Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh

Với dân số đông đúc, huyện Bình Chánh luôn là nơi có nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ. Tuy nhiên, để hoạt động ổn định và không vi phạm pháp luật; cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật; bao gồm các quy định về đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Bài viết cung cấp thông tin và dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm để sản xuất tại huyện Bình Chánh

Căn cứ:

 • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
 • Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
 • Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
 • Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Tiếp nhận thông tin và hướng dẫn khách hàng

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị cơ sở bổ sung hồ sơ.
 • Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu cơ sở không có phản hồi, Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền hủy bỏ hồ sơ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định thực tế. Kết quả thẩm định “vượt qua” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thành” phải nêu rõ lý do trong biên bản thẩm định. Trong trường hợp “Chờ hoàn thành”, thời gian khắc phục tối đa là 60 ngày. Sau khi thực hiện công tác khắc phục hậu quả theo yêu cầu của tổ thẩm định, cơ sở phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả (theo mẫu) cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định lại theo quy định.
 • Thời hạn tối đa để thẩm định lại là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục hậu quả;
  Trường hợp kết quả giám định lại còn “Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu đơn vị không hoạt động cho đến khi cấp Giấy chứng nhận.

Trả về kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Vượt qua; UBND huyện xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong trường hợp Giấy phép không được cấp; Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tư vấn xin giấy phép vsattp cho quán bún đậu
Tư vấn xin giấy phép vsattp cho quán bún đậu

Một số ngành nghề sau không phải xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

 1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 3. Sơ chế nhỏ lẻ;
 4. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 5. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 6. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 7. Nhà hàng trong khách sạn;
 8. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 9. Kinh doanh thức ăn đường phố;
 10. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Những cơ sở này không thuộc diện xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm này phải liên hệ ủy ban nhân Phường nơi đặt trụ sở để cam kết đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hồ sơ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 4. Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
 5. Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
 6. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 7. Giấy chứng nhận về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất.

Thời gian giải quyết thủ tục.

– Thời gian xây dựng hồ sơ ban đầu: 5 ngày

– Thời gian thẩm định và cấp chứng nhận: 25 ngày

Thời hạn của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong vòng 3 năm

– Nếu thời hạn có hiệu lực của Giấy phép an toàn thực phẩm còn trước 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.

Quý khách chưa lắm được hãy liên hệ với luatvn.vn với số Hotline/Zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788