Kê khai hóa đơn điều chỉnh GTGT đầu vào đầu ra

Kê khai hóa đơn điều chỉnh GTGT đầu vào đầu ra. Làm thế nào để Kê khai hóa đơn điều chỉnh GTGT đầu vào đầu ra? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Luật VN xin hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT đầu vào – đầu ra…

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Công ty Luật VN qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

I. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh Tăng doanh thu, thuế GTGT:

– Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh để tăng doanh thu, VAT -> Bạn cũng kê khai như hóa đơn thông thường.

Căn cứ Công văn 3127/TCT-KK ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Tổng cục Thuế:

 • Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Châu Á – Thái Bình Dương đã xuất hóa đơn và giao hàng cho người mua. Bên bán và người mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau khi phát hiện sai sót, người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ lỗi và xuất hóa đơn để sửa lỗi.
 • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh trong kỳ tính thuế và hóa đơn điều chỉnh được tạo ra.
 • Căn cứ Công văn 13696/CT-TTHT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Cục Thuế Hà Nội

Về kê khai thuế GTGT đầu vào:

 • Trường hợp Công ty thuê quầy tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xuất hóa đơn tiền thuê quầy cho Công ty, các bên đã thực hiện kê khai. Thuế GTGT theo quy định, sau đó, đến tháng 12/2018, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xuất hóa đơn điều chỉnh giá thuê quầy đối với các hóa đơn nêu trên, căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty sẽ lập tờ khai. kê khai, điều chỉnh doanh số mua hàng, thuế GTGT đầu vào trong kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh (kỳ kê khai thuế tháng 12/2018 nếu kê khai thuế GTGT hàng tháng, thời gian kê khai thuế quý IV/2018 nếu kê khai thuế GTGT theo quý).

Về kê khai thuế GTGT đầu ra:

 • Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ và đã xuất hóa đơn cho khách hàng, đến tháng 12/2018, Công ty sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh phí dịch vụ đối với các hóa đơn nêu trên. (Các hóa đơn này đã được Công ty kê khai và thanh toán đầy đủ), căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty kê khai, điều chỉnh khối lượng bán hàng và thuế GTGT sản lượng trong kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh. (thời gian) Tháng 12/2018 nếu kê khai thuế GTGT hàng tháng thì kỳ tính thuế quý IV/2018 nếu kê khai thuế GTGT theo quý)”.

Ví dụ 1:

 • Trong tháng 12/2021, có hóa đơn điều chỉnh làm tăng doanh thu và thuế GTGT của hóa đơn tháng 8/2020 -> Sau đó bạn khai báo hóa đơn đã điều chỉnh trên tờ khai tháng 12/2020 và kê khai là hóa đơn bán hàng, mua hàng bình thường.

II. Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT và giảm doanh thu:

– Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng thì được kê khai là hóa đơn thông thường. – Nhưng hóa đơn điều chỉnh giảm (Giảm doanh thu, giảm thuế GTGT…) được kê khai hoàn toàn khác nhau, cụ thể như sau:

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm:

a) Các trường hợp cần có hóa đơn điều chỉnh:

Theo Quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

 • Nếu hóa đơn đã được lập và giao cho người mua, đã giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ra lỗi, người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận nêu rõ lỗi, đồng thời người bán lập hóa đơn để sửa lỗi.
 • Hóa đơn ghi rõ việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) về số lượng hàng hóa, giá bán và thuế suất thuế giá trị gia tăng. .., thuế giá trị gia tăng đối với mã số hóa đơn…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai, điều chỉnh doanh thu mua bán, thuế đầu ra và thuế đầu vào. trong. Hóa đơn điều chỉnh không được có số âm (-).”

