Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định

Hôn nhân là kết quả của tình yêu, đó là một vấn đề lớn trong cuộc sống của mọi người. Ngoài đám cưới, đăng ký kết hôn cũng rất quan trọng đối với tính hợp pháp của hôn nhân và sự công nhận của Nhà nước. Do đó, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai bên phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho nhau và cả hai vợ chồng phải đăng ký kết hôn. Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 được cập nhật đến năm 2021 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng và củng cố hệ thống hôn nhân và gia đình. Công ty Luật VN sẽ chia sẻ Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định mới như sau:

Mục lục

Chương 1: Quy định chung Luật hôn nhân 2021

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; tiêu chuẩn pháp lý về hành vi của các thành viên trong gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng và củng cố hệ thống hôn nhân và gia đình.

Điều 2. Nguyên tắc cơ bản của hệ thống Luật hôn nhân 2021

 • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, chế độ một vợ một chồng, bình đẳng.
 • Hôn nhân giữa các dân tộc, tôn giáo khác nhau ở Việt Nam, giữa người theo tôn giáo và người không tin, giữa người tin và người không tin, hôn nhân giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.
 • Xây dựng gia đình thịnh vượng, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau; không phân biệt đối xử với trẻ em.
 • Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, người già và người khuyết tật thực hiện các quyền hôn nhân và gia đình; giúp các bà mẹ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cao cả của mình; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 • Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của hôn nhân và gia đình dân tộc Việt Nam.

Điều 3 Giải thích thuật ngữ Luật hôn nhân 2021

Trong Luật này, các thuật ngữ sau đây được giải thích như sau:

Thuật ngữ cơ bản

 • Hôn nhân là mối quan hệ giữa vợ chồng sau khi kết hôn.
 • Gia đình là tập hợp người có quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo quy định của Luật này do kết hôn, huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.
 • Chế độ hôn nhân và gia đình là tất cả các quy định của pháp luật về hôn nhân, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái và các thành viên khác trong gia đình; tiền cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có liên quan đến người nước ngoài và các vấn đề liên quan khác đến hôn nhân và gia đình.
 • Phong tục hôn nhân và gia đình là một nội dung rõ ràng của các quyền và nghĩa vụ của các bên quan hệ hôn nhân và gia đình, sau một thời gian dài lặp đi lặp lại, duy trì lâu dài các quy tắc ứng xử, trong một khu vực được công nhận rộng rãi, tên miền hoặc cộng đồng.
 • Hôn nhân là việc nam và nữ thiết lập quan hệ vợ chồng theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
 • Hôn nhân bất hợp pháp là việc đăng ký kết hôn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng một hoặc cả hai bên vi phạm các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật này.

Thuật ngữ theo tính chất

 • Vợ chồng sống chung là việc một người đàn ông và một phụ nữ cùng nhau sắp xếp cuộc sống, coi nhau là vợ chồng.
 • Tảo hôn là việc một hoặc hai bên chưa đủ tuổi kết hôn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này.
 • Cưỡng bức kết hôn hoặc ly hôn là hành vi đe dọa, đe dọa tinh thần, tra tấn, ngược đãi, đòi tài sản hoặc ép buộc người khác kết hôn hoặc ly hôn trái với ý muốn của người khác.
 • Làm xâm phạm hôn nhân, ly hôn là ngăn cản người có điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này kết hôn hoặc ép buộc người khác duy trì quan hệ hôn nhân. ý chí của họ.
 • Kết hôn giả là lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập tịch Việt Nam hoặc nước ngoài; được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc đạt được mục đích khác nhưng không nhằm mục đích thành lập gia đình.
 • Đòi sự giàu có trong hôn nhân là một yêu cầu vật chất phóng đại và coi đó là một điều kiện cho hôn nhân để cản trở hôn nhân tự nguyện của nam giới và phụ nữ.
 • Trong thời kỳ hôn nhân là thời gian quan hệ vợ chồng còn tồn tại, kể từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày kết thúc hôn nhân.

