Làm thế nào khi đất không có trong bản đồ địa chính

Nếu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất thực tế sử dụng khác với diện tích đất ghi trong sổ đỏ và bản đồ địa chính thì xử lý như thế nào? Xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi, làm thế nào khi đất không có trong bản đồ địa chính?

Hiện nay, đất của gia đình tôi để lại, mảnh đất này được đặt tên theo cha mẹ tôi từ năm 1975, bây giờ cha mẹ tôi đã làm thủ tục chia đất, cán bộ địa chính xã sẽ chịu trách nhiệm nói với gia đình tôi rằng một phần (500 mét vuông) đất của gia đình tôi không có trên bản đồ địa chính, phần đất đó còn có một nhà bếp, một giếng mà gia đình tôi đã sử dụng từ trước đến giờ. Vậy xin hỏi gia đình tôi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sao? Cảm ơn luật sư đã hỗ trợ của họ.

Diện tích đất thực tế và diện tích trên sách không đồng thời thì giải quyết như thế nào

Trường hợp của bạn được áp dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013

 • Dữ liệu đo đạc thực tế có sự khác biệt về diện tích so với dữ liệu ghi trong các tài liệu quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc dữ liệu được ghi trong giấy chứng nhận ban hành, nhưng ranh giới sử dụng lô đất không thay đổi. Đối với thửa đất khi có văn bản về quyền sử dụng đất so với ranh giới, không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề, khi chuyển nhượng hoặc hoán đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác, xác định diện tích đất căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế, nếu có chênh lệch lớn thì người sử dụng đất không phải nộp thuế sử dụng đất.
 • Trong trường hợp đo đạc lại, ranh giới lô đất có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế lớn hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 99 của Luật này thì được xem xét chênh lệch lớn (nếu có).
 • Trường hợp thửa đất cũ có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì thủ tục cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất phải thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định này. Điều 18 nghị định này,

>>>> Xem thêm: Hạn mức công nhận và cấp quyền sử dụng đất ở các thành phố lớn >>>>

Điều 2, Điều 20 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tăng trong quá trình sử dụng đất

Trường hợp đất mới không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định này thì áp dụng các quy định sau đây:
 • Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định này;
 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện theo quy định tại Điều 70, nếu thửa đất cũ đã được cấp thì được thay đổi giấy chứng nhận thửa đất ban đầu theo quy định tại Điều 76 Nghị định này. Chứng chỉ. Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm xác minh diện tích đất tăng thêm trong đơn xin cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khác và báo cáo hồ sơ địa chính cho cơ quan thuế để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn bộ khu vực thửa đất. Sử dụng đất, bàn giao giấy chứng nhận cho người nhận hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân xã nếu nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã.

ban do dia chinh dat 2

Khu vực bổ sung không thay đổi ranh giới lô đất

Nếu diện tích 500㎡ không thay đổi ranh giới của lô đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – tức là diện tích 500㎡ vẫn được ghi trong sổ đỏ của gia đình bạn, chỉ là không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề, thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai như nhà ở, diện tích được xác định trên cơ sở dữ liệu đo đạc thực tế. Gia đình bạn không phải trả tiền sử dụng đất cho một khoản chênh lệch lớn.

Về thủ tục

 • Trước hết, bạn nên yêu cầu cơ quan địa chính của Ủy ban nhân dân xã đo lại diện tích đất của gia đình bạn.
 • Sau khi gia đình bạn có hồ sơ đo lại diện tích đất của gia đình bạn, gia đình bạn phải lập hồ sơ đăng ký thay đổi
 • Trường hợp tăng diện tích đất do giao đất trái pháp luật trước ngày 01/07/2014 thì xem xét xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản như nhà ở. Việc tăng diện tích đất được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;

Đơn đăng ký thay đổi đất đai

 • Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp;
 • Hồ sơ đo đạc lại diện tích đất thực tế.
 • Hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đẳng đất này phải được gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Trường hợp tăng diện tích đất do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Khu vực này phải phù hợp với các quy định tại Điều 22 của Nghị định này;
 • Theo thông tin bạn cung cấp, diện tích đất 500㎡ của gia đình bạn là ổn định, lâu dài và không gây tranh cãi. Do đó, gia đình bạn có quyền thay đổi sổ đỏ hoặc cấp sổ đỏ mới cho 500 m2 đất này.

