Hoạch toán thuế đối với các khoản thu, chi của Trung tâm ngoại ngữ

Câu hỏi:

 • Luật sư thân mến, tôi làm việc tại Trung tâm ngoại ngữ. Trung tâm tổ chức tuyển sinh, giảng dạy tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số theo hình thức tự thu gom, tự chi phí. Làm ơn khuyên tôi về chi phí cho các dịch vụ phòng học, chi phí văn phòng, chi phí quản lý.
 • Vì tự thu thập và tự chi tiêu, làm thế nào để chi tiêu theo quy định và có bất kỳ tài liệu nào điều chỉnh kế toán thu và chi cho các hoạt động tuyển sinh và giảng dạy? Vui lòng cung cấp hướng dẫn pháp lý về kế toán này!
  Hỏi luật sư giúp tôi!

Thẩm quyền cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung tư vấn:

Trung tâm ngoại ngữ là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định 16 / 2015 / NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm cả quy định về tự chủ tài chính.

Đặc biệt, trong phần 3. Tự chủ tài chính, nguồn tài chính của thực thể bao gồm:

 • ” thu nhập từ các hoạt động dịch vụ không công khai, bao gồm ngân sách nhà nước, đặt ra các dịch vụ sự nghiệp công lập trong giá tính toàn bộ chi phí;
 • Nguồn thu phí theo luật phí và lệ phí được để lại theo quy định của bộ phận (the để cho hoạt động thường xuyên và mua sắm lớn và sửa chữa các thiết bị. );
 • Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;
 • Nguồn ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ bất thường quy định tại điểm d khoản 1 điều 12 nghị định này;
 • Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật
 • Chi phí quản lý của bạn thuộc về ” chi phí định kỳ “. Đơn vị của bạn có quyền tích cực sử dụng nguồn lực tài chính được phân công một cách tự động tại các điểm a, b (đối với việc tái tạo thường xuyên và điểm c trên chi thường xuyên. Một số chi phí được quy định như sau:
 • Lương trả lương: đơn vị trả lương theo mức lương, cấp, vị trí và phụ cấp do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Khi nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương bổ sung từ doanh thu của đơn vị  bổ sung vốn của nhà nước.

Chi phí hoạt động chuyên môn và chi phí quản lý:

Chi phí thành lập công ty về sử dụng con dấu

Đối với chi phí đã chi tiêu theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị có thể quyết định chi tiêu cao hơn hoặc thấp hơn mức chi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và quy định các quy định chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Đối với chi phí không có quy định chi tiêu theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị phải xây dựng mức chi tiêu phù hợp theo quy định chi tiêu nội bộ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 • Khấu hao tài sản cố định theo quy định. Khấu hao tài sản hình thành từ vốn ngân sách nhà nước hoặc nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sẽ được hạch toán vào quỹ phát triển sự nghiệp.

Thực tế là bạn có chi phí cho các dịch vụ phòng học và chi phí văn phòng phẩm thuộc về ” chi phí cho các nhiệm vụ bất thường ” theo quy định của luật ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành cho từng nguồn kinh phí theo quy định.

 • Quy định tại điểm b phần nào là để dành cho việc mua sắm và sửa chữa lớn thiết bị và tài sản phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ thu giá, điểm d và đ nêu trên.
 • Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện đúng quy định của nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe hơi ;
 • Tiêu chuẩn, định mức về nhà ở ; tiêu chuẩn, định mức dịch vụ trong nhà, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788