Hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định

Nam Định là tỉnh đang trong giai đoạn phát triển của Việt Nam, do đó nhu cầu xây dựng, phát triển và mở rộng kinh doanh là rất cần thiết. Việc thành lập công ty, công ty con, chi nhánh của công ty mẹ hoặc các tổ chức mới được thành lập cũng tăng lên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, làm thế nào để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Luatvn.vn sẽ hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định chi tiết nhất.
Để giải đáp thắc mắc của khách hàng và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, Luatvn.vn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kinh doanh tại Nam Định với chi phí hợp lý, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Với sức mạnh và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kinh doanh, Luatvn.vn chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.

Mục lục

Hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định

Chuẩn bị hồ sơ thành lập Công ty tại Nam Định

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Hồ sơ thành lập công ty theo hình thức quy định tại Phụ lục I-4 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty (cổ đông sáng lập là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền là tổ chức);
 • Danh sách cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách đại diện được ủy quyền của cổ đông nước ngoài cho tổ chức
 • Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần được lập theo định dạng được cung cấp tại Phụ lục I-7 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Danh sách cổ đông của nhà đầu tư nước ngoài được lập theo mẫu được cung cấp tại Phụ lục I-8 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (cổ đông là tổ chức nước ngoài) được cung cấp theo hình thức quy định tại Phụ lục I-10 thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Một bản sao hợp lệ của các tập tin sau:

 • Một trong các giấy tờ chứng minh nhân dân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nếu người sáng lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, người đại diện theo uỷ quyền và giấy ủy quyền tương ứng trong trường hợp người sáng lập doanh nghiệp là một tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư áp dụng đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

Nộp hồ sơ thành lập Công ty tại Nam Định

Phương thức thực hiện: Người đại diện thành lập công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty.
Thứ tự thực hiện:

Nếu bạn đăng ký trực tiếp

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi có trụ sở của tổng công ty.
 • Sau khi nhận được đơn đăng ký kinh doanh, biên lai sẽ được phát hành.

Nếu đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng

 • Điều 36 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký kinh doanh điện tử hợp lệ;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia, tải xuống tài liệu điện tử, ký số hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán bằng phương thức điện tử.
 • Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được biên lai điện tử từ hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định

Đăng ký trực tuyến bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Điều 36 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký kinh doanh điện tử hợp lệ;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia, tải xuống tài liệu điện tử về giấy tờ tùy thân cá nhân để có được tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, kê khai thông tin qua mạng điện tử, tải tài liệu điện tử và hồ sơ đăng ký kinh doanh được chứng nhận theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia.
 • Sau khi hoàn tất việc nộp đơn đăng ký, người sáng lập doanh nghiệp sẽ nhận được biên lai điện tử từ hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Thời hạn thanh toán: 03 (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Nhận kết quả khi thành lập Công ty Nam Định

Nếu đăng ký trực tiếp tại Nam Định đối với công ty cổ phần:
 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được nhận, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng 03 (ba) ngày làm việc.
 • Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị từ chối, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người sáng lập công ty trong vòng 03 (3) ngày làm việc.

Nếu sử dụng chữ ký số công cộng để thành lập công ty cổ phần tại Nam Định qua mạng điện tử

 • Trường hợp đủ điều kiện để xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã doanh nghiệp. Sau khi nhận được số nhận dạng doanh nghiệp của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo điện tử đến doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty tại Hà Tĩnh >>>>

Nếu bạn sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký trực tuyến

 • Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và gửi thông báo điện tử cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. Khi hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Văn phòng Đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đến Cơ quan Thuế để tạo số nhận dạng doanh nghiệp. Sau khi nhận được số nhận dạng doanh nghiệp của cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo điện tử cho doanh nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi nhận được thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh giấy cho Văn phòng Đăng ký Kinh doanh, cùng với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhận được trực tuyến. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp đơn đăng ký kinh doanh giấy và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp cho Văn phòng Đăng ký kinh doanh bằng điện tử hoặc qua đường bưu điện.
 • Sau khi nhận được đơn bằng văn bản, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ so sánh tiêu đề của hồ sơ đăng ký với tiêu đề của tài liệu doanh nghiệp được gửi qua mạng điện tử và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nếu nội dung không khớp với hồ sơ doanh nghiệp. Chiếu thống nhất.
 • Hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực nếu sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Những khó khăn mà khách hàng gặp phải khi kinh doanh tại Nam Định

