Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần?

Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần?

Hiện nay, các quy định về hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động theo mùa vụ nói riêng được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Luatvn.vn chia sẻ cụ thể như sau:

Thứ nhất, về khái niệm hợp đồng lao động theo mùa vụ:

Hiện nay, trong luật lao động hiện hành chưa có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng lao động theo mùa vụ, mà chỉ quy định chung về khái niệm hợp đồng lao động tại Điều 15 Bộ luật Lao động 2012.

Đồng thời, trong quy định phân loại hợp đồng lao động, một trong các loại hợp đồng lao động được định nghĩa là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc đối với một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trên cơ sở định nghĩa của từ “theo mùa vụ”, và các quy định về khái niệm hợp đồng lao động cùng với nội dung về phân loại hợp đồng lao động, có thể hiểu được:

Hợp đồng lao động theo mùa vụ là một trong những loại hợp đồng lao động, là cơ sở để ghi lại mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện một công việc “theo mùa”. theo thời gian, lẻ tẻ, có thời hạn dưới 12 tháng, bằng cách nêu rõ các nội dung mà hai bên đã thống nhất và thống nhất về nội dung công việc, tiền lương và các nội dung khác như điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động….

Hợp đồng thời vụ là gì?
Hợp đồng thời vụ là gì?

Trên cơ sở này, có thể định nghĩa “hợp đồng theo mùa vụ” là một tên khác cho một loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc cụ thể với thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ, như đã phân tích ở trên, được xác định là một trong những loại hợp đồng lao động, vì vậy mặc dù pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong việc quy định các điều khoản của hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo mùa vụ, nhưng về nguyên tắc, hợp đồng lao động theo mùa vụ vẫn cần phải có những nội dung cơ bản sau: thông tin về người sử dụng lao động. , nhân viên, công việc và địa điểm làm việc, thời hạn của hợp đồng. hợp đồng, tiền lương và hình thức trả lương, chế độ tăng lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đóng bảo hiểm, nội dung bảo hộ lao động (tùy theo công việc)…

>>Tư vấn kế toán thuế năm 2021<<

Qua phân tích trên, có thể thấy hợp đồng lao động theo mùa vụ được ký kết cho các công việc tạm thời, theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng. Đồng thời, tại khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 cũng nghiêm cấm ký hợp đồng lao động theo mùa vụ để thực hiện công việc thường xuyên, dài hạn từ 12 tháng trở lên, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về lao động. Đặc biệt, trong trường hợp đặc biệt, được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ (hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng) đối với công việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên. bao gồm các trường hợp tuyển dụng người lao động tạm thời thay thế người lao động khác đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang nghỉ thai sản, ốm đau. tai nạn lao động hoặc rời đi. bản chất tạm thời khác.

Về hình thức, hợp đồng lao động theo mùa vụ, giống như các loại hợp đồng lao động khác phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Điều 16 Của Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên, nếu công việc theo hợp đồng là Nếu công việc là công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, trong trường hợp này, người lao động và người sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ bằng miệng mà không cần phải ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Thứ hai, quy định về số lần người sử dụng lao động được ký hợp đồng lao động theo mùa vụ với người lao động.

– Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng lao động theo mùa vụ cho các công việc theo mùa vụ. Khi ký kết hợp đồng lao động tạm thời, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải ký hợp đồng mới, nếu doanh nghiệp không ký lại hợp đồng lao động thì hợp đồng theo mùa vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng theo mùa tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng theo mùa vụ hai lần liên tiếp, nếu người lao động tiếp tục làm việc, người lao động phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Doanh nghiệp khi trả lương cho người lao động ký hợp đồng lao động theo mùa vụ cần chú ý một số đặc điểm sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I quy định về khấu trừ thuế, khi trả thu nhập cho người lao động ký hợp đồng theo mùa vụ cần chú ý những điểm sau:

– Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế đối với người lao động làm việc theo mùa vụ với tổng số tiền đóng từ 2 triệu đồng trở lên theo tỷ lệ 10% thu nhập trước khi đóng.

Hợp đồng thời vụ là gì?
Hợp đồng thời vụ là gì?

Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp trả thuế TNCN theo mùa vụ với tổng số tiền là 5.000.000 đồng, trước khi đóng, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN của người lao động như sau:

5.000.000 x 10% = 500.000 đồng.

– Người lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ có thu nhập từ 1 tháng từ 2 triệu đồng trở lên có thể thực hiện mẫu cam kết 02/CK-TNCN và gửi cho công ty tạm thời không khấu trừ thuế.

Nhân viên chỉ có thể cam kết khi đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có MSTCN tại thời điểm cam kết.

+ Có một thu nhập duy nhất tại một nơi.

+ Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ hoàn cảnh gia đình chưa đạt đến mức chịu thuế.

– Doanh nghiệp phải kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hợp đồng lao động theo mùa vụ theo mẫu số 05-2BK-QTT-TNCN thực hiện trên phần mềm HTKK 4.1.8.

Trên đây Luatvn.vn chia sẻ cho các bạn Hợp đồng thời vụ là gì? Hợp đồng thời vụ được phép ký mấy lần? Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Contact Me on Zalo

0763 387 788