Khai thuế cho công ty bất động sản

Câu hỏi:

 • Xin chào luật sư! Xin hãy cho tôi biết, công ty của tôi vừa đăng ký giấy phép kinh doanh, chuyên về dịch vụ bất động sản và môi giới bất động sản, tôi phải tuyên bố những tài liệu nào, tài liệu và thủ tục nào, cảm ơn rất nhiều.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tư vấn luật sư:

Khi bạn thành lập một công ty, bạn phải nộp các khoản thuế sau:

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Số thuế giấy phép: thuế công khai trên cơ sở hàng năm, cụ thể, điều 17 thông tư 156 / 2013 / tt – btc

 • ” kê khai thuế cấp một lần khi người nộp thuế bắt đầu hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng sản xuất, kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế vừa thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa bắt đầu sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai thuế giấy phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh Thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ: khai thuế cấp giấy phép nộp thuế

Thuế GTGT: công ty mới thành lập sẽ nộp thuế gtgt quý theo quy định tại thông tư 151 / 2014 / tt – btc

 • Hồ sơ Khoản 26 / 2015 / tt – btc:
 • Tờ khai thuế gtgt
 • Tóm tắt số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu từ kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu số 01 – 5 / gtgt.
 • Bảng phân phối thuế gtgt đối với địa phương nơi trụ sở đặt trụ sở và địa phương nơi cơ sở sản xuất không thực hiện kế toán (if theo mẫu số 01 – 6 /

” Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03 / tndn kèm theo thông tư này.
 • Báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo tài chính đến ngày quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 • Một hoặc nhiều phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo thông tư này về phát sinh thực tế:
 • Phụ lục của kết quả kinh doanh theo mẫu số 03 – 1a / tndn, mẫu số 03 – 1b / tndn, mẫu số 03 – 1c / tndn.
 • Phụ lục cho chuyển nhượng theo mẫu số 03 – 2 / tndn.

Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021
Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021

+ mẫu số 03 – 3a / TNDN:

 • thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh chuyển đổi, dự án đầu tư mới.

+ mẫu số 03 – 3b / TNDN:

 • thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

+ mẫu số 03 – 3c / TNDN:

 • thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sử dụng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp sản xuất, xây dựng và vận chuyển.

Phụ lục:

 • Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được trừ vào kỳ tính thuế theo mẫu số 03 – 4 / tndn.
 • Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03 – 5 / tndn.
 • Phụ lục ban hành báo cáo về trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (if any) theo mẫu số 03 – 6 / tndn.
 • Phụ lục thông tin về giao dịch liên quan  theo mẫu số 03 – 7 / tndn.
 • Phụ lục để tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương so với địa phương nơi trụ sở số 03 – 8 / cit.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài

 • ngoài các văn bản nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ và tài liệu theo hướng dẫn của bộ tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788