Kế toán công ty dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn là nghề nghiệp dịch vụ đặc biệt. Tư vấn là hoạt động cung cấp lời khuyên độc lập và khách quan cho doanh nghiệp, do những người có trình độ chuyên môn sâu thực hiện. Trên cơ sở kiến nghị các giải pháp cho vấn đề đó được chính xác thành công. Các công ty ngày nay đã nhận thức được tầm quan trọng của làm việc với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, nhằm bổ sung nguồn lực nội bộ và cung cấp các kinh nghiệm chuyên sâu cần thiết. Dịch vụ tư vấn hỗ trợ các nhà quản lý hiểu được ý nghĩa và ảnh hưởng của các vấn đề. Để đưa ra những quyết sách phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số công việc kế toán công ty dịch vụ tư vấn với đặc thù cơ bản sau:

Kế toán chi phí và giá thành công ty dịch vụ tư vấn

Nội dung chi phí và giá thành dịch vụ tư vấn

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn có thể phát sinh các khoản chi phí:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: giấy, mực in…

Chi phí nhân công trực tiếp: lương, các khoản trích theo lương của cán bộ tư vấn.

Chi phí sản xuất chung: chi phí thuê văn phòng làm việc, khấu hao tài sản cố định như máy vi tính, ô tô, tiền điện, nước, điện thoại…

Phương pháp kế toán công ty dịch vụ tư vấn

Kế toán sử dụng các chứng từ liên quan đến chi phí như Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Hóa đơn GTGT…

Tài khoản dùng để hạch toán các khoản chi phí dịch vụ tư vấn là TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, TK 627 – Chi phí sản xuất chung, TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang…

Trình tự kế toán một số nghiệp vụ cơ bản công ty dịch vụ tư vấn

Xuất nguyên vật liệu giấy, mực… cho bộ phận tư vấn,

Căn cứ Phiếu xuất kho kế toán ghi

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 – Nguyên vật liệu (hoặc)

Có TK 611 – Mua hàng (DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường – xuyên).

Vật liệu mua ngoài đưa ngay vào sử dụng, căn cứ Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng kế toán ghi:

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Nợ TK 133 – ThuếGTGT được khấu trừ

Có các TK 111,112, 331,141

Tính lương, các khoản BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN của cán bộ tư vấn, kế toán ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334, 338

Tính lương, các khoản BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN của các cán bộ quản lý bộ phận tư vấn, kế toán ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 334, 338

Kế toán công ty dịch vụ tư vấn
Kế toán công ty dịch vụ tư vấn

Xuất vật liệu, công cụ cho bộ phận tư vấn, căn cứ Phiếu xuất kho kế toán ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 152,153

Trường hợp công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn, kế toán ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ dụng cụ: trị giá thực tế công cụ dụng cụ.

Định kỳ kế toán phân bổ dần giá trị công cụ dụng cụ sử dụng, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận tư vấn như máy vi tính, ô tô… kế toán ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

Chi phí dịch vụ mua ngoài của bộ phận tư vấn, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Nợ TK133 – ThuếGTGT được khấu trừ

Có các TK 111,112, 331

Cuối kỳ tổng hợp chi phí dịch vụ tư vấn để tính giá thành, kế toán ghi:

Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Kế toán doanh thu công ty dịch vụ tư vấn

Chứng từ kế toán

Kế toán doanh thu kinh doanh dịch vụ tư vấn sử dụng các chứng từ như Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, báo Có…

Tài khoản và trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Kế toán sử dụng các tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng (TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ), tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh…

Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:

Khi nhận tiền đặt trước của khách hàng, căn cứ chứng từ thu tiền kế toán ghi:

Nợ TK111,112

Có TK131 – Phải thu khách hàng.

Khi hoàn thành hợp đồng tư vấn cho khách hàng, căn cứ Hóa đơn GTGT kế toán ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

Nợ TK 111,112 – Số tiền khách hàng thanh toán thêm

Có TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

Kế toán công ty dịch vụ tư vấn
Kế toán công ty dịch vụ tư vấn

Tính và kết chuyển giá thành hợp đồng sau khi hoàn thành dịch vụ hoặc cuối kỳ kế toán tháng, kế toán ghi:

Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.

Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

Kết chuyển doanh thu thuần của hợp đồng đã thực hiện, kế toán ghi:

Nợ TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết chuyển giá vốn hàng bán, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Trên cơ sở doanh thu, chi phí kế toán có thể xác định lợi nhuận gộp của từng hợp đồng tư vấn.

Dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn

Nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê nhân viên: Giảm được các chi phí điện nước, điện thoại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí đóng BHXH, chi phí thưởng… và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được tốt hơn. Luatvn.vn xin cung cấp cho Quý doanh nghiệp dịch vụ kế toán thuế trọn gói với chi phí hợp lý nhất.

Việc sử dụng dịch vụ kế toán rất phổ biến hiện nay mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Bởi tính chuyên nghiệp và hiệu quả mà dịch vụ mang lại.

Với đội ngũ chuyên viên, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Đã làm việc cho rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Luatvn.vn nắm bắt được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tư, nghị định, luật thuế mới nhất để áp dụng cho doanh nghiệp, tránh sai sót đáng tiếc xảy ra.

Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết và miễn phí.

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá