Kế toán công ty nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lần tiên phải có dự án đầu tư. Làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước về đầu tư. Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi Công ty nước ngoài nhận được giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép kinh doanh), kế toán cần làm những việc sau:

KHAI THUẾ MÔN BÀI:

– Nếu công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm

– Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm

KHAI THUẾ GTGT:

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

(Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC)

– Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng). Để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:
– Nếu > 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Nếu < 50 tỷ thì kê khai theo quý
Nếu doanh nghiệp mới thành lập muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì:
– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.
– Và nộp mẫu 06/GTGT

Kế toán công ty nước ngoài
Kế toán công ty nước ngoài

KẾ TOÁN KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI:

– Doanh nghiệp mới thành lập hàng quý sẽ phải làm: Tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.
– Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ. Thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.(Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01)

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN):

– Doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.
Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.
– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.
– Nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

KẾ TOÁN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI LÀM HÓA ĐƠN GTGT:

a. Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:
– Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.
– Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày. Kể từ ngày ký thông báo phát hành.
b. Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
– Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT).
Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.
– Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

– Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Như vậy doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản. Phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Kế toán công ty nước ngoài
Kế toán công ty nước ngoài

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ BHXH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI:

– Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.
– Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu quy định
Kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ.

BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì kế toán phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng. Hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm . Hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.
– Tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.

KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI:

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

CÁC THỦ TỤC KHÁC:

– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc 15 hoặc theo TT200 với trường hợp công ty có năm tài chính kết thúc 31/12/2015
– Hình thức kế toán.
– Phương pháp hàng tồn kho.

Quý khách có nhu cầu cần thành lập công ty/doanh nghiệp, thuê dịch kế toán thuế trọn gói. Hãy chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Quý khách hàng yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788