Giấy xác nhận công bố hợp quy sản phẩm nhóm 2

Cấp giấy xác nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 2

hop quy san pham

1. Quy trình thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 sẽ nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ công ích tỉnh hải dương.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân, vụ công thương có văn bản xác nhận hợp quy. Cho tổ chức hay cá nhân đó. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 • Kết quả trả lại cho các tổ chức / cá nhân.
 • Thời gian tiếp nhận: giờ làm việc.
 • Vị trí tiếp nhận: trung tâm dịch vụ công cộng tỉnh Hải Dương (đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

2. Cách thức thực hiện thủ tục:

 • Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm dịch vụ công cộng Hải Dương, kết quả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

3. Hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011.
 • Bản sao giấy chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có quy chuẩn kỹ thuật liên quan do tổ chức chứng nhận hợp quy ban hành;
 • Mô tả chung về sản phẩm và hàng hóa;
 • Tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa tcvn, tccs hoặc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy chuẩn kỹ thuật khác;
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết thủ tục:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính: Sở công thương.

6. Kết quả:

 • Giấy xấc nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 02.

7. Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 • Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của bộ công thương quản lý chất lượng sản phẩm nhóm 2 và hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương;

 • Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của bộ công thương về ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây ra theo trách nhiệm quản lý của bộ công thương.

logo luatvn

Nếu có nhu cầu đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay có thắc mắc vui lòng liên hệ Luật VN số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788