Kinh doanh đồ ăn vặt cần đóng thuế không?

Thưa luật sư, em có thuê một mặt bằng để buôn bán nhỏ lẻ (nước và đồ ăn vặt). Vậy trường hợp của em có cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh không?

do an vat

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

1.Cơ sở pháp lý:

  • Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
  • Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá tri gia tăng
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân
  • Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

2.Các loại thuế mà hộ kinh doanh cần phải nộp:

    a. Thuế môn bài

Quy định tại điểm 2 mục i thông tư 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung và sửa đổi thông tư số 96/2002/TT-BTC  ngày 24/10/2002 hướng dẫn thi hành thông tư số 75/2002/TT-BTC  ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh thuế môn bài quy định mức thuế như sau:

Bậc thuế môn bàiThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.000 đồng1.000.000 đồng
2Trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng750.000 đồng
3Trên 750.000 đồng đến 1.000.000 đồng500.000 đồng
4Trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng300.000  đồng
5Trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng100.000 đồng
6Bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng50.000 đồng

   b. Thuế thu nhập cá nhân:

Theo phụ lục của danh mục các ngành tính thuế giá trị gia tăng cùng với thông tư 219 / 2013 /TT-BTC của tất cả các loại hàng hóa, chịu thuế suất tỷ lệ 1% trên doanh thu.

logo luatvn

   c. Thuế thu nhập cá nhân:

Điều 10 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế quy định như sau:
Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh
1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788