Khai thuế trực tuyến

Để có thể thực hiện các dịch vụ khai thuế trực tuyến, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau: tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế và hoạt động, đã được cấp chứng thư số (cũng được gọi là chữ kí số). có địa chỉ thử điện tử ổn định với cơ quan thuế…

1. Hướng dẫn đăng ký nộp thuế kết quả trực tuyến.

Đăng kí lần đầu đối với người nộp thuế (NNT) cho người nộp thuế thực hiện kê khai thuế trực tuyến:

⋅ Người nộp thuế phải thực hiện lập hồ sơ đăng kí đăng ký nộp thuế qua internet, bao gồm: tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet theo mẫu. Thông tin đăng ký bao gồm: mã số thuế được cấp, tên người nộp thuế, thời gian bắt đầu nộp thuế trực tuyến, địa chỉ email của người nộp thuế, bản sao có công chứng của tổ chức do tổ chức cấp. Cơ quan chứng nhận chứng thư số công cộng.
⋅ Gửi hồ sơ đăng ki nộp hồ sơ khai thuế qua trực tuyến cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý . Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của NNT, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cấp thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế trực tuyến cho người nộp thuế.
⋅ Tiếp theo, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế số tài khoản iHTKK (là mã đăng nhập của cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử ) và mật khẩu đăng nhập đầu tiên thông qua địa chỉ email của người nộp Thuế.

khai thuế trực tuyến giúp NNT có thể hoàn thành thuận tiện hơn

2. Cách đăng ký tài khoản để nộp thuế trực tuyến:

Sau khi nhận được thông báo nhận nộp thuế trực tuyến và trước khi nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp Thuế đăng nhập vào cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử của ngành thuế để khai báo cáo tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet ( viết tắt là iHTKK) và đăng ký các thông tin sau: tên người dùng, mật khẩu, loại thuế nộp trực tuyến.
⋅ Người nộp thuế trong quá trình thực hiện khai thuế trực tuyến, nếu có thay đổi về thông tin giấy tờ ( bổ sung, chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế) và địa chỉ thư liên lạc điện tử, họ phải đăng nhập vào tài khoản iHTKK, để thực hiện khai báo chỉnh sửa các thông tin bổ sung
⋅ Hệ thống ihtkk sẽ tự động gửi thông báo xác nhận thông tin đăng ký để gửi hồ sơ khai thuế qua internet qua hệ thống thư liên lạc điện tử đến người nộp thuế.
* Nếu người nộp thuế muốn ngừng đăng ký và ngừng nộp thuế trực tuyến, họ phải khai báo tài khoản ihtkk của họ về thời điểm chấm dứt và lý do chấm dứt thông qua cổng thông tin thuế.

3. Nộp thuế thông qua internet

⋅ Người nộp thuế bắt đầu nộp thuế thu nhập qua internet cho tờ khai đăng ký theo thời gian khai thuế trên báo cáo của cơ quan thuế, bao gồm đệ trình đầu tiên và bổ sung nếu có sai sót
⋅ Trên cơ sở hàng tháng, hàng quý, hàng năm, người nộp thuế sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai do tổng cục thuế cung cấp miễn phí để khai thuế và hồ sơ.
⋅ Sau khi hoàn thành tuyên bố, người nộp thuế xuất khẩu thuế bằng chức năng bãi bỏ của tờ khai của phần mềm hỗ trợ của tổng cục thuế miễn phí.
⋅ Người nộp thuế truy cập tài khoản ihtkk của họ, đăng nhập tên và mật khẩu của họ để thực hiện: tờ khai thuế đã được tính bằng phần mềm để hỗ trợ khai báo trên cổng thông tin trang điện tử thông tin của ngành thuế. Thực hiện chữ kí số trên tờ khai thuế và chấp thuận gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá