Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không?

Xin chào luật sư, tôi vừa kết thúc hợp đồng với SS vào ngày 21 tháng 5. Các bên được bổ nhiệm đã nhận được thư bảo hiểm xã hội vào ngày 10 tháng 6 (tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong bốn năm). Tôi đang chuẩn bị để lại xuất khẩu lao động ở Đài Loan vào ngày 21 tháng 6. Tôi cũng thấy rằng nó sẽ không phải là một trợ cấp thất nghiệp khi nó kết thúc và có một công việc mới. Tôi cũng lắng nghe thông tin nếu bạn phá vỡ tiền của bạn trong hơn 3 tháng. Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không?

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động 2013.
Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Xin chào, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi để hỏi luật sư tư vấn pháp lý của Luatvn.vn. Luật sư và cố vấn của bạn đã nghiên cứu và tư vấn về nội dung câu hỏi của bạn.

Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không?

Điều 1, Điều 46, thời hạn trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 4 Luật Việc làm năm 2013 như sau

Trong thời hạn 03 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, trung tâm dịch vụ việc làm do người lao động nộp do cơ quan quản lý nhà nước cấp trợ cấp thất nghiệp

Trong khi đó, Các quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

 • Trong 03 tháng cuối năm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, người lao động không có việc làm và nhu cầu trợ cấp thất nghiệp phải nộp trực tiếp 01 tập hồ sơ mức độ thất nghiệp ứng dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Theo quy định nêu trên, do hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, người lao động chấm dứt không có việc làm, có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ hoàn thành hồ sơ ứng dụng trung tâm dịch vụ việc làm, hưởng chế độ trong vòng 3 tháng. Nếu thời gian này bị giới hạn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp của bạn vì nó không phù hợp với trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng không bị mất, nhưng vẫn được giữ lại theo quy định tại Điều 45 Luật Việc làm 2013, thời gian tiếp theo để tích lũy:
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là thời gian bảo hiểm thất nghiệp của người thất nghiệp bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc thất nghiệp cho đến khi người đó lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không có quy định về trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật, công việc hợp đồng.

Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không?

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp hỗ trợ người thất nghiệp tạm thời ổn định cuộc sống, học các kỹ năng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm mới thông qua việc thành lập một quỹ tiền tệ tập trung được thành lập bởi người lao động, người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp giải quyết hậu quả thất nghiệp của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, góp phần điều chỉnh dòng lao động trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, chẳng hạn như: giải thể doanh nghiệp, ngừng kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, v.v.

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động tham gia ký hợp đồng lao động/hợp đồng lao động sau đây phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
 • Hợp đồng lao động vô thời hạn
 • Hợp đồng lao động có thời hạn cố định
 • Hợp đồng lao động là theo mùa hoặc theo một công việc cụ thể, có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Điều 42 Luật Việc làm 2013 quy định 04 người tham gia (bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động, là:
 • Trợ cấp thất nghiệp;
 • Hỗ trợ huấn luyện, giới thiệu công việc;
 • Hỗ trợ đào tạo nghề;
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để duy trì công việc.
Trợ cấp (1), (2), (3) cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng lại và nâng cao kỹ năng nghề cho người sử dụng bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ việc làm. Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không? sẽ được chúng tôi thông tin rõ ở phần điều kiện.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, cụ thể như sau:
 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, trừ các trường hợp sau đây:
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động bất hợp pháp của người lao động;
  • Trợ cấp hưu trí hàng tháng và mất khả năng lao động.
 • Hợp đồng lao động có thời hạn và không xác định thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ từ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Nộp đơn xin phúc lợi cho Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động.
 • Không tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự và dịch vụ cảnh sát;
  • Đi học từ 12 tháng trở lên;
  • Tuân thủ quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục hoặc biện pháp cai nghiện bắt buộc;
  • Bị tạm giữ; chấp hành hình phạt tù;
  • Định cư ở nước ngoài; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Chết rồi.

