Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện Hóc Môn Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm là giấy chứng nhận bắt buộc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tại Việt Nam. Giấy phép này là cơ sở pháp lý đầu tiên được chứng nhận; doanh nghiệp đảm bảo quy trình cũng như nguyên liệu, sản phẩm đầu ra; giúp người tiêu dùng yên tâm trong việc sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng hiểu được các quy định của pháp luật; và xin giấy phép an toàn thực phẩm này thành công.

Căn cứ:

  • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
  • Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  • Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
  • Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
  • Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
  • Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP
Cấp lại Giấy chứng nhận VSATTP

Thành phần hồ sơ đề nghị đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Hóc Môn

– Đơn đề nghị cấp giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Hóc Môn;
– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bao gồm đăng ký các dòng kinh doanh phù hợp);
– Giấy chứng nhận đã được đào tạo về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của từng cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh;
– Giấy chứng nhận sức khỏe đầy đủ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;
– Bản vẽ mặt bằng sàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực lân cận;
– Mô tả quy trình gia công (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc từng sản phẩm cụ thể;
– Cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm;
– Giải trình về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Nơi nộp đơn và thời gian xin giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Hóc Môn

– Ban Quản lý An toàn thực phẩm là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức thẩm định;
– Sau 07 ngày làm việc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (kể từ ngày thông qua thẩm định);
– Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là 03 năm (kể từ ngày cấp);
– Trường hợp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm còn hiệu lực trước 06 tháng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận;

Dịch vụ cấp phép an toàn thực phẩm tại huyện Hóc Môn

– Tiếp nhận hồ sơ, thông tin, nhu cầu của doanh nghiệp và tham mưu các quy định, điều kiện pháp lý để cấp giấy phép an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hóc Môn;
– Khảo sát cơ sở vật chất, hướng dẫn khắc phục những bất cập của cơ sở: sắp xếp quy trình theo nguyên tắc một chiều; dụng cụ, thiết bị; điều kiện trên tường, trần nhà, móng; hệ thống thông gió, hệ thống điện; chất thải, kho bãi;
– Hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên tham gia huấn luyện an toàn thực phẩm;
– Hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên khám sức khỏe theo thông tư quy định;
– Hướng dẫn hoàn thành thủ tục hành chính: Sổ lưu trữ mẫu, sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi xử lý, sổ quản lý sức khỏe nhân viên;

Thời hạn của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong vòng 3 năm

– Nếu thời hạn có hiệu lực của Giấy phép an toàn thực phẩm còn trước 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.

Quý khách chưa lắm được hãy liên hệ với luatvn.vn với số Hotline/Zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788