Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021

Tranh chấp quyền sử dụng đất được giải quyết như thế nào, làm thế nào để khởi kiện là một vấn đề phát sinh khi bạn có thắc mắc về tranh chấp đất đai và muốn giải quyết thông qua thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, bạn nên nghiên cứu kỹ để xác định xem vụ án đã đạt đến mức phải truy tố chưa? Thủ tục là gì nếu tôi phải gõ cửa tòa án? Lợi ích được định nghĩa như thế nào? Vui lòng tham khảo ý kiến luật sư của riêng bạn hoặc gọi cho Công ty Luatvn.vn để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ bạn. Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021 qua bài viết sau đây:

Luật sư kiến nghị về thủ tục khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất mà trước khi khởi kiện hoặc với tư cách là đương sự trong vụ kiện, tốt nhất là tham khảo ý kiến luật sư hoặc cố vấn để tối đa hóa quyền và lợi ích của bạn, vì khi có luật sư tham gia nghiên cứu hồ sơ của bạn và tư vấn cho bạn, bạn sẽ đảm bảo rằng vụ kiện là hợp pháp và có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu khởi kiện, phản tố, chi phí tòa án, cơ sở để tính toán chi phí tòa án và tất cả các vấn đề khác liên quan đến tranh chấp đất đai.
Luật sư là người có kiến thức pháp luật và chuyên môn, lời khuyên của luật sư sẽ giúp khách hàng hiểu rõ thủ tục tố tụng. Ngoài ra, luật sư sẽ phân tích các quyền và nghĩa vụ trong tranh chấp để khách hàng có thể nắm vững các quyền của mình. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm thủ tục, luật sư sẽ hướng dẫn khách hàng viết đơn khiếu nại để gửi đến cơ quan pháp luật.
Vui lòng liên hệ Luatvn.vn theo mẫu dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất:
 • Đăng ký gặp luật sư và nhận hỗ trợ nhanh chóng qua điện thoại;
 • Trực tiếp tham khảo ý kiến luật sư (mang theo tất cả các tài liệu liên quan đến trường hợp hoặc tranh chấp đất đai của bạn khi bạn đi);
 • Gửi cho chúng tôi một email hoặc email để yêu cầu tư vấn.
 • Tư vấn kiện tụng về quyền sử dụng đất: 0763387788.

Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021

Nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Tranh chấp quyền sử dụng đất: Tranh chấp giữa các bên về việc ai sở hữu quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp. Trong các tranh chấp như vậy, thường xuyên xảy ra tranh chấp về lấn chiếm biên giới và đường đi; tranh chấp về một phần hoặc tài sản trên đất đai hoặc đất đai.
 • Tranh chấp quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: Tranh chấp này xảy ra thường xuyên xảy ra khi có các giao dịch dân sự hoặc các giao dịch dân sự khác hoặc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư giữa các chủ thể.
 • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất: Đây là loại tranh chấp ít phổ biến liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng đất sai mục đích phát sinh từ việc sử dụng đất sai so với việc Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

>>>> Xem thêm: Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp >>>>

Thủ tục khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án phải tuân thủ các quy định chung của pháp luật về tố tụng dân sự. Do đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của mình để khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.
 • Thủ tục khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất được hướng dẫn, tư vấn tại Luatvn.vn bao gồm các bước, nội dung xác định thẩm quyền của Tòa án, chuẩn bị hồ sơ tố tụng, nộp hồ sơ và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021 như sau:

Bước 1: Xác định điều kiện khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Công ty Luatvn.vn đề nghị xác định thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết, xét xử từng vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, cụ thể như sau:
 • Xác định vụ án có thuộc một trong các loại quy định hay không;
 • Xác định các trường hợp phù hợp với cấp tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
 • Xác định thời hiệu khởi kiện, đánh giá xem người nộp đơn có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật hay không và căn cứ xác định công ty luật Luatvn.vn có thể đưa ra đề xuất cụ thể cho từng trường hợp bạn nộp đơn.

Bước 2: Thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu truy tố

 • Thu thập chứng cứ, xác định điều kiện khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, chứng minh quyền và lợi ích của người tham gia tố tụng trong quá trình khởi kiện.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện tranh chấp đất đai

Luatvn.vn đề nghị nộp hồ sơ vụ kiện tranh chấp đất đai cho nguyên đơn khi khởi tố vụ án và các vấn đề liên quan khác. Nội dung cụ thể của hồ sơ khởi tố vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất bao gồm các tài liệu sau đây:

Các giấy tờ cần thiết

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai;
 • Văn bản về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong thời gian thực hiện chính sách đất đai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời, Nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc ghi trong sổ đăng ký đất đai, sổ địa chính;
 • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 đã được UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/2003;

Giấy tờ bổ sung

 • Hồ sơ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở theo chế độ cũ của người sử dụng đất;
 • Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; quyết định giải quyết tranh chấp đất đai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thi hành;
 • Giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định giao đất. Phán quyết và quyết định của tòa án… (nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
 • Hồ sơ hòa giải của chính quyền…
 • Biên bản hòa giải của xã, phường.

Bước 4: Khởi kiện ra tòa

 • Luatvn.vn đưa ra các khuyến nghị về các quy định và thủ tục khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất ra Tòa án, bao gồm các hình thức sau: Khởi kiện ra tòa án hoặc khởi kiện ra tòa qua đường bưu điện và thanh toán chi phí tạm ứng.

Bước 5: Tòa án thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi tòa án ban hành thông báo thụ lý

 • Luatvn.vn đã tham khảo ý kiến các bên liên quan về các vấn đề nêu trên: Hòa giải tại tòa án; viết bản tự khai báo; tham dự phiên tòa khi quyết định đưa vụ án ra xét xử và các vấn đề liên quan khác.

Đơn phải được ghi lại và nộp tại tòa án chính xác

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền của Tòa án bao gồm: thẩm quyền theo loại vụ án, thẩm quyền theo cấp bậc và theo thẩm quyền của lãnh thổ. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Và khoản 3, Điều 35 và điểm c Khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, đơn khởi kiện phải nêu rõ: Tòa án nhân dân + tên huyện, tên huyện, xã, thị trấn, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất tranh chấp.
Đồng thời, sau khi hoàn thành đơn đăng ký, người nộp đơn có thể chọn một trong ba hình thức sau để nộp đơn:
 • Khởi kiện trực tiếp ra tòa án (phổ biến nhất);
 • Gửi đến tòa án qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp trực tuyến bằng điện tử qua Cổng thông tin điện tử tòa án.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tố tụng tranh chấp quyền sử dụng đất

Đây là dịch vụ pháp lý đã chiếm được lòng tin của khách hàng Luatvn.vn nhờ độ tin cậy, độ chính xác và chi phí dịch vụ hợp lý. Khách hàng cần tư vấn khởi tố vụ án tranh chấp đất đai có thể liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Luatvn.vn bằng nhiều hình thức khác nhau. Sự đa dạng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải tiến và nâng cao, dần dần khẳng định vị thế của Luatvn.vn. Phí dịch vụ được chúng tôi liệt kê công khai như sau:
 • Phí tư vấn qua email: Tối thiểu 300.000 VNĐ/email tư vấn, tùy theo tính chất yêu cầu của khách hàng.
 • Phí tư vấn văn phòng: 400.000 đồng/giờ, ngoài văn phòng 500.000 đồng/giờ.
 • Chi phí xuất hiện của luật sư kiện tụng: Tùy thuộc vào tính chất của vụ án, vị trí địa lý của bộ phận dịch vụ của chúng tôi sẽ báo cáo giá cụ thể cho chi phí kiện tụng.

Tham khảo ý kiến luật sư trong vụ án khởi kiện tranh chấp đất đai

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

 • Xin chàen luật sư, tên tôi là X, năm nay 25 tuổi. Ngôi nhà của tôi có một khu vườn X00 mét vuông và một mảnh đất được kết nối với khu vườn X00 mét vuông mà ông bà tôi để lại. Bây giờ, vì ông bà tôi kiện đòi lại đất X00m2, không giải quyết, chính quyền không cho tôi 200m2 quyền sử dụng đất.
 • Bởi vì là hai mảnh đất tiếp giáp, muốn cấp cho tôi quyền sử dụng đất, cần phải giải quyết tranh chấp đất đai, nhưng ông bà vẫn chưa giải quyết được. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết những gì chương trình tôi nên làm bây giờ để có được lucc của ngôi nhà 400 mét vuông ở trên. Tôi sẵn sàng nhường đất X00 mét vuông cho ông bà của tôi. Tham khảo ý kiến luật sư. Cảm ơn luật sư!

Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021

Trả lời cho câu hỏi trên

Xin chào, đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn, chúng tôi đã xem xét một số trường hợp tương tự trong các thông tin cụ thể sau:
 • Do đó, trong trường hợp bạn giải quyết tranh chấp đất đai, bước đầu tiên sẽ là yêu cầu hòa giải đến Ủy ban nhân dân xã hoặc phường nơi bạn sinh sống. Nếu hòa giải không thành, bạn có thể chọn khởi kiện ra Tòa án nhân dân nơi bất động sản có trụ sở để hòa giải, sau khi tòa án thụ lý và đưa ra phán quyết, dựa trên bản án đó. Tách thửa để xác định quyền sử dụng đất 400m2 đất trong vườn nhà.

>>>> Xem thêm: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng thành của riêng chồng >>>>

Thời gian giải quyết vụ án tranh chấp đất đai

Theo điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời hạn xét xử sơ thẩm được quy định như sau:
 • Thời gian chuẩn bị thử nghiệm tối đa là 06 tháng, cụ thể:
 • Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý.
 • Vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, rào cản khách quan, v.v. có thể được kéo dài thời gian xét xử nhưng không quá 2 tháng.
 • Thời hạn xét xử vụ án sơ thẩm (tối đa 2 tháng kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án).
 • Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định xét xử vụ án, Toà án phải mở phiên tòa xét xử;
 • Thời hạn này là 02 tháng nếu có lý do chính đáng.
Theo đó, thời hạn tối đa từ ngày thụ lý đến khi mở phiên tòa sơ thẩm là 8 tháng, không bao gồm thời gian gia hạn, đình chỉ, đình chỉ vụ án của đương sự. Tuy nhiên, đây chỉ là thời hạn sơ thẩm theo quy định của pháp luật, trên thực tế vụ án có thể kéo dài trong nhiều năm.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Khởi kiện tranh chấp đất đai quyền sử dụng đất 2021. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788