Khôi phục doanh nghiệp cần điều kiện và thủ tục gì?

Khôi phục doanh nghiệp cần điều kiện và thủ tục gì? Có nhiều lý do dẫn đến việc một doanh nghiệp bị đóng cửa với mã số thuế, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Để khôi phục mã số thuế kinh doanh, phải mất rất nhiều thời gian và sự chuẩn bị, Đại lý Đông Dương cung cấp dịch vụ thu hồi mã số thuế kinh doanh.

Dấu hiệu để biết người nộp thuế bị cơ quan thuế đóng cửa với số nhận dạng thuế doanh nghiệp 

Khôi phục doanh nghiệp cần điều kiện và thủ tục gì?
Khôi phục doanh nghiệp cần điều kiện và thủ tục gì?
NNT đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt MST
Người nộp thuế đang thực hiện các thủ tục vô hiệu hóa MST và được cơ quan thuế thông báo về việc chấm dứt hoạt động của người nộp thuế và đang tiến hành các thủ tục để vô hiệu hóa số nhận dạng thuế.

Lý do :

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
Người nộp thuế không lập báo cáo hàng tháng / hàng quý, báo cáo hàng năm..
Người nộp thuế không thực hiện các hoạt động theo luật về quản lý thuế, hóa đơn và quản lý tài liệu..

Thu hồi mã số thuế :

1. Các trường hợp thu hồi mã số thuế

Trường hợp 1

a) Người nộp thuế là một tổ chức kinh tế hoặc một tổ chức khác có giấy phép thành lập và hoạt động bị thu hồi bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép tương đương, hoặc cơ quan thuế đã chấm dứt số nhận dạng thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền đã hủy bỏ văn bản của tài liệu thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương.

Trường hợp 2

b) Người nộp thuế là một doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân hoặc cá nhân kinh doanh tại tiểu bang mà cơ quan thuế đã ban hành Thông báo về sự không hoạt động của Người nộp thuế tại địa chỉ số. đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình kinh doanh;
Nếu các cơ quan quản lý nhà nước khác không ban hành một tài liệu thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương, người nộp thuế phải yêu cầu bằng văn bản cho cơ quan thuế để khôi phục số nhận dạng thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ. dịch vụ thuế cho ngân sách nhà nước và tuân thủ các hình phạt cho các vi phạm hành chính liên quan đến thuế.

Trường hợp 3

c) Người nộp thuế là các tổ chức kinh tế, các tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân hoặc cá nhân kinh doanh khác có hồ sơ về việc hủy kích hoạt TIN gửi cho cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế cấp. Thông báo cho người nộp thuế về việc hủy kích hoạt TIN và yêu cầu tiếp tục hoạt động.

Trường hợp 4

d) Cơ quan thuế xác định rằng người nộp thuế không phải chịu sự vô hiệu của số nhận dạng thuế do lỗi của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp của bạn là trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 211 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau :

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau :

a) Thông tin khai báo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị giả mạo;
b) Doanh nghiệp được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo Khoản 2, Điều 18 của Luật này;
c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh trong 1 năm mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 209 của Luật này cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 06 tháng kể từ thời hạn gửi báo cáo hoặc yêu cầu bằng văn bản;
e) Các trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

2. Chính phủ sẽ quy định lệnh và thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Do đó, nếu công ty của bạn đã được thành lập 4 năm và không hoạt động và không khai thuế, công ty của bạn trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 2. 211 đã đề cập ở trên.

Kế hoạch Khôi phục doanh nghiệp

TH1: Cơ quan đăng ký kinh doanh chưa đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với cơ quan thuế hoặc hệ thống tra cứu người nộp thuế để kiểm tra tình trạng doanh nghiệp của bạn. Nếu trên hệ thống này, doanh nghiệp của bạn sẽ được cảnh báo ở trạng thái “Làm việc theo yêu cầu nhưng chưa đóng mã số thuế”. Bạn cần thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục mã số thuế của mình: khai báo, nộp tờ khai bổ sung, nộp phạt thuế….

TH2: Cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp này, để xem liệu doanh nghiệp của bạn có thể được khôi phục lại tình trạng pháp lý của mình sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không, cần phải dựa vào Điều 64 của Nghị định 78/2015 / Nghị định-CP sau đây :
Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và khôi phục tư cách pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia trong các trường hợp sau: 

TH3:

Văn phòng đăng ký kinh doanh nhận được một tài liệu từ cơ quan quản lý thuế yêu cầu khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi trước khi Văn phòng đăng ký kinh doanh cập nhật trạng thái đăng ký kinh doanh.
Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày Văn phòng đăng ký kinh doanh đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trên cơ sở quy định này, ngay cả khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp của bạn chỉ cần hoàn thành các thủ tục khai báo bổ sung, nộp Thuế, phí, nộp phạt thuế, v.v., để mở mã số thuế, doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động.

Các trường hợp thu hồi mã số thuế?

