Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội trong các trường hợp.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội trong các trường hợp.

Theo Quyết định 1018/QĐ – Bảo hiểm xã hội có quy định về hồ sơ tham gia bảo hiểm trong một số trường hợp: lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội; thông báo tăng lao động mới; giảm, thanh toán thẻ, đóng sổ bảo hiểm; tăng tiền lương đã đóng bảo hiểm; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản…. Dưới đây, Luatvn.vn xin chia sẻ với quý vị mẫu hồ sơ tham gia bảo hiểm trong các trường hợp trên.

HỒ SƠ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU.

A. Lần đầu tiên.

Đăng ký kinh doanh.

Thang bảng lương.

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Tờ khai tham gia BHXH: Mẫu TK1-TS (Mã định danh là: Số sổ BHXH cho người lao động đã có sổ).

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Hợp đồng lao động của người lao động.

Đơn đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/DKBB)

Tờ khai thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã chuyển sổ BHXH từ tỉnh khác (mẫu TK2-TS, 01 bản sao/người)

Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập có truy thu BHXH, BHYT, bổ sung hồ sơ:

Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)

Văn bản xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành – nếu có (Bản sao)

Bảng trả lương, tiền công của đơn vị (bản sao);

Hợp đồng lao động (bản sao, 01 bản sao/người) tương ứng với thời gian truy thu.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội
Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

c) Đối với đơn vị đã tham gia bảo hiểm xã hội ở nơi khác, hồ sơ bổ sung:

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (Mẫu C12-TS, 01 bản sao)

Ngừng tham gia bảo hiểm xã hội

Quyết định/Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển sang địa điểm khác hoặc Quyết định giải thể đơn vị… (Bản sao)

Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS, 02 bản)

Thẻ BHYT có ngày hết hạn (01 thẻ/người)

Sổ bảo hiểm của người lao động.

Bằng chứng thanh toán – nếu có (Bản sao)

TĂNG LAO ĐỘNG MỚI

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Hợp đồng lao động.

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT đối với người đã chuyển sổ BHXH từ tỉnh khác (Mẫu TK2-TS, 01 bản sao/người)

BÁO GIẢM, TRẢ THẺ, CHỐT SỔ CHO LAO ĐỘNG

a. Báo giảm và trả thẻ.

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Quyết định nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động

Thẻ bảo hiểm y tế

b) Chốt sổ

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Quyết định nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động

Sổ bảo hiểm xã hội

TĂNG THANH TOÁN BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Quyết định tăng lương

Danh sách tăng lương

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU VÀ THAI SẢN

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Model C70A-HD

Giấy xuất viện hoặc Giấy khai sinh có công chứng.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội
Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

THAY ĐỔI HỒ SƠ THÔNG TIN, THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Danh sách người tham gia BHXH: Mẫu D02-TS (02 bản)

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK2-TS, 01 bản sao/người)

Quyết định điều chỉnh chức danh… (Bản sao, 01 bản sao/người)

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK2-TS, 01 bản sao)

Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)

Sổ bảo hiểm xã hội

Thẻ bảo hiểm y tế

Trường hợp sửa chữa hộ tịch – nếu có: Văn bản đính chính tất cả các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực)

ĐỀ NGHỊ ĐỐI CHIẾU VÀ IN ĐỐI CHIẾU, GIA HẠN THẺ

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

CẤP LẠI THẺ VÀ SỔ BẢO HIỂM BỊ MẤT.

Đơn đăng ký: Mẫu đơn D01-TS

Trường hợp đơn vị bị mất: Danh sách yêu cầu cấp lại sổ BHXH (mẫu 03a-DS/CLS, 01 bản sao) + Biên bản xác định nguyên nhân (01 bản sao)

Trường hợp người lao động bị mất: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu D01-TS)

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề chưa được trả lời, cần thêm lời khuyên về thông tin pháp lý hoặc dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn hãy liên hệ ngay hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp nhất

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788