Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ

Điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục

 • Yêu cầu được phép thành lập trường tư thục hoặc trường mẫu giáo từ tổ chức, cá nhân xin phép thành lập trường. Tuyên bố rõ ràng cần thiết phải thành lập ; tên trường, mẫu giáo ; địa điểm được đề xuất cho trụ sở chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng, giáo dục của trường tư thục hoặc trường mẫu giáo;
 • Kế hoạch thành lập trường tư thục, mẫu giáo: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ; mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ, chương trình, nội dung và các giải pháp xây dựng, xây dựng các trường nhà trẻ. Dự án phải nêu rõ tổng vốn ước tính để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi, dưỡng, giáo dục trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, giải thích rõ tính khả thi và tính hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền rằng năng lực tài chính, cơ sở vật chất, yêu cầu hoạt động của trường, mẫu giáo được đáp ứng. Có văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất đai, chính sách giao đất, hợp đồng về nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục

Hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục đối với trường tư thục, nhóm trẻ bao gồm:

 • Một bản sao được chứng nhận của quyết định cho phép thành lập trường tư thục hoặc trường mẫu giáo;
 • Văn bản đề nghị cho trường tư thục hoặc trường mẫu giáo thực hiện các hoạt động giáo dục;
 • Một báo cáo chi tiết về việc thực hiện dự án đầu tư thành lập trường tư thục, nhà trẻ. Báo cáo phải làm rõ các công việc cụ thể đã được hoàn thành hoặc đang được thực hiện: tài chính, điều kiện đất đai, trang thiết bị và thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục ; cán bộ quản lý và giáo viên;
 • Một danh sách kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng hợp lệ của chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và người dự kiến là chính, các trường mẫu giáo, người đứng đầu trường, hợp đồng làm việc với giáo viên;
 • Quy định về tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của trường tư thục và nhà trẻ ; văn bản cam kết bảo đảm an toàn và nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo;

Chương trình học tập:

 • Xây dựng chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh sách số phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị và thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 29 của quy chế này;
 • Văn bản quy phạm pháp luật xác nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho thuê trường tư thục hoặc trường mẫu giáo có thời hạn ít nhất 5 năm;
 • Các văn bản pháp luật xác nhận số tiền hiện có do trường tư thục hoặc trường mẫu giáo quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ sử dụng nó để đầu tư xây dựng và chi phí hoạt động.
 • Thường xuyên trường học và mẫu giáo sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục ; kế hoạch huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm hoạt động ổn định của trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm;
 • Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển giao, chuyển giao, chuyển chuyển;

Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tư thục, nhà trẻ được quy định như sau:

Tờ trình thành lập nhóm trẻ tư thục
Tờ trình thành lập nhóm trẻ tư thục
 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép kinh doanh giáo dục nếu có đầy đủ tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này thì gửi tài liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động giáo dục của các tổ chức, cá nhân. Nếu việc đăng ký không được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế này,
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho nhà trẻ, trường tư thục biết. Nếu nó phù hợp với khoản thứ hai của Điều 8 của quy định này, kế hoạch đánh giá thực tế sẽ được thông báo cho các trường học và nhà trẻ tư thục;

Thời hạn làm việc:

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch đánh giá thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổ chức đánh giá thực tế kết hợp với các trường, sở, ngành có liên quan. Trong các trường học và nhà trẻ tư thục;
 • Trường hợp nhà trường, nhà trẻ tư thục đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này thì người chủ trì của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép phát triển hoạt động giáo dục.
 • Trường hợp trường tư thục không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Khoản 2 Quy chế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thông báo bằng văn bản cho trường, lớp mẫu giáo tư thục và nêu rõ lý do, giải pháp.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá