Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu mới nhất 2020 theo đúng quy định

Các cá nhân hay hộ gia đình khi muốn xin cấp Sổ đỏ lần đầu cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị như thế nào, bao gồm những giấy tờ gì? Hãy cùng Luatvn tìm hiểu những thông tin mới nhất về hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu sẽ bao gồm những gì qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu khái niệm sổ đỏ là gì?

Căn cứ theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: Sổ đỏ được hiểu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, là chứng thư pháp lý để giúp Nhà nước xác nhận Quyền sử hữu đất đai, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và có quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

2. Điều kiện được cấp Sổ đỏ

Điều kiện xin cấp sổ đỏ được quy định đầy đủ tại Điều 100 theo Luật Đất đai năm 2013,  Nghị định 43/NĐ-CP năm 2014 và Nghị định 01/NĐ-CP năm 2017 bao gồm: 

 • Thông tin những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp;
 • Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính được quy định hợp pháp trước ngày 15/10/1993;
 • Các giấy tờ hợp pháp về thừa kế hay tặng quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất, thông tin giấy tờ giao nhà tình thương và nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Các giấy tờ chuyển nhượng về quyền sử dụng đất hay mua bán nhà ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã chứng thực là sử dụng trước 15/10/1993;
 • Thông tin giấy tờ thanh lý, giấy tờ hóa giá nhà ở gắn với đất; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo đúng quy định pháp luật;
 • Thông tin giấy tờ quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cung cấp cho người sử dụng đất;
 • Các giấy tờ khác liên quan và phải được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của nhà nước;
Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu
Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

3. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu mới nhất

Trường hợp 1: Đối với cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/TT-BTNMT năm 2014, hồ sơ xin cấp Sổ đỏ lần đầu khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần các giấy tờ sau đây:

 • Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Thông tin các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/NĐ-CP năm 2014, bao gồm:
 • Thông tin những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp;
 • Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính được quy định hợp pháp trước ngày 15/10/1993;
 • Các giấy tờ hợp pháp về thừa kế hay tặng quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất, thông tin giấy tờ giao nhà tình thương và nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Các giấy tờ chuyển nhượng về quyền sử dụng đất hay mua bán nhà ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã chứng thực là sử dụng trước 15/10/1993;
 • Thông tin giấy tờ thanh lý, giấy tờ hóa giá nhà ở gắn với đất; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo đúng quy định pháp luật;
 • Thông tin giấy tờ quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cung cấp cho người sử dụng đất;
 • Các giấy tờ khác liên quan và phải được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của nhà nước;
 • Nếu giấy tờ có đứng tên người khác thì phải có kèm theo giấy chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký đầy đủ;
 • Bản án, quyết định của Tòa án nhà nước về quyền sử dụng đất của cá nhân hoặc hộ gia đình;
 • Thông tin về quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân được quy định từ trước 15/10/1993 đến 01/07/2014 chưa được cấp Sổ đỏ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thông tin sổ mục kê đất và sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980;
 • Giấy tờ liên quan được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo thông tin Chỉ thị số 299-TTG: Biên bản xét duyệt hợp pháp của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã, Bản tổng hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã; Đơn đăng ký quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có biên bản xét duyệt và bản tổng hợp; Giấy tờ chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã/ huyện hoặc tỉnh được cấp; Giấy tờ kê khai đăng ký nhà ở có ghi đầy đủ diện tích nhà ở;…
 • Các giấy tờ về tài sản khác gắn liền với đất: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận công trình xây dựng không phải nhà ở,… (Nếu có tài sản và yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);
 • Giấy tờ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (Biên lai thuế, tiền sử dụng đất,…) và các giấy tờ liên quan về việc miễn hay giảm nghĩa vụ tài chính với đất đai, tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp 2: Đối với cá nhân, hộ gia đình không có giấy tờ quyền sử dụng đất

Căn cứ theo điều 101 được quy định trong Luật Đất đai năm 2013, đối với các cá nhân hay hộ gia đình không có giấy giấy tờ sử dụng đất, khi có đề nghị cấp Sổ đỏ thì hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu sẽ bao gồm các giấy tờ như sau: 

 • Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Thông tin xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất lâu dài và ổn định;
 • Chứng thực của UBND xã về việc đất đai không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch đúng theo quy định của pháp luật;
 • Thông tin chứng từ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ bao gồm: Biên lai thuế và tiền sử dụng đất,…

Vậy là hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với các trường hợp cá nhân, hộ gia đình có giấy chứng tờ quyền sử dụng đất và không có giấy tờ sử dụng đất là khác nhau. Chính vì vậy trong quá trình đề nghị cấp sổ đỏ bạn cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ hồ sơ theo từng trường hợp quy định. Mọi thắc mắc cần tư vấn bạn hãy liên hệ ngay tới Hotline 0763387788 để hỗ trợ sớm nhất!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788