Hiện nay, khách hàng thường phải đối mặt với những khó khăn sau đây khi kinh doanh tại Nam Định:

Khó khăn trong việc lựa chọn loại hình kinh doanh

Chọn loại hình kinh doanh phù hợp để kinh doanh đúng cách và hiệu quả là một vấn đề khiến nhiều người đau đầu và khó khăn khi lựa chọn:
 • Tôi không biết tôi nên mở cửa hàng nào với rất nhiều thành viên?
 • Tôi có thể đặt tên cho các thành viên là tổ chức không?
 • Để có hiệu quả cao, nên chọn công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân hoặc quan hệ đối tác?
 • Chọn loại hình kinh doanh nào để các thành viên có trách nhiệm không giới hạn hoặc hữu hạn đối với công ty và loại tiền nào mà các thành viên có thể dễ dàng chuyển.
 • Thuế cho mỗi doanh nghiệp được quy định như thế nào?
 • Có một dòng kinh doanh nhất định, có bất kỳ lựa chọn cố định của bất kỳ loại hình kinh doanh?

Những khó khăn trong việc đặt tên doanh nghiệp và vốn đăng ký doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp nên được thiết lập như thế nào theo quy định của pháp luật?
 • Tên này trùng lặp với một doanh nghiệp khác, vì vậy cơ quan nhà nước trả lại hồ sơ.
 • Làm thế nào để đặt tên cho một doanh nghiệp để nó có thể dễ dàng gây ấn tượng và đồng cảm với khách hàng?
 • Vốn đăng ký được quy định như thế nào?
 • Mức vốn pháp định cho nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Bạn có tự hỏi nếu bạn có thể đóng góp sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp?

Việc chuẩn bị tài liệu rất khó khăn

Với các loại hình kinh doanh khác nhau, các tài liệu mở tài khoản cũng khác nhau, khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn:
 • Những tài liệu nào được bao gồm trong đơn đăng ký của bạn?
 • Làm thế nào để khai báo hồ sơ hợp lệ.
 • Việc soạn thảo Điều lệ công ty gặp nhiều khó khăn khi không biết nên kê đơn thuốc gì để tránh tranh chấp trong tương lai?
 • Những tài liệu nào cần viết tay, tài liệu nào cần công chứng và tài liệu nào cần được quét để nộp trực tuyến.
 • Tôi có thể nộp đơn nếu tôi bị mất giấy tờ tùy thân cá nhân của mình không?

Những khó khăn trong việc xử lý các thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp nên được nộp cho cơ quan nào?
 • Mất bao lâu để hoàn thành một doanh nghiệp ở mỗi giai đoạn?
 • Không biết thứ tự đăng ký doanh nghiệp trong cơ quan nhà nước
 • Không thể xác định chi phí thành lập doanh nghiệp tại Nam Định
 • Rất khó để cho phép người khác nhận kết quả
 • Không có tài khoản đăng ký kinh doanh nào có thể được áp dụng trực tuyến
 • Đi công tác không thuận tiện để nộp tài liệu và nhận kết quả

Ngoài ra, khách hàng gặp phải một số vấn đề, chẳng hạn như

 • Ai có thể bắt đầu một doanh nghiệp.
 • Không biết trụ sở công ty bạn chọn có phù hợp không?
 • Anh không biết điều kiện kinh doanh của mình là gì sao?
 • Bạn có biết trình tự và thủ tục kinh doanh tại Nam Định để nộp trực tuyến hoặc trực tiếp không?
 • Ghi lại nhiều lần trở lại, ảnh hưởng đến các công việc khác.
 • Có nhiều câu hỏi hơn

Khi triển khai dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Nam Định, Luatvn.vn có thể hỗ trợ bạn như sau

Đối mặt với những khó khăn mà khách hàng đang phải đối mặt, khi bạn gặp phải những khó khăn trên, các công ty Luatvn.vn luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn các dịch vụ khởi nghiệp tại Nam Định. Luatvn.vn sẽ hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định chi tiết nhất cho bạn.  Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết cho đến khi doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu hoạt động, bao gồm:
 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh;
 • Tư vấn đặt tên doanh nghiệp;
 • Ngành nghề kinh doanh, tư vấn vốn điều lệ;
 • Tư vấn về việc lựa chọn địa điểm trụ sở chính của công ty;
 • Mô hình tổ chức, tư vấn cơ cấu quản trị công ty;…