Thuật ngữ trong các điều luật

 • Thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con riêng, con riêng; anh em ruột, chị em ruột, anh trai cùng cha khác mẹ, anh trai cùng cha khác mẹ, anh trai cùng cha khác mẹ, anh trai cùng cha khác mẹ, anh trai cùng cha khác mẹ, anh trai cùng cha khác mẹ, anh rể, anh rể, chị dâu, chị dâu từ cùng một cha mẹ hoặc một nửa, với người mẹ khác nhau; ông bà, ông bà ngoại; cháu trai, cháu trai; dì, chú, dì, chú, cháu.
 • Người có dòng dõi trực tiếp là người có quan hệ huyết thống, một người sinh ra một người.
 • Họ trong ba thế hệ là cùng một dân tộc, bao gồm cả cha mẹ là thế hệ đầu tiên, anh em, chị em, anh em cùng cha khác mẹ, cùng cha khác mẹ, thế hệ thứ hai; anh em, chị em, anh chị em ruột, con của chú, con của dì, con của chú, con của dì, là thế hệ thứ ba.
 • Người thân là người có quan hệ hôn nhân hoặc nhận con nuôi, có cùng dòng máu trực tiếp, cùng họ trong ba thế hệ.
 • Nhu cầu cơ bản là nhu cầu bình thường của thực phẩm và quần áo học tập, kiểm tra y tế, điều trị và nhu cầu hàng ngày khác, là nhu cầu hàng ngày không thể thiếu của mỗi cá nhân, mỗi cuộc sống gia đình.

Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định

Thuật ngữ trong hôn nhân

 • Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Ly hôn giả là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách dân số và pháp luật hoặc đạt được mục đích khác của hôn nhân không chấm dứt.
 • Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sinh con là sinh con thông qua thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ngoài cơ thể.
 • Mang thai hộ nhân đạo là một phụ nữ tự nguyện và phi thương mại mang thai cho một cặp vợ chồng, và vợ của họ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi họ sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong mắt bằng cách lấy trứng của vợ và tinh trùng của chồng, sau đó sẵn sàng cấy ghép tử cung của phụ nữ mang thai để cô ấy mang thai và sinh con.

Thuật ngữ phức tạp

 • Mang thai hộ thương mại là việc phụ nữ mang thai hộ cho người khác thông qua việc áp dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản để mang thai hộ cho người khác vì lợi ích kinh tế hoặc các lợi ích khác.
 • Cấp dưỡng là nghĩa vụ của một người đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người không sống chung với người đó nhưng có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, nếu người đó là trẻ vị thành niên thì người lớn không có khả năng làm việc, không có tài sản tự cung tự cấp hoặc người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ theo quy định của Luật này.
 • Quan hệ hôn nhân và gia đình có liên quan đến nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình của ít nhất một bên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài; đương sự của quan hệ hôn nhân và gia đình là công dân Việt Nam, nhưng căn cứ để thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó là căn cứ theo quy định của pháp luật nước ngoài, tài sản xảy ra ở nước ngoài hoặc có liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Điều 4. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với Luật hôn nhân 2021

 • Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo vệ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện cho nam và nữ xây dựng hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng; xây dựng gia đình thịnh vượng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện nhiệm vụ của mình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; vận động nhân dân bãi bỏ các phong tục hôn nhân và gia đình lạc hậu, phát huy các phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp thể hiện bản sắc dân tộc.
 • Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước thống nhất về hôn nhân và gia đình. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền của Chính phủ. Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.
 • Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, người lao động xây dựng gia đình văn hóa gia đình; kịp thời điều động, động viên gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Nhà trường đã làm việc với gia đình để giáo dục, tuyên truyền và phổ biến luật hôn nhân và gia đình cho thế hệ trẻ.

Điều 5. Bảo đảm hệ thống hôn nhân và gia đình

Quan hệ hôn nhân và gia đình được thiết lập và thực hiện theo Quy định của Luật này được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Cấm các hành vi sau đây

 • Kết hôn giả, ly hôn giả;
 • Tảo hôn, ép kết hôn, gian lận, cản trở hôn nhân;
 • Người đã kết hôn hoặc sống chung với người khác hoặc chưa lập gia đình hoặc chưa lập gia đình nhưng đã kết hôn hoặc chung sống với người đã kết hôn;
 • Người có cùng dòng máu trực tiếp kết hôn hoặc chung sống với tư cách vợ chồng; họ trong vòng ba thế hệ; giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; người đã từng là cha, mẹ nuôi, con dâu, mẹ chồng và con rể, cha dượng và vợ riêng, mẹ kế và con riêng của chồng;
 • Đòi sự giàu có trong hôn nhân;
 • Cưỡng chế ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;
 • Sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản thương mại để sinh con, mang thai hộ thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản không giới tính;
 • Bạo lực gia đình;
 • Lợi dụng việc thực hiện quyền kết hôn và gia đình để thực hiện hành vi mua bán người, bóc lột lao động, lạm dụng tình dục hoặc các hành vi khác vì lợi ích cá nhân.

