HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 521 – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ  DOANH THU

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 521 – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ  DOANH THU

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu được sử dụng để phản ánh toàn bộ số tiền khấu trừ cho người mua sắm dưới dạng khấu trừ từ doanh thu hoạt động. Các khoản khấu trừ bán hàng được ghi nhận trong Tài khoản 521 bao gồm: Giảm giá thương mại, trả lại doanh số và giảm giá cho người mua trong kỳ kế toán.

I – Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

Bên nợ:

– Giá trị hàng hóa bán trả lại, tiền trả lại cho người mua hoặc khấu trừ vào các khoản phải thu của khách hàng đối với số lượng sản phẩm, hàng hóa đã bán

– Giảm giá bán hàng được phê duyệt cho người mua sắm

Bên Có:

Kết thúc kỳ kế toán, tất cả các khoản khấu trừ từ doanh thu phát sinh trong kỳ được chuyển vào Tài khoản 511 “Doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ thực hiện”

Tài khoản 521 – Giảm giá giao dịch, không có số dư cuối cùng.

Tài khoản 521 – Khấu trừ doanh số, 3 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 5211 – Giảm giá thương mại: Phản ánh số tiền chiết khấu cho các giao dịch mua hàng số lượng lớn được ghi lại trên hóa đơn bán hàng hoặc các tài liệu liên quan đến bán hàng khác.

– Tài khoản 5212 – Hàng trả lại: Phản ánh giá trị bán sản phẩm, hàng hóa đã bán mà khách hàng trả lại.

– Tài khoản 5213 – Chiết khấu bán hàng: Phản ánh việc giảm giá bán so với giá bán ghi trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường phát sinh trong kỳ.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 521
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 521

II – Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Khi doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại cho những khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, căn cứ vào hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan ghi:

Nợ TK 5211 – Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,. . .

Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hoá bị trả lại, hạch toán, trị giá vốn của hàng bán bị trả lại, ghi:

– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:

Nợ các TK 154, 155, 156…

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua hàng

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

>>Dịch vụ kế toán thuế ngoài sẽ làm những công việc gì?<<

Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:

– Đối với sản phẩm, hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừm ghi:

Nợ TK 5212 – Giảm giá hàng bán( Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131

– Đối với sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ  TK 5212 – Hàng bán bị trả lại ( Giá bán đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 111, 112,131

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 521
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 521

Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã bán do kém, mất phẩm chất, sai quy cách, hợp đồng:

Nợ TK 5213 – Giảm giá hàng bán( Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131

– Trường hợp hàng hoá bán giảm giá cho người mua không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi:

Nợ TK 5213 – Giảm giá hàng bán ( Giá đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 111, 112,131…

Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại, số hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu cung cấp dịch vụ

    Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu(5211, 5212, 5213)

Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788