Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang là việc đầu tiên bạn cần tìm hiểu và thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm tại khu vực Hà Giang hiện nay. Vì các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đây cũng là điều kiện cơ bản để các cá nhân, tổ chức hoàn thiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm trong tương lai.

Vậy xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cần những yêu cầu gì? Tôi có thể xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu? Đơn vị tư vấn luật Luật Quốc Bảo luôn đồng hành cùng công ty. 

Thủ tục đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang cụ thể.

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang

Thứ tự thực hiện :

Bước 1:

Các tổ chức và cá nhân sản xuất và buôn bán thực phẩm sẽ nộp đơn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Cục An toàn và Vệ sinh Thực phẩm hoặc Cục An toàn và Vệ sinh Thực phẩm;

Bước 2:

Khi hồ sơ hợp lệ, Bộ An toàn và Vệ sinh Thực phẩm hoặc Bộ An toàn và Vệ sinh Thực phẩm tổ chức một phái đoàn để thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định thành lập được ghi lại trong biên bản thẩm định thành lập.

Bước 3:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra thực tế các điều kiện để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh hoặc sản xuất thực phẩm; nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng, phải cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; Trong trường hợp từ chối, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4:

Trong trường hợp kết quả thẩm định không thỏa đáng, biên bản thẩm định phải nêu rõ thời hạn đánh giá lại (tối đa 03 tháng) nếu kết quả đánh giá lại vẫn không thỏa đáng, nhóm thẩm định sẽ làm một phút và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Cách thực hiện:

Hồ sơ được nhận trực tiếp tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh và an toàn thực phẩm hoặc nộp trực tuyến.
Thời hạn giải quyết :
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh tại Cục An toàn và Vệ sinh Thực phẩm
Cơ quan chứng nhận:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ phận an toàn và vệ sinh thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính: Bộ phận an toàn và vệ sinh thực phẩm

Lệ phí:

Chi phí chứng nhận đầu tiên: 150.000 đồng
Ngoài ra, cơ sở cũng cần phải trả phí xem xét đơn, phí thẩm định cho nơi sản xuất và kinh doanh của mình khi xin giấy phép và lệ phí kiểm tra định kỳ sau khi có được giấy phép: 700.000 đồng – 3.000.000 đồng

Cơ sở pháp lý khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Luật An toàn và Vệ sinh Thực phẩm 2010 đã được Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn, nhiệm kỳ XII, tại phiên họp thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 nêu chi tiết việc thực hiện một số điều khoản của pháp luật về an toàn thực phẩm Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện một số điều khoản của pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc thu thập, thanh toán, quản lý và sử dụng phí và lệ phí để quản lý an toàn thực phẩm.

Những lưu ý cơ bản về quy trình làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Cục Vệ sinh và An toàn Thực phẩm, Ban quản lý an toàn thực phẩm và Bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt, nếu có thiếu sót hoặc lỗi được tìm thấy; thid doanh nghiệp phải bổ sung thêm hồ sơ tài liệu trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn.
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi từ Bộ Vệ sinh và An toàn Thực phẩm; Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, thủ tục sẽ bị hủy bỏ.
Khi hồ sơ đủ điều kiện, trong vòng 10 ngày tới, nhóm chuyên gia đánh giá sẽ có 3 đến 5 người sẽ tiến hành cơ sở thẩm định.
Doanh nghiệp sẽ nhận được chứng chỉ trong vòng 15 ngày khi cơ sở đáp ứng các điều kiện và trong vòng 60 ngày để sửa nếu hồ sơ không đủ.

Thẩm quyền công bố về việc đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang

– Quản lý an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hỗ trợ chế biến thực phẩm, sản phẩm nhập khẩu và thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn, vật liệu đóng gói, công cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; chứng nhận bằng văn bản cho các sản phẩm nhập khẩu (ngoại trừ thực phẩm chức năng) chỉ để phục vụ sản xuất trong doanh nghiệp, làm kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên;
– Bộ phận An toàn và Vệ sinh Thực phẩm cho các sản phẩm được sản xuất trong nước là thực phẩm chế biến đóng gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu đóng gói, công cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của người tiêu dùng. các tổ chức và cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đó đóng quân tại địa phương của họ;