Các hành vi khác

 • Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án và các cơ quan quản lý khác có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý người vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 • Tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền riêng tư của các bên trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình.

Điều 6 Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan được áp dụng

Trường hợp quan hệ hôn nhân và gia đình không quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật khác liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình.

Điều 7. Việc áp dụng phong tục hôn nhân và gia đình

 • Trường hợp pháp luật không có quy định và các bên không thỏa thuận thì thực hành tốt đại diện cho bản sắc của các dân tộc, không vi phạm nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm các quy định của Luật này. Được áp dụng; Được áp dụng.
 • Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

>>>> Xem thêm: Luật hôn nhân và gia đình >>>>

Chương 2: Luật kết hôn – Luật hôn nhân 2021

Điều 8. Điều kiện kết hôn

Kết hôn giữa nam và nữ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Hôn nhân do cả nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Không làm mất năng lực hành vi dân sự;
 • Hôn nhân không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
Nhà nước không công nhận hôn nhân đồng giới.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

 • Hôn nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.
 • Hôn nhân không được đăng ký theo Điều này không có giá trị pháp lý.
 • Vợ hoặc chồng ly hôn phải đăng ký kết hôn để thiết lập lại quan hệ vợ chồng.

Điều 10 Người có quyền yêu cầu hủy bỏ hôn nhân bất hợp pháp

 • Người bị cưỡng bức kết hôn hoặc bị lừa kết hôn có quyền tự yêu cầu, yêu cầu cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này cấu thành hôn nhân bất hợp pháp.
 • Các cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây vi phạm các quy định tại Điều 1, C, Đinh Của Pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Toà án hủy bỏ hôn nhân trái pháp luật điều 8 của Luật này:
  • Vợ hoặc chồng của người đã kết hôn kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn bất hợp pháp;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về hộ gia đình có thẩm quyền;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ.
 • Cá nhân, tổ chức, tổ chức khác khi phát hiện kết hôn bất hợp pháp có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Toà án hủy bỏ hôn nhân bất hợp pháp.

Điều 11. Xử lý hôn nhân bất hợp pháp

 • Việc xử lý hôn nhân bất hợp pháp do Tòa án xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật tố tụng dân sự.
 • Khi Toà án hòa giải yêu cầu kết hôn tuyên bố vô hiệu, cả hai bên kết hôn đều có đầy đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu quan hệ hôn nhân thì Toà án sẽ công nhận quan hệ hôn nhân. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được thiết lập kể từ khi các bên đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.
 • Quyết định của Toà án về việc chấm dứt hôn nhân trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi đến cơ quan đăng ký kết hôn để đăng ký trong sổ hộ khẩu; kết hôn bất hợp pháp giữa hai bên; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
 • Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm chính về Điều này và sẽ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn điều này.

Điều 12. Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ bất hợp pháp Luật hôn nhân 2021

 • Trong trường hợp hôn nhân bất hợp pháp tuyên bố vô hiệu, cả hai bên phải chấm dứt quan hệ vợ chồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, con được xử lý theo quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con khi ly hôn.
 • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Luật này.

Điều 13. Tự ý đăng ký kết hôn

Trường hợp không thuộc thẩm quyền đăng ký kết hôn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên làm thủ tục đăng ký kết hôn và làm lại thủ tục đăng ký kết hôn. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, mối quan hệ hôn nhân được thành lập kể từ ngày đăng ký kết hôn cuối cùng.

Điều 14. Xử lý hậu quả chung sống của vợ chồng mà nam giới và phụ nữ không đăng ký kết hôn

 • Nam và nữ đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này, sống chung với nhau với tư cách vợ chồng mà không đăng ký kết hôn mà không có quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Quyền, nghĩa vụ, hợp đồng của các bên đối với con em được thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.
 • Nam và nữ sống chung là vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau khi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được thành lập kể từ ngày kết hôn.

Điều 15 Trong trường hợp vợ chồng nam và nữ không đăng ký kết hôn sống chung thì quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, con cái

Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng, con sống chung với nhau được thực hiện theo quy định của Luật này về quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con.

