệp thực hiện theo các bước sau:

>>Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cửa hàng kinh doanh<<

Dựa trên giấy phép kinh doanh và lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp sẽ nộp một bộ tài liệu tại cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho thành lập kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có công nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên;
 • Một giải thích về cơ sở vật chất, thiết bị và công cụ để đảm bảo Điều kiện an toàn thực phẩm theo phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này;
 • Danh mục chủ sở hữu, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan có chức năng quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp – thủy sản sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. An toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Danh mục chủ sở hữu, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên  đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện hoặc cấp cao hơn xác nhận;
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (in trường hợp thành lập có thay đổi hoặc bổ sung thông tin về giấy chứng nhận thực phẩm.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện về an toàn thực phẩm kinh doanh đồ ăn vặt tại Huyện Bắc Tân Uyên. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm phải rà soát tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo cho thành lập bằng văn bản nếu hồ sơ chưa đầy đủ.

Thời gian thực hiện

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện an toàn thực phẩm phải xác minh hồ sơ kiểm tra, đánh giá, phân loại thành lập.
 • Thực hiện, tổ chức thực hiện kiểm tra thực tế các Điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nếu cần thiết hoặc trong trường hợp cơ sở chưa kiểm tra,  đánh giá.
 • Nếu đủ Điều kiện, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, văn bản trả lời phải nêu rõ lý do.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788