Hỗ trợ nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm năm 2013, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động đã chấm dứt, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, lương hưu hoặc trợ cấp mất khả năng lao động hàng tháng.
 • Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động.
 • Không tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn. Ngoại trừ các trường hợp sau:
  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm cảnh sát.
  • Học đầy đủ 12 tháng hoặc lâu hơn.
  • Tuân thủ quyết định áp dụng biện pháp khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Bị tạm giữ; chấp hành án phạt tù.
  • Định cư ở nước ngoài; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Chết rồi.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động.

Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề để duy trì công việc

Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Lao động 2013 quy định người sử dụng lao động có quyền được trợ cấp trong các trường hợp sau đây:
 • Thanh toán đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ 12 tháng trở lên cho người lao động cho đến khi yêu cầu hỗ trợ;
 • Gặp khó khăn do suy thoái kinh tế hoặc bất khả kháng, buộc phải thay đổi cấu trúc hoặc công nghệ;
 • Thiếu kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lại và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và công tác bảo lưu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Người lao động không tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp, trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, học tập có thời hạn, giam giữ, giam giữ, v.v., phải nộp đơn xin các biện pháp bảo hiểm thất nghiệp để cảm hóa, định cư ở nước ngoài, đi làm việc ở nước ngoài và chờ chết.
Cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không căn cứ vào điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian nộp hồ sơ. Nếu trợ cấp thất nghiệp không được thanh toán cho nhân viên, cơ quan UI sẽ thông báo cho Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và nhân viên nêu rõ lý do.

Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp bao gồm

 • Mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp (mẫu tải xuống tài liệu);
 • Bản gốc hoặc bản sao giấy chứng nhận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Giải quyết việc trục xuất khỏi Giáo Hội;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động.
 • Thư an sinh xã hội.

Về thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nhân viên thực hiện bốn bước sau:

 • Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Bước 2: Đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trên thẻ hẹn.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp, đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.
 • Bước 4: Hàng tháng đến Trung tâm dịch vụ việc làm để làm thông báo xin việc theo quy định.

Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không?

Một số trường hợp đặc biệt

Người lao động có quyền nộp hồ sơ hoặc gửi thư trong các trường hợp sau đây:
 • Bệnh tật, sản phụ được chứng nhận bởi cơ sở y tế đủ điều kiện.
 • Tai nạn có giấy chứng nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện;
 • Dịch bệnh được chứng minh bởi chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, lũ lụt, động đất, sóng thần, thiệt hại của kẻ thù, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, huyện, xã.
 • Nếu đơn đăng ký đủ điều kiện: nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp và nhận trợ cấp theo nội dung quyết định.

>>>> Xem thêm: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cập nhật mới nhất >>>>

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

Trả hàng tháng = 60% mức lương trung bình hàng tháng của người nhận bảo hiểm thất nghiệp trong sáu tháng liên tiếp trước khi thất nghiệp.
Trong đó:
 • Người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức trợ cấp tối đa hàng tháng không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 • Người lao động đáp ứng chế độ tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quy định (ngoài Nhà nước) thì mức lương tối đa hàng tháng không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Số tháng nhận trợ cấp thất nghiệp

 • Đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng: Được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng.
 • Với mỗi khoản thanh toán đầy đủ 12 tháng bổ sung, bạn sẽ được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng không quá 12 tháng.
 • Một người chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều lần, nhưng tích lũy không quá 12 tháng.
Trên đây là lời khuyên của chúng tôi về vấn đề của bạn. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các cá nhân và tổ chức. Nếu có sự nhầm lẫn hoặc không rõ ràng trong nội dung tư vấn hoặc thông tin trong nội dung tư vấn khiến bạn không thể hiểu đầy đủ vấn đề hoặc nghi ngờ và vấn đề, chúng tôi rất vui khi nghe phản hồi của bạn.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng có bị mất không? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788