– Trường hợp hóa đơn đã phát hành có lỗi về tên, địa chỉ của người mua nhưng mã số thuế của người mua là đúng thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải xuất hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy: Khi phát hiện hóa đơn GTGT ghi sai mà một trong hai bên (mua bán, mua bán) hoặc cả hai bên đã kê khai thì phải:

 • Bước 1: – Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Bước 2: – Phát hành hóa đơn điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT:

Ví dụ 2: Thuế GTGT của mặt hàng A là 5%, nhưng hóa đơn trước đó được ghi là 10% (Đó là chênh lệch 5%, thuế suất phải được điều chỉnh). Hóa đơn này được kê khai vào tháng 8/2021.
-> Đến tháng 12/2021 mới phát hiện và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT
Điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT

Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm đơn giá, tổng số tiền:

Ví dụ 3: Đơn giá thực tế là 12.000.000, nhưng hóa đơn trước đó được ghi là 12.200.000 (Vì vậy, chênh lệch là 200.000, phải được điều chỉnh giảm). Hóa đơn này được kê khai vào tháng 8/2021.
-> Đến tháng 12/2021 mới phát hiện và phải viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh giảm đơn giá, tổng số tiền
Điều chỉnh giảm đơn giá, tổng số tiền

Trường hợp 3: Điều chỉnh hóa đơn chiết khấu thương mại:

Theo khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“2.5. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng thì hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu cho khách hàng, thuế GTGT và tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.

 • Trường hợp giảm giá thương mại căn cứ vào số lượng và doanh số bán hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được thực hiện vào cuối chương trình giảm giá bán hàng (kỳ) thì phải xuất hóa đơn điều chỉnh kèm theo danh sách số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền điều chỉnh và số thuế. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai, điều chỉnh doanh số và mua hàng, thuế đầu ra và thuế đầu vào.

Như vậy: Trong trường hợp này, bạn cũng phát hành hóa đơn điều chỉnh GIẢM cùng với danh sách các số hóa đơn cần được giảm, cụ thể như sau:

Ví dụ 4: Dịch vụ kế toán thuế của Công ty Luật VN có chương trình giảm giá thương mại: Doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa lên đến một lượng (10 chiếc) hoặc doanh thu 100 triệu sẽ được giảm 5% trên tổng số lượng hoặc doanh số. (Chương trình áp dụng từ ngày 1 đến 30/11/2021).
– Công ty B tháng 11/2021 có 3 đợt mua vào với số lượng tương ứng: Lần 1: 5 chiếc; Lần 2: 4 chiếc; Lần 3: 1 miếng -> Vì vậy, công ty đang đạt số lượng theo quy định, vì vậy nó sẽ được giảm giá 5%.
– Hóa đơn 3 lần trong tháng 11, hai bên đã kê khai xong trong tháng 11/2021.
-> Đến tháng 12/2021, Công ty Luật VN đã xuất 1 hóa đơn điều chỉnh với danh sách 3 hóa đơn trong tháng 11 như sau:

Điều chỉnh hóa đơn chiết khấu thương mại
Điều chỉnh hóa đơn chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kê khai hóa đơn giảm:

Căn cứ Công văn 3430/TCT-KK ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Tổng cục Thuế:

“Căn cứ quy định trên, đối với hóa đơn đã được điều chỉnh giảm doanh thu, thuế theo quy định thì thực hiện kê khai sau:

 • Đối với bên bán, kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm trên Mẫu Danh mục 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.
 • Đối với người mua, lập phiếu kê khai 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ nhập số âm trong danh sách 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên các ứng dụng HTKK, ¡HTKK”.

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế:

Ví dụ: Tháng 5/2018 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra là 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 7/2018, Công ty B phát hiện hàng hóa giao không đáp ứng thông số kỹ thuật và chất lượng.

 • Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại cho Công ty A với giá trị hàng trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa, Công ty A điều chỉnh giảm thuế GTGT doanh thu và sản lượng đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua hàng và thuế GTGT đầu vào trong kỳ tính thuế tháng 7/2018 (nếu vẫn còn trong kỳ tính thuế). thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2018.
 • Trường hợp hai bên thỏa thuận giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty A giảm doanh số bán hàng và thuế GTGT đầu ra, Công ty B giảm doanh số mua hàng và thuế GTGT đầu vào trong kỳ tính thuế tháng 7/2018 (nếu vẫn còn trong kỳ tính thuế). khai thuế) hoặc tháng 8/2018″.