Lợi ích của việc sở hữu Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

– Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
– Rất cần thiết để tích hợp các chương trình khác nhau (HACCP, BRC, EUREPGAP, GMP)
– Giảm chi phí và chất thải thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000
– Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong ngành thực phẩm.
– Kết hợp hiệu quả và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống an toàn chất lượng / môi trường / thực phẩm
– Cải thiện và ngăn chặn an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý vệ sinh hiệu quả.
– Nâng cao hình ảnh công ty và cải thiện uy tín (cải thiện sự hài lòng của khách hàng)

Quy trình tuyên bố tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh thực phẩm tại Luật Quốc Bảo:

Trong quá trình thực hiện các quy trình công bố sự phù hợp với các quy định an toàn và vệ sinh thực phẩm, Luật Quốc Bảo sẽ cung cấp các dịch vụ sau :
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thủ tục công bố sự phù hợp với các quy định an toàn và vệ sinh thực phẩm khi cung cấp dịch vụ;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thực hiện các quy trình công bố sự phù hợp của các quy định an toàn và vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết để thực hiện các quy trình công bố sự phù hợp của các quy định an toàn và vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp;
 • Gửi trực tiếp tài liệu và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết thay mặt cho khách hàng tại một cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bổ sung và sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên gia phụ trách hồ sơ;
 • Tư vấn về các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

Những điều khách hàng nên làm và chuẩn bị khi đăng ký giấy phép VSATTP

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao được chứng nhận);
2. Sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận y tế của giám đốc và nhân viên trực tiếp làm việc tại công ty hoặc của chủ sở hữu của hộ gia đình doanh nghiệp nếu đó là một hộ gia đình kinh doanh
3. Giấy chứng nhận vượt qua đào tạo về an toàn thực phẩm và vệ sinh của giám đốc/chủ sở hữu hộ gia đình kinh doanh và nhân viên trực tiếp làm việc;
4. Sơ đồ xưởng Sản xuất 

Trình tự đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang

1. Phải có giấy chứng nhận sức khỏe và kiến thức về an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Những người trực tiếp tham gia vào việc sản xuất và kinh doanh các ngành liên quan đến thực phẩm phải đủ sức khỏe để đảm bảo hoạt động của cơ sở. Kiểm tra y tế là một trong những yêu cầu cơ bản của đơn xin cấp phép này.
Bạn phải tham gia đào tạo về kiến thức về an toàn và vệ sinh thực phẩm. Chủ sở hữu cơ sở sẽ phải trải qua một lớp học  liên quan đến an toàn và vệ sinh thực phẩm. Nếu người đó trả lời chính xác 80% câu hỏi sẽ đạt yêu cầu.

2. Gửi đơn xin giấy phép an toàn và vệ sinh thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Mẫu đơn xin giấy phép an toàn và vệ sinh thực phẩm cho cơ sở, được thực hiện theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm.
 • Kế hoạch sản xuất 
 • Sơ đồ quá trình bảo quản thực phẩm và sản xuất tại cơ sở.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận sức khỏe của chủ sở hữu cơ sở và nhân viên trực tiếp làm việc tại cơ sở.
 • Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ sở hữu cơ sở và những người trực tiếp tham gia sản xuất.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ nguyên liệu và kiểm tra nguồn nước sử dụng.
 • Một cam kết bằng văn bản để đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh theo mẫu quy định.

Quý khách tham khảo: Dịch vụ làm giấy vsattp

CƠ QUAN KIỂM TRA TÀI LIỆU, KIỂM TRA CƠ SỞ .

Trong vòng 5 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra các tài liệu được đệ trình. Sau khi xác nhận đơn đăng ký hợp lệ, cơ quan sẽ cử người kiểm tra trực tiếp tại cơ sở để đảm bảo các điều kiện cho giấy phép.
Nếu cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, cơ quan sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn và vệ sinh thực phẩm. Nếu không có giấy phép đúng quy định sẽ dẫn đến một hình phạt hành chính vì không đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm dành cho mỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Luật Quốc Bảo đơn vị tư vấn pháp lý luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi xin cung cấp một số tài liệu hữu ích liên quan tới xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý khách nếu có nhu cầu đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Giang, hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo qua hotline/ Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788