Diện tích tăng thay đổi ranh giới của lô đất

 • Nếu diện tích 500m2 thay đổi ranh giới lô đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế lớn hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – tức là diện tích 500m2 thay đổi ranh giới lô đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất ghi trong sổ đỏ cộng với 500㎡đất, vượt quá diện tích ghi trong sổ đỏ thì gia đình ông sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.
 • Gia đình bạn xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho diện tích 500 mét vuông. Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp của chính quyền địa phương, biên lai nộp thuế đất. Hồ sơ này được gia đình gửi đến Văn phòng Đăng ký đất đai của Văn phòng Khu Tài nguyên và Môi trường.
 • Về vấn đề phân lô bán nền cho con, nếu diện tích đất 500m2 được chia, trước hết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó là hợp đồng giao đất, thủ tục tách thửa, chuyển nhượng đất cho con. Quyền sử dụng đất hợp pháp mới. Việc tách thửa đất của gia đình bạn cũng sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai, trong khi thủ tục tách thửa và đo diện tích thửa đất sẽ được thực hiện bởi Văn phòng đăng ký đất đai. Vậy làm thế nào khi đất không có trong bản đồ địa chính, thủ tục ra sao?

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

Thứ tự và thủ tục

Cung cấp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, bao gồm các giấy tờ sau:
 • Đăng ký và cấp giấy chứng nhận theo mẫu No.04a/DK.
 • Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc miễn, giảm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Bước 1: Sau khi chuẩn bị tất cả các giấy tờ trên, bạn có thể nộp hồ sơ tại một trong hai địa điểm

 • Hộ gia đình, cá nhân nếu muốn thì nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã nơi họ sở hữu đất.
 • Không nộp hồ sơ tại UBND xã
 • Trường hợp không thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp hồ sơ cho chi nhánh cấp huyện của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 • Nơi tổ chức dịch vụ một cửa phải báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm dịch vụ một cửa cấp huyện.

>>>> Xem thêm: Xác định diện tích đất trong trường hợp có vườn ao như thế nào? >>>>

Bước 2: Nhận hồ sơ

 • Nếu đơn không đầy đủ hoặc không hợp lệ, người nộp đơn phải được thông báo và hướng dẫn ứng dụng bổ sung (trong vòng 03 ngày làm việc).
 • Nếu hồ sơ là đủ, người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi lại tất cả các thông tin trong sổ biên lai. Sau đó viết đơn xin trả lời cho người nộp đơn (ghi rõ ngày hẹn để trả lại kết quả).

ban do dia chinh dat 1

Bước 3: Xử lý yêu cầu của người nộp đơn

 • Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp số tiền theo thông báo như: phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí đăng ký, lệ phí xét duyệt hồ sơ (nếu có).
 • Sau khi thanh toán hoàn tất, hóa đơn và tài liệu được giữ lại để xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận được giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả về kết quả

Thời gian xử lý thủ tục

Theo quy định tại Điều 2, Điều 40 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thời gian quyết toán được quy định như sau:
 • Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 40 ngày.
 • Thời gian nêu trên không bao gồm ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét, xử lý các trường hợp sử dụng đất trái pháp luật; thời gian kiểm tra việc thu hồi đất.

>>>> Xem thêm: Trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất >>>>

Phía trên là giải quyết vấn đề làm thế nào khi đất không có trong bản đồ địa chính. Nếu bạn có thắc mắc vấn đề gì, hãy liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788