Cách kê khai hóa đơn giảm chi tiết như sau:

 • Kê khai hóa đơn đã điều chỉnh trong tờ khai thuế GTGT của giai đoạn hiện tại mà hóa đơn đó được phát sinh.
  Ví dụ: Điều chỉnh hóa đơn tháng 12/2021 hóa đơn tháng 8/2021, sau đó kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào tháng 12/2021.
 • Kê khai âm chi phí trên Tờ khai 01/GTGT hoặc Khấu trừ số tiền, thuế trên hóa đơn điều chỉnh.

Ví dụ 5: Tính liên tục của Ví dụ 3 ở trên: Tức là, trong tháng 12 năm 2021, có 1 hóa đơn điều chỉnh của tháng 8 năm 2021: Giá trị hàng hóa là: 2.000.000. VAT: 200.000 VNĐ

Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh như sau:

1. Bên bán – Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT Sản lượng:

a. Trường hợp trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh (nghĩa là không có hóa đơn mua bán khác trong kỳ):
Kê khai âm trong chi phí 32 và 33 trên Tờ khai 01/GTGT (Vì 10% thuế GTGT):

 • Cách khai báo âm tính: Bạn đặt dấu trừ (-) trước rồi nhập số tiền vào Mục tiêu 32: -2.000.000
 • Chi tiêu 33: -200.000 VNĐ

b. Trong trường hợp có nhiều hóa đơn khác trong kỳ => Sau khi kê khai xong, dữ liệu trên các khoản 32 và 33 sẽ được lấy để khấu trừ doanh số và thuế trên hóa đơn điều chỉnh: (Nghĩa là trong kỳ kê khai có hóa đơn Điều chỉnh được giảm và có nhiều hóa đơn bán hàng – mua hàng khác)

Ví dụ: Sau khi bạn kê khai các hóa đơn đầu ra khác, dữ liệu trên: Mục tiêu 32 là: 40.000.000 VNĐ
=> Sau đó bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 40.000.000 – 2.000.000 = 38.000.000 VND
– Lấy dữ liệu từ Chỉ số 33 là: 4.000.000 – 200.000 = 3.800.000.

2. Bên mua – Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào:

a. Trường hợp chỉ có 1 hóa đơn trong kỳ kê khai (nghĩa là không có hóa đơn mua hàng khác trong kỳ):
Tuyên bố tiêu cực trong chi tiêu 23, 24, 25 trên Tuyên bố 01/GTGT

 • Khai báo âm tính trong: Mục tiêu [23]: -2.000.000 VNĐ
 • Kê khai âm trong: Chi tiêu [24]: -200.000 VNĐ
 • Khai báo âm tính trong: Chỉ tiêu [25]: -200.000 VNĐ

b. Trong trường hợp có nhiều hóa đơn khác trong kỳ => Sau khi tờ khai hoàn thành, dữ liệu về các khoản 23, 24 và 25 sẽ được lấy để khấu trừ số tiền và thuế trên hóa đơn điều chỉnh: (Nghĩa là trong kỳ kế toán: kê khai có hóa đơn điều chỉnh giảm và nhiều hóa đơn bán – mua hàng khác)

Ví dụ: Sau khi bạn khai báo hóa đơn mua hàng khác, dữ liệu trên Mục tiêu 23 là: 40.000.000 VNĐ
=> Sau đó bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 40.000.000 – 2.000.000 = 38.000.000 VND
– Lấy dữ liệu ở chỉ số 24 và 25 là: 4.000.000 – 200.000 = 3.800.000 VNĐ

Chú ý:

 • Bài viết hướng dẫn kê khai Hóa đơn điều chỉnh tăng – giảm doanh thu, thuế GTGT (do ghi sai hóa đơn hoặc hai bên thỏa thuận điều chỉnh giá và thuế trên hóa đơn)
 • Trường hợp kê khai điều chỉnh tăng – giảm thuế GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ (do kê khai không chính xác hoặc không chính xác), vui lòng xem tại đây: Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Qua bài viết Kê khai hóa đơn điều chỉnh GTGT đầu vào đầu ra  trên của dịch vụ kế toán thuế Luật VN, nếu bạn có câu hỏi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788