Điều 16 Việc xử lý quan hệ, nghĩa vụ, hợp đồng tài sản của vợ, chồng không đăng ký kết hôn

 • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng của vợ, chồng sống chung với nhau mà không đăng ký kết hôn do hai bên thỏa thuận giải quyết; trường hợp không có thỏa thuận thì xử lý theo bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Việc xử lý quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; việc nhà và các công việc khác liên quan đến việc duy trì cuộc sống chung được coi là người lao động có thu nhập.

Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định

Chương 3: Mối quan hệ giữa vợ và chồng – Luật hôn nhân 2021

Mục 1: Về quyền và nghĩa vụ của Luật hôn nhân 2021

Điều 17 Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ bình đẳng

Vợ chồng đều bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong tất cả các khía cạnh của gia đình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp, Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 18. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ cá nhân của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ cá nhân của vợ chồng theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các quy định khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

Điều 19. Tình yêu của người phối ngẫu

 • Vợ, chồng có nghĩa vụ yêu thương, giữ lời hứa, tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau; chia sẻ và làm việc nhà.
 • Vợ, chồng có nghĩa vụ chung sống, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác hoặc vì lý do chính đáng về nghề nghiệp, công việc, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lập hội.

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng được thỏa thuận giữa vợ chồng và không bị ràng buộc bởi phong tục tập quán và ranh giới hành chính.

Điều 21. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng

Vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau.

Điều 22. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của vợ chồng

Người chồng và người vợ có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhau.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ học tập, làm việc, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ lẫn nhau trong việc lựa chọn nghề nghiệp; học hỏi và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mục 2: Đại diện giữa vợ và chồng – Luật hôn nhân 2021

Điều 24. Lý do thành lập đại diện giữa các cặp vợ chồng

 • Quyền đại diện của vợ, chồng trong việc thành lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hai vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau thành lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch và phải có sự đồng ý của vợ, chồng theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Khi một bên mất năng lực hành vi dân sự, bên kia hoàn toàn đủ điều kiện giám hộ hoặc một bên có năng lực hành vi dân sự hạn chế, khi bên kia được Toà án chỉ định làm người giám hộ thì vợ, chồng đại diện cho người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan.
Trường hợp vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự, bên kia yêu cầu Toà án hòa giải ly hôn thì Toà án chỉ định người đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự về quyền nuôi con. Năng lực hành vi dân sự để giải quyết ly hôn.

Điều 25. Đại diện của vợ chồng trong quan hệ kinh doanh

 • Trường hợp vợ, chồng cùng kinh doanh thì vợ chồng trực tiếp tham gia vào quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của bên kia trong mối quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi thiết lập quan hệ kinh doanh. Luật này và các luật khác có liên quan có quy định khác.
 • Trường hợp tài sản chung của vợ chồng kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật này.

Điều 26 Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu chung của vợ chồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ chứa tên của người phối ngẫu, đại diện của vợ chồng

 • Khi thành lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung, vợ, chồng có thể đại diện theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng, phù hợp với quy định tại Điều 24 và Điều 24. Điều 25 của Luật này.
 • Trường hợp vợ hoặc chồng ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản vi phạm các quy định của Luật này về quan hệ đại diện của vợ chồng, tự thiết lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với bên thứ ba thì giao dịch vô hiệu, trừ trường hợp bảo vệ lợi ích của bên thứ ba hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Trách nhiệm chung của vợ chồng

 • Một trong hai vợ chồng chịu trách nhiệm chung về các giao dịch quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc các giao dịch khác theo quy định tại các Điều 24, 25 và 26 của Luật này về đại lý.
 • Vợ, chồng cùng thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Mục 3: Quy định về tài sản của người vợ chồng theo Luật hôn nhân 2021

Điều 28. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

 • Vợ, chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc hệ thống tài sản đã thỏa thuận.
 • Chế độ tài sản hợp pháp của vợ chồng được áp dụng theo quy định tại các Điều 33 đến Điều 46, Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.
 • Chế độ tài sản thỏa thuận giữa vợ chồng và vợ chồng được áp dụng các quy định tại các Điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.
 • Bất kể hệ thống tài sản nào được lựa chọn bởi cả hai vợ chồng, các quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng.
 • Chính phủ cần tinh chỉnh hệ thống tài sản của vợ chồng.