Đầu tiên, để xác định xem doanh nghiệp bạn thuộc trường hợp thu hồi mã số thuế, vui lòng tham khảo Điều 20, Thông tư 95/2016 / TT-BTC .

Người nộp thuế được tính là tất cả các cơ quan và tổ chức, hoặc đó là những tổ chức khác có giấy phép thành lập và hoạt động bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi vì một số hành vi sai trái, hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt và hết hạn, nhưng sau đó có một văn bản hủy bỏ và thu hồi, từ đó các cơ quan và doanh nghiệp có điều kiện sẽ được cung cấp. và được cấp lại với số nhận dạng thuế nhanh chóng theo quy định ban đầu.

Trường hợp khác

Trong trường hợp thứ hai, đó là các cơ quan và tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh, tổ chức kinh tế, hộ gia đình hoặc đối tượng trong nhóm các cá nhân và cá nhân kinh doanh phải tuân theo thông báo của cơ quan thuế. báo cáo phải trả, nhưng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, người nộp thuế có quy định và muốn trở thành người được cấp mã số thuế sẽ thuộc danh mục và chủ đề này.
Người nộp thuế ở đây cũng là đối tượng trong trường hợp các tổ chức kinh tế, gia đình tự làm chủ hoặc hộ gia đình, các tổ chức kinh tế khác, đã tiến hành kinh doanh và tại đó cũng có một hồ sơ hủy kích hoạt TIN gửi cho cơ quan thuế nhưng chưa được phê duyệt và giải quyết lại. Đồng thời, cơ quan thuế cũng phải thực hiện và xác định người nộp thuế không thuộc các trường hợp và không được phép xử lý hồ sơ.

Hướng dẫn cách thu hồi mã số thuế cho doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị một tập tin phục hồi mã số thuế

Tùy thuộc vào trường hợp, hồ sơ thu hồi mã số thuế sẽ có các yêu cầu khác nhau. Đối với trường hợp lấy lại số nhận dạng thuế cho doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, trong trường hợp rời khỏi địa chỉ kinh doanh mà không có quyết định thu hồi đăng ký kinh doanh hoặc trong trường hợp của Mr. số thuế khi chấm dứt số nhận dạng thuế mà không có thông báo vô hiệu của cơ quan thuế.
Ứng dụng chỉ cần một yêu cầu bằng văn bản để phục hồi mã số thuế, mẫu số. 25 / DK-TCT .

Trường hợp phục hồi số nhận dạng thuế

Nếu đó là trường hợp phục hồi số nhận dạng thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành hủy bỏ văn bản của tài liệu thu hồi giấy phép. Ngoài yêu cầu bằng văn bản để phục hồi số nhận dạng thuế, mẫu số. 25 / DK-TCT, các tài liệu bổ sung sẽ được yêu cầu cho một bản sao của tài liệu thu hồi giấy phép thành lập hoặc các tài liệu có thẩm quyền tương đương. .

Bước 2: Xử lý việc thu hồi mã số thuế và trả lại kết quả

Đối với các trường hợp khác, quá trình xử lý và trả lại kết quả hơi khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ trả lời cho Mr. Trường hợp của Dung. Để được tư vấn cụ thể hơn cho vấn đề của bạn, xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.
Về việc xử lý phục hồi mã số thuế và trả lại kết quả cho trường hợp phục hồi số nhận dạng thuế khi số nhận dạng thuế bị vô hiệu mà không có thông báo vô hiệu của cơ quan thuế, Thông tư số. 95/2016 / TT-BTC quy định :
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của người nộp thuế để phục hồi TIN trong trường hợp được chỉ định tại Điểm b, Khoản 2 của Điều này, cơ quan thuế sẽ lập một danh sách các hồ sơ khai thuế không đầy đủ, tình trạng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền lãi chậm (nếu có) và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn

Bước 3: Xác minh tại văn phòng luật sư

Theo quy định, đồng thời tiến hành xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở chính của người nộp thuế và lập hồ sơ xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo đơn xin phục hồi. số nhận dạng thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký chứng nhận trong Biên bản), đồng thời, người nộp thuế phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ thuế và yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế tuân thủ đầy đủ các vi phạm hành chính liên quan đến thuế và hóa đơn, thanh toán đầy đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền lãi chậm thanh toán. 

Bước 4: Cập nhật mã số thuế

Chuẩn bị Thông báo phục hồi số nhận dạng thuế cho người nộp thuế, mẫu số. 19 / TB-DKT
In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo số nhận dạng thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo đơn xin hủy kích hoạt TIN.
Cơ quan thuế sẽ cập nhật trạng thái mã số thuế cho người nộp thuế trên hệ thống đăng ký thuế trong một ngày làm việc hoặc muộn nhất là vào đầu ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo phục hồi mã. số tiền thuế.Giáo dục
Trên đây là nội dung tư vấn về việc khôi phục hoạt động của một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm mà Luật VN gửi cho độc giả. Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788