Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trong cả nước. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh sẽ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý kiểm tra, rà soát các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn. Phối hợp với ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ. Công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người học và xã hội tham gia giám sát. Việc kiểm tra giúp kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo theo quy định.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư 21/2018 TT – BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

NỘI DUNG KIỂM TRA

Nội dung kiểm tra về tổ chức và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm gồm có các mục cơ bản sau:

 • Cơ sở vật chất, Phòng học, trang thiết bị có đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy và học của mỗi trung tâm
 • Có chú ý đến ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
 • Sử dụng chương trình, tài liệu dạy học đúng quy định của Bộ GDĐT
 • Có quan tâm đến hiệu quả đào tạo
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định
 • Niêm yết đầy đủ nội quy hoạt động tại đơn vị
 • Lưu trữ hồ sơ nhân sự, hồ sơ chuyên môn
 • Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại trung tâm.

HOẠT ĐỘNG THANH TRA KIỂM TRA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Trung tâm ngoại ngữ xây dựng và phát triển hệ thống các Điều kiện đảm bảo chất lượng nội bộ, định kỳ hằng năm triển khai hoạt động tự kiểm tra, đánh giá tổ chức và hoạt động của trung tâm theo các quy định hiện hành.

– Trung tâm ngoại ngữ chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo Điều kiện và chất lượng giáo dục cam kết. Kết quả thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ phải được công khai cho người học và xã hội biết và giám sát.

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ
Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

Mục đích kiểm tra trung tâm ngoại ngữ nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý

Tập thể hoặc cá nhân giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm ngoại ngữ vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra

 1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm trên địa bàn.
 2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm trên địa bàn.

Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo trong công tác kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

 1. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.
 2. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra. Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm.
 3. Công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, các cam kết chất lượng, Điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập địa điểm được cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo để người học và xã hội tham gia giám sát.
 4. Định kỳ sáu tháng, hằng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quản lý, kiểm tra. Việc tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm thành lập trung tâm ngoại ngữ

 1. Quản lý tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ do đơn vị thành lập.
 2. Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra. Hoạt động các trung tâm ngoại ngữ do đơn vị thành lập; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm.
 3. Công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ do đơn vị thành lập, cam kết chất lượng, Điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập và địa điểm được cấp phép hoạt động trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để người học và xã hội tham gia giám sát.
 4. Định kỳ sáu tháng, hằng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ do đơn vị thành lập báo cáo sở giáo dục và đào tạo.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ trong việc tổ chức kiểm tra

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ
Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ
 1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ; chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục.
 2. Chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ do tổ chức thành lập; giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự người học; xử lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất của trung tâm thuộc phạm vi quản lý.

Trách nhiệm của trung tâm ngoại ngữ

 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.
 2. Thực hiện công bố công khai và có trách nhiệm giải trình các cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính của trung tâm theo quy định hiện hành.
 3. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 4. Định kỳ sáu tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp kết quả hoạt động của trung tâm.

Việc kiểm tra trung tâm ngoại ngữ sẽ phát hiện các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo theo quy định.

Bạn đang muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ và lo lắng các thủ tục thành lập trung tâm rắc rối phức tạp. Nếu không được tư vấn hỗ trợ làm đúng ngay từ đầu thì rất dễ bị vi phạm và bị xử phạt.

Luatvn.vn là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói. Đến với Luatvn.vn bạn sẽ không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì. Chúng tôi sẽ giúp bạn tất cả các thủ tục thành lập, và tư vấn hỗ trợ cả khi trung tâm đã đi vào hoạt động.

Liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá