Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Quận Long Biên

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận Long Biên

Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

ATTP 1

Thứ tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp tại Phòng Một cửa của UBND huyện. Nhận mẫu đơn – cuộc hẹn để trả lại kết quả. Thanh toán phí và lệ phí theo quy định khi nhận kết quả.
– Trạm y tế công cộng:
  Kiểm tra xem hồ sơ có chính xác, đầy đủ và hợp lệ không. Mời các thành viên của nhóm thẩm định xuống để đánh giá các điều kiện tại cơ sở.
Hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND quận (Số 66 – Ngõ 139 – Phố Hoa Lâm – Việt Hưng).

Thành phần, số lượng bản ghi

a) Thành phần hồ sơ (theo thứ tự):
1- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu).
2- Cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm (theo mẫu).
3- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4- Giấy chứng nhận sức khỏe đầy đủ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
5- Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện kiến thức an toàn thực phẩm của từng cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cơ sở.
6- Bản đồ đến cơ sở (viết chi tiết địa chỉ và vẽ một dòng theo địa chỉ đó – theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ngoài ra phải có:

  1. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
  2. Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
  3. Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
  4. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  5. Giấy chứng nhận về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký đầy đủ (không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ theo luật định). trong:
– 01 ngày để Bộ phận Một cửa tiếp nhận và bàn giao hồ sơ.
– 13 ngày để Sở Y tế xử lý hồ sơ, tổ chức thẩm định và ký giấy chứng nhận.
– 01 ngày để trả kết quả về cơ sở.

Thời hạn của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong vòng 3 năm

– Nếu thời hạn có hiệu lực của Giấy phép an toàn thực phẩm còn trước 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Lệ phí thẩm định, phê duyệt hồ sơ: 50.000 đồng/1 hồ sơ. Lệ phí kiểm tra, thẩm định tại cơ sở: : 200.000 đồng/1 hồ sơ.

Tên đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm

Yêu cầu và điều kiện thực hiện

Cơ sở phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện khác theo quy định
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788