Ngoài ra, bạn có thể nhận được lời khuyên miễn phí của chúng tôi về các thủ tục cần thiết sau khi thực hiện các dịch vụ thiết lập thương mại tại Nam Định, chẳng hạn như:

 • Tư vấn thông báo sản phẩm;
 • Đề xuất về biển báo treo;
 • Tư vấn và thông báo cho tài khoản ngân hàng mở tài khoản ngân hàng;
 • Tư vấn đặt hàng chữ ký số;
 • Đề xuất đặt hàng và sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Tư vấn nộp thuế

Hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định

Phí dịch vụ thành lập công ty tại Luatvn.vn

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Công ty Luatvn.vn cung cấp dịch vụ chi phí khởi nghiệp tại tỉnh Nam Định, bao gồm các gói dịch vụ sau đây để khách hàng tham khảo và lựa chọn:

Gói VIP 1: Khách hàng sẽ nhận được

 • Các khuyến nghị sơ bộ về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng, chẳng hạn như tên công ty, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn, lao động, v.v.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế + thông báo quản lý thuế (bản gốc)
 • Dấu tròn của công ty + chức danh đại diện
 • Nhận được thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Chuyển tài liệu gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Thời gian thực hiện: 7-10 ngày làm việc

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty tại Thái Bình >>>>

Gói VIP 2: Khách hàng sẽ nhận được

 • Các khuyến nghị sơ bộ về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng, chẳng hạn như tên công ty, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn, lao động, v.v.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế + thông báo quản lý thuế (bản gốc)
 • Dấu tròn của công ty + chức danh đại diện
 • Nhận được thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Thông tin doanh nghiệp có thể được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Chuyển tài liệu gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Nhận thông báo về tài khoản ngân hàng của bạn nếu có.

Gói VIP 3: Khách hàng sẽ nhận được

 • Các khuyến nghị sơ bộ về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng, chẳng hạn như tên công ty, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn, lao động, v.v.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế + thông báo quản lý thuế (bản gốc)
 • Dấu tròn của công ty + chức danh đại diện
 • Nhận được thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Thông tin doanh nghiệp có thể được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Chuyển tài liệu gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Nhận thông báo về tài khoản ngân hàng của bạn nếu có
 • Nhận hồ sơ góp vốn, danh sách cổ đông/thành viên
 • Tư vấn và tiếp nhận các tài liệu quản lý nội bộ như: Quy chế lao động; Biên bản cuộc họp, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu; Thông báo mời họp; Quyết định bổ nhiệm chức vụ.
 • Nhận lời khuyên về những gì nên làm sau khi bắt đầu một doanh nghiệp

Gói VIP 4: Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi sau

 • Các khuyến nghị sơ bộ về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng, chẳng hạn như tên công ty, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn, lao động, v.v.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế + thông báo quản lý thuế (bản gốc)
 • Dấu tròn của công ty + chức danh đại diện
 • Nhận được thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Thông tin doanh nghiệp có thể được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Chuyển tài liệu gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Để mở tài khoản ngân hàng, vui lòng thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nhận hồ sơ góp vốn, danh sách cổ đông/thành viên
 • Tư vấn và tiếp nhận các tài liệu quản lý nội bộ như: Quy chế lao động; Biên bản cuộc họp, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu; Thông báo mời họp; Quyết định bổ nhiệm chức vụ.
 • Nhận lời khuyên về những gì nên làm sau khi bắt đầu một doanh nghiệp

Gói Super VIP: Khách hàng sẽ được hưởng tất cả các ưu đãi sau

 • Các khuyến nghị sơ bộ về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của khách hàng, chẳng hạn như tên công ty, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn, lao động, v.v.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + mã số thuế + thông báo quản lý thuế (bản gốc)
 • Dấu tròn của công ty + chức danh đại diện
 • Nhận được thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Thông tin doanh nghiệp có thể được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Chuyển tài liệu gốc để doanh nghiệp lưu trữ
 • Để mở tài khoản ngân hàng, vui lòng thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nhận hồ sơ góp vốn, danh sách cổ đông/thành viên
 • Nhận được dấu hiệu thương mại mica, kích thước 25×35 cm
 • Nhận lời khuyên về những gì nên làm sau khi bắt đầu một doanh nghiệp
 • Nhận lời khuyên về thiết kế trang web và đào tạo tiếp thị trực tiếp

>>>> Xem thêm: Tư vấn dịch vụ thành lập công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương >>>>

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn và tư vấn thành lập công ty tại tỉnh Nam Định. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788