Điều 29. Nguyên tắc chung của hệ thống tài sản của vợ chồng

 • Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trong việc tạo ra, sở hữu, sử dụng và xử lý tài sản chung; không phân biệt giữa lao động gia đình và lao động có thu nhập.
 • Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm các điều kiện đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình.
 • Trường hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng, gia đình và người khác thì phải bồi thường.

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của gia đình

 • Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ giao dịch để đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình.
 • Trường hợp vợ, chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản theo khả năng kinh tế của cả hai bên.

Điều 31. Giao dịch liên quan đến nhà ở riêng của vợ chồng

Việc thành lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà ở duy nhất của vợ chồng phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Nếu ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân của người phối ngẫu, chủ sở hữu có quyền thiết lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch liên quan đến tài sản đó, nhưng phải đảm bảo chỗ ở của cặp vợ chồng.

Điều 32 Các giao dịch tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và các giao dịch bất động sản khác được thực hiện với người thứ ba thiện chí không cần phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

 • Trong giao dịch với bên thứ ba thiện chí, vợ hoặc chồng của tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền thiết lập và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản đó.
 • Trong giao dịch với bên thứ ba có thiện chí, vợ, chồng sở hữu tài sản nhưng không cần đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật được coi là người có quyền thành lập và thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền tài sản. Trong trường hợp bộ luật dân sự quy định việc bảo vệ bên thứ ba thiện chí, tài sản đó.

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng Luật hôn nhân 2021

 • Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng cùng tạo ra, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập, lợi nhuận từ việc phân chia tài sản và các khoản thu nhập hợp pháp khác trong gia đình. Khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản được thừa kế hoặc tặng cho vợ hoặc chồng và tài sản khác theo thỏa thuận của vợ chồng là tài sản chung.
 • Quyền sử dụng đất có được sau khi kết hôn của vợ chồng là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế, tặng riêng hoặc có được thông qua giao dịch tài sản.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung, được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung.
 • Nếu không có lý do gì để chứng minh rằng tài sản tranh chấp giữa vợ chồng là tài sản tương ứng của cả hai bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản chung

 • Trường hợp tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo quy định của pháp luật thì giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi rõ tên của cả hai vợ chồng. Hai vợ chồng có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên của một trong hai vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản đó được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp phát sinh tranh chấp về tài sản đó thì bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

Điều 35. Sở hữu, sử dụng và xử phạt tài sản chung

 • Việc sở hữu, sử dụng, xử phạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
 • Việc xử lý tài sản chung của vợ chồng phải được vợ, chồng đồng ý bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:
  • Bất động sản;
  • Tài sản di động phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;
  • Tài sản là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Điều 36. Tài sản chung được đưa vào hoạt động

Nếu hai vợ chồng thỏa thuận về việc một bên giao dịch tài sản chung, người đó có quyền tự mình thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải bằng văn bản.

Điều 37. Nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng

Nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng như sau:
 • Trường hợp nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đã thỏa thuận trong thỏa thuận giữa vợ chồng thì vợ, chồng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
 • Nghĩa vụ của vợ hoặc chồng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng, xử phạt tài sản chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng lẻ để duy trì và phát triển tài sản chung hoặc tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra, theo Bộ luật Dân sự, cha mẹ phải bồi thường;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 38. Phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo Luật hôn nhân 2021

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.
 • Thỏa thuận phân chia tài sản chung phải được ký kết bằng văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của cả hai vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Theo yêu cầu của cả hai vợ chồng, Toà án giải quyết việc phân chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Điều 39. Ngày có hiệu lực của việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

 • Thời gian có hiệu lực của việc phân chia tài sản chung của vợ chồng là thời gian mà hai vợ chồng đã thỏa thuận và ghi lại bằng văn bản; trường hợp tài liệu không ghi rõ thời gian có hiệu lực thì thời gian có hiệu lực được tính từ ngày lập hồ sơ.
 • Trường hợp tài sản bị chia, nhưng theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải có hình thức nhất định, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực kể từ thời điểm thỏa thuận. Phù hợp với hình thức quy định theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp Toà án phân chia tài sản chung của vợ chồng thì việc phân chia tài sản chung có hiệu lực thi hành kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.
 • Quyền và nghĩa vụ tài sản phát sinh trước khi phân chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực và quyền và nghĩa vụ tài sản của bên thứ ba vẫn còn hiệu lực trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Điều 40. Hậu quả của việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

 • Trường hợp tài sản chung của vợ chồng được phân chia thì phần tài sản, thu nhập, lợi nhuận phát sinh từ tài sản tương ứng của hai bên sau khi phân chia là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp sau đây: Nếu vợ chồng có thỏa thuận khác. Tài sản chưa phân chia còn lại vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
 • Thỏa thuận của vợ, chồng quy định tại khoản 1 Điều này không thay đổi quyền và nghĩa vụ tài sản mà vợ chồng và người thứ ba đã thiết lập trước đó.

Điều 41. Chấm dứt hiệu lực phân chia tài sản chung trong thời kỳ Luật hôn nhân 2021

 • Sau khi phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền đồng ý chấm dứt hiệu lực phân chia tài sản chung. Hình thức thỏa thuận phải được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.
 • Việc xác định tài sản chung và tài sản riêng biệt của vợ chồng được áp dụng theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật này kể từ ngày thỏa thuận vợ chồng có hiệu lực. Phần tài sản do vợ chồng phân chia, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác thì vẫn thuộc sở hữu của vợ chồng.
 • Quyền và nghĩa vụ tài sản phát sinh trước thời điểm phân chia tài sản chung có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, thỏa thuận chấm dứt hiệu lực phân chia tài sản chung phải được Tòa án chấp thuận.

>>>> Xem thêm: Điện thoại địa chỉ Tòa án quận Phú Nhuận HCM >>>>

Điều 42. Phân chia tài sản chung trong hôn nhân không hợp lệ

Trường hợp một trong các trường hợp sau đây, việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân vô hiệu:
 • Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con trưởng thành mất năng lực hành vi dân sự hoặc không thể làm việc, không có tài sản để nuôi dưỡng;
 • Để tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
  • Nghĩa vụ bồi dưỡng, hỗ trợ;
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
  • Nghĩa vụ thanh toán khi Toà án tuyên bố phá sản;
  • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
  • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác cho Nhà nước;
  • Luật này, Bộ luật Dân sự và các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 43. Tài sản của vợ chồng theo Luật hôn nhân 2021

 • Tài sản của vợ chồng bao gồm tài sản thuộc sở hữu của mỗi người trước khi kết hôn; tài sản thừa kế riêng được tách ra trong thời kỳ hôn nhân; tài sản của vợ chồng được tách ra theo quy định tại Các Điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản đáp ứng nhu cầu cơ bản của vợ hoặc chồng và tài sản khác thuộc về vợ chồng theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản hình thành của vợ chồng cũng là tài sản của vợ chồng. Thu nhập, lợi nhuận phát sinh từ tài sản cá nhân trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Điều 44. Sở hữu, sử dụng và xử lý tài sản tư nhân

 • Vợ, chồng có quyền sở hữu, sử dụng và xử phạt tài sản của mình; có đưa tài sản riêng lẻ vào tài sản chung hay không.
 • Trong trường hợp một trong hai vợ chồng không thể quản lý tài sản của mình hoặc không ủy thác cho người khác quản lý, bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Quản lý tài sản phải đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu.
 • Nghĩa vụ tài sản riêng biệt của mỗi cá nhân phải được thanh lý từ tài sản của mình.
 • Trường hợp tài sản chung của vợ chồng, thu nhập và lợi ích của tài sản là nguồn sinh kế duy nhất của gia đình thì việc xử lý tài sản đó phải được vợ chồng đồng ý.

Điều 45. Nghĩa vụ phân chia tài sản của vợ chồng

Vợ, chồng có nghĩa vụ tài sản riêng sau đây:
 • Nghĩa vụ trước hôn nhân của vợ, chồng;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng, xử phạt tài sản cá nhân, trừ nghĩa vụ bảo quản, bảo trì, sửa chữa tài sản của vợ hoặc chồng quy định tại Điều 44 hoặc Điều 4, Điều 37 của Luật này;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch mà một bên không thành lập và thực hiện vì nhu cầu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng.

Điều 46 Tài sản riêng biệt của vợ chồng được đưa vào tài sản chung

 • Tài sản riêng lẻ của vợ chồng được sáp nhập vào tài sản chung