Kế toán tài sản cố định

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT

Tài sản cố định là một phần quan trọng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Do đó, trong quá trình kế toán, cần nắm vững các quy định liên quan đến thực tiễn này, để tránh tình trạng doanh nghiệp đã đầu tư mua tài sản thực tế nhưng không đủ điều kiện để được công nhận là chi phí, được khấu trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước hết, chúng tôi đề cập đến vấn đề: công nhận tài sản cố định.

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản đáp ứng cả ba tiêu chí sau đây đồng thời được coi là tài sản cố định:

    + Có khả năng lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ bắt nguồn từ việc sử dụng tài sản;

    + Đã sử dụng trên 1 năm;

   + Chi phí lịch sử của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Trên thực tế, khi nói đến tương lai, không thể xác nhận bất cứ điều gì chắc chắn, vì vậy hãy hiểu rằng những tài sản này phải được sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán tài sản cố định
Kế toán tài sản cố định

Chi phí cố định của tài sản

phải được xác định một cách đáng tin cậy, nghĩa là phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Thông thường, TSCĐ phải có đủ các chứng từ bao gồm: hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ thanh toán, biên bản giao nhận tài sản cố định, chứng từ chứng minh quyền sở hữu nếu có… làm căn cứ ghi giá trị tài sản cố định vào sổ kế toán.

Trong trường hợp một hệ thống bao gồm nhiều phần tài sản liên kết với nhau, mỗi bộ phận không đủ điều kiện làm tài sản cố định nhưng về mặt toàn bộ hệ thống, đủ điều kiện về giá trị, doanh nghiệp có thể ghi nhận chấp nhận toàn bộ hệ thống làm tài sản cố định.

Tài sản cố định là một phần quan trọng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng.

Do đó, trong quá trình kế toán, cần nắm vững các quy định liên quan đến thực tiễn này, để tránh tình trạng doanh nghiệp đã đầu tư mua tài sản thực tế nhưng không đủ điều kiện để được công nhận là chi phí. được khấu trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ:

Luatvn.vn mua 100 bộ bàn ghế, mỗi bộ có giá 10.000.000 đồng là không đủ làm tài sản cố định, nhưng 100 bộ trị giá 1.000.000.000 đồng, doanh nghiệp có thể ghi nhận tài sản cố định là hệ thống bàn ghế (100 bộ) với giá gốc 1.000.000.000 đồng.

Ngược lại, trong trường hợp doanh nghiệp có 10 bộ bàn ghế, mỗi bộ trị giá 30.000.000 đồng, doanh nghiệp cũng có thể ghi từng bộ bàn ghế này làm tài sản cố định riêng tùy theo yêu cầu quản lý.

Kế toán tài sản cố định
Kế toán tài sản cố định

Thứ hai: Về khấu hao tài sản cố định

Điều đầu tiên liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định là doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi trích khấu trừ. khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm, doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định, kể cả trường hợp trích khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện). .

Khấu hao tài sản cố định được xác định là chi phí được trừ khi:

 – Tài sản cố định phải được chứng minh là dùng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (trừ một số tài sản cố định trực tiếp phục vụ người lao động theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập). bước vào kinh doanh).

Một số doanh nghiệp vẫn có thắc mắc trực tiếp tại hội thảo tư vấn thuế cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đã mua bàn thờ trị giá 50 triệu đồng, có hóa đơn có tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp và đã chuyển tiền, thông qua một ngân hàng … nó có được ghi nhận là tài sản cố định và được bao gồm trong các chi phí được khấu trừ không? Theo quy định này, câu trả lời chắc chắn là không, phải không?

>>>PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THUẾ GTGT HÀNG THÁNG/ QUÝ<<<

 – Mua sắm, xây dựng tài sản cố định phải có hóa đơn, chứng từ

Có doanh nghiệp mua tài sản cố định như ô tô, xe máy, có toàn bộ hóa đơn, chứng từ. Nhưng khi đăng ký xe, toàn bộ hóa đơn, chứng từ đều do cơ quan công an lưu giữ, nhưng doanh nghiệp không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào. Bất kỳ bộ bản sao nào dẫn đến không có cơ sở để ghi lại tài sản cố định và kế toán viên phải để chúng ra khỏi sổ sách, gây lãng phí chi phí cho doanh nghiệp.

– Phải có phân bổ hợp lý:

Việc phân bổ hợp lý ở đây cho thấy doanh nghiệp trước tiên phải lựa chọn thời gian khấu hao theo khung do Bộ Tài chính quy định. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh nghiệp có thể chọn phương pháp khấu hao nhanh, nhưng khấu hao tối đa không được phép vượt quá 2 lần tỷ lệ khấu hao bằng phương pháp đường thẳng.

Ví dụ:

Giả sử doanh nghiệp mua xe mới với chi phí ban đầu là 1,2 tỷ đồng, theo quy định tại Thông tư 45/2013, thời gian khấu hao đối với phương tiện giao thông đường bộ bị giới hạn từ 6-8 năm. Trường hợp doanh nghiệp chọn khấu hao đường thẳng trong 5 năm, tỷ lệ khấu hao hàng năm là 240 triệu đồng, khấu hao dư thừa sẽ được loại trừ vào chi phí được trừ (tức là theo quy định, ít nhất chiếc xe này phải khấu hao trong 6 năm, tỷ lệ khấu hao tương ứng là 200 hàng triệu đồng mỗi năm, vì vậy 40 triệu chi phí khấu hao đã được loại bỏ trong quá trình kiểm tra, v.v.)

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788