Kế toán công ty vật liệu xây dựng

Nền kinh tế phát triển nhiều dự án tòa nhà cao tầng, chung cư, khu công nghiệp…được xây dựng. Mở ra không ít cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Vậy tại các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kế toán sẽ thực hiện hạch toán kế toán như thế nào? Dưới đây là một số hướng dẫn kế toán bán hàng tại các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng.

Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty kinh doanh vật liệu xây dựng

Tài khoản sử dụng

Một số tài khoản được sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng vật liệu xây dựng tại công ty:

  • TK 511: Doanh thu và thu nhập khác
  • TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp
  • TK 111: Tiền mặt, TK 112: Tiền gửi ngân hàng
  • TK 131: Phải thu khách hàng

Trình tự hạch toán và vận dụng sổ sách

Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho.

Hàng đã giao bên mua thanh toán bằng chuyển khoản.

Khi hàng hoá đã xác định tiêu thụ, kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT ghi tăng doanh thu, Thuế GTGT phải nộp, tiền gửi ngân hàng căn cứ vào giấy báo có

Nợ TK 112

Có TK 511
Có TK 3331

Kế toán công ty vật liệu xây dựng
Kế toán công ty vật liệu xây dựng

Bán buôn qua kho theo hình thức gửi hàng

Đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.

Khi hàng hoá đã xác định tiêu thụ, kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT ghi tăng doanh thu, Thuế GTGT phải nộp, khoản phải thu.

Nợ TK 131

Có TK 511
Có TK 3331

Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán lập phiếu chi thanh toán tiền vận chuyển, ghi:
Nợ TK 641
Nợ TK 133
Có TK 111

Các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty kinh doanh vật liệu xây dựng

Chiết khấu thương mại

Hiện nay chiết khấu thương mại là chiến lược hiệu quả mà các doanh nghiệp hay dùng để thu hút khách hàng. Tùy vào số lượng mua được công ty quy định, công ty sẽ áp dụng các mức chiết khấu riêng.

Ví dụ: công ty xuất kho 8 tấn xi măng bán cho công ty Lũy Kế theo hoá đơn GTGT số 0007100 giá bán chưa thuế 18.400.000đ, chiết khấu thương mại 5%, thuế GTGT 1.748.000đ, giá xuất kho 16.000.000đ. Hàng đã giao bên mua chấp nhận thanh toán.

Căn cứ vào đơn đặt hàng và hợp đồng đã ký với công ty, kế toán lập phiếu xuất kho, viết hoá đơn GTGT theo nội dung xuất hàng cùng khoản chiết khấu đã quy định.

Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán ghi tăng doanh thu, thuế GTGT phải nộp và khoản phải thu:
Nợ TK 131 19.228.000đ
Có TK 511 17.480.000đ
Có TK 3331 1.748.000đ

Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán lập chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết thanh toán cho người mua

Từ chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ

Sau đó vào sổ cái 511 Sổ cái TK 131

Kế toán hàng bán bị trả lại

Chứng từ sử dụng:

Các chứng từ liên quan khi xảy ra nghiệp vụ hàng bán bị trả lại:

+ Hoá đơn GTGT ( do bên mua xuất )
+ Biên bản xác nhận hàng bán bị trả lại có xác nhận của hai bên

Tài khoản sử dụng:

+ TK 531: Hàng bán bị trả lại
+ TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp
+ TK 111: Tiền mặt, TK 112: Tiền gửi ngân hàng
+ TK 131: Phải thu khách hàng

Trình tự hạch toán

Hàng bán bị trả lại do một số nguyên nhân như: Vi phạm cam kết, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách…Khi đó khách hàng sẽ thông báo cho công ty về số hàng bị trả lại, kế toán tiến hành lập biên bản xác nhận hàng bán bị trả lại có xác nhận của 2 bên.

Khi nhận được hoá đơn GTGT do người mua lập gửi, kế toán tiến hành ghi tăng TK 531 theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi giảm số thuế GTGT phải nộp của số hàng bị trả lại, giảm tiền hoặc giảm khoản phải thu:

Nợ TK 531: Giá trị hàng bán bị trả lại
Nợ TK 3331: Thuế GTGT tương ứng của hàng bán bị trả lại
Có TK 111, 112, 131
Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu sang tài khoản doanh thu để xác định doanh thu thuần.
Nợ TK 511: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại
Có Tk 531: Giá trị hàng bán bị trả lại

Sổ kế toán: Căn cứ vào các chứng từ kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ, sổ cái 511,131….

Kế toán công ty vật liệu xây dựng
Kế toán công ty vật liệu xây dựng

Kế toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị thiếu…Khi đó khách hàng không trả lại mà chấp nhận mua nhưng yêu cầu giảm giá, khách hàng sẽ gửi giấy yêu cầu giảm giá tới công ty, công ty xác nhận lập hoá đơn GTGT điều chỉnh và ghi tăng TK 532, giảm thuế GTGT phải nộp, giảm tiền hoặc giảm khoản phải thu khách hàng cuối kỳ kết chuyển khoản giảm giá hàng bán sang TK 511 để xác định doanh thu thuần. Trình tự hạch toán trình bày tương tự như kế toán hàng bán bị trả lại.

Kế toán giá vốn hàng bán công ty vật liệu xây dựng

Tài khoản sử dụng

TK 632: Giá vốn hàng bán
TK 156: Hàng hoá
TK 157: Hàng gửi bán

Trình tự hạch toán và vận dụng sổ sách kế toán công ty vật liệu xây dựng

Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán phản ánh giá vốn hàng bán, ghi:
Nợ TK 632
Có TK 156
Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán phản ánh hàng hoá xuất kho
Nợ TK 157
Có TK 156
Khi khách hàng chấp nhận thanh toán, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632
Có TK 157

Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán phản ánh giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632
Có TK 156
Ngoài ra với trường hợp hàng bán bị trả lại:

Nếu hàng chưa về nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 157
Có TK 632
Sau khi hàng về nhập kho
Nợ TK 156
Có TK 157

Nếu hàng về nhập kho ngay:

Nợ TK 156
Có TK 632

Bạn đang gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế của công ty mình. Đang cần một đơn vị hỗ trợ các thủ tục kế toán thuế. Hãy lựa chọn dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Luatvn.vn. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm sẽ hoàn tất các thủ tục kế toán cho công ty của bạn đúng pháp luật tiết kiệm chi phí bảo vệ lợi ích tối đa của doanh nghiệp

Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788