Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Quận Thanh Xuân

 Luật VN tiếp nhận thông tin từ khách hàng, sẽ có người xuống khảo sát địa điểm và tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cơ sở cách làm, cách đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước. Nếu bạn chưa hoàn toàn quy định, nếu bạn cần tư vấn, vui lòng liên hệ hotline: 0763387788 hoặc kết bạn trên Zalo: 0763387788. Dù bạn ở đâu, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ mọi người thành công. 

Đối tượng thực thi

Các tổ chức, cá nhân sau đây sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm:
– Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có rủi ro cao không phải đăng ký kinh doanh.
– Hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm đóng gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không đóng gói;
– Nhà hàng, quầy hàng bán thực phẩm chế biến sẵn để tiêu thụ ngay và chợ, khu du lịch, lễ hội, hội nghị do xã tổ chức, quản lý;
– Trường tiểu học, mầm non không thuộc quyền quản lý của cấp trên.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí và lệ phí

– Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ sơ
– Phí thẩm định: 200.000 đồng/1 cơ sở hoặc 50.000 đồng/cơ sở (đối với nhà hàng phổ biến)

Căn cứ:

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa quốc tế và hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí đốt, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thành phần, số lượng bản ghi

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo Mẫu số 1 quy định tại Nghị định 155/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
3. Giải trình về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
5. Danh sách người kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được đào tạo kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Số lượng bản ghi: 01 (thiết lập).

Thứ tự thực hiện

Bước 1:

Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Thanh Xuân.

Bước 2: Xem lại hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Trường hợp trên 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ của cơ sở không còn giá trị sử dụng. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.
– Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định tại cơ sở trong thời hạn 9 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định tại cơ sở

Sau khi nhận được kết quả rà soát hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 9 ngày làm việc, UBND huyện có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền ở cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.
– Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở không đạt yêu cầu và có thể khắc phục được, tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu, thời gian khắc phục trong biên bản thẩm định với thời hạn không quá 30 ngày. .
– Sau khi cơ sở báo cáo kết quả khắc phục hậu quả, trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ thẩm định đánh giá kết quả khắc phục hậu quả và ghi kết luận vào biên bản thẩm định.
+ Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
+ Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cơ quan quản lý địa phương.

Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày bổ nhiệm trên biên lai nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đến nhận kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp hoặc chủ cơ sở, địa chỉ thay đổi nhưng địa điểm, quy trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và giấy chứng nhận còn hiệu lực thì cơ sở phải gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và đính kèm bản sao văn bản quy phạm pháp luật thể hiện việc thay đổi cho Phòng Y tế quận Thanh Xuân (Hẻm 134 Quán Nhân. , phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788