Khen thưởng trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ ra đời góp phần giúp nền kinh tế phát triển hơn, toàn diện hơn. Hầu như phần lớn các bạn học sinh sinh viên người đi làm, các thương gia, người lao động… đều có nhu cầu về ngữ  rất chú trọng với mục đích riêng của mỗi người. Cũng chính vì nhiều trung tâm ra đời nên Đảng và Nhà Nước ta cũng đưa ra những quy định riêng dành cho trung tâm ngoại ngữ nhằm khích lệ quá trình phát triển lành mạnh của trung tâm. Đó là tổ chức thực hiện việc đánh giá khen thưởng trung tâm ngoại ngữ tin học. Nếu bạn còn chưa hiểu về điều kiện khen thưởng thì hãy truy cập vào Luatvn.vn hoặc Hotline/ Zalo 0763.387.788 để được tư vấn miễn phí

Đối tượng được khen thưởng

Theo thông tư Số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều 25 quy định rõ các cá nhân, tổ chức được khen thưởng trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị thuộc trung tâm thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 • Giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu theo quy định của pháp luật.

 • Học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học có thành tích trong học tập và rèn luyện được trung tâm và các cấp quản lý khen thưởng theo quy định của pháp luật.

z2418033747241 a0887340605c12ba650e6173c6058925

Những tiêu chuẩn để đánh giá khen thưởng

Theo thông tư Số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Tại Điều 3 nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

 • Tuyển sinh và quản lý người học.

 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Khi các trung tâm thực hiện được đầy đủ tất cả các nhiệm vụ mà Pháp luật quy định mà không để sai phạm nhiệm vụ nào thì các cá nhân tổ chức đó sẽ được khen thưởng khi có thành tích hoạt động tốt. Qua bái viết trên cũng giúp quý bạn đọc hiểu được về việc khen thưởng tại trung tâm ngoại ngữ. Hoặc bạn có thể truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để được hướng dẫn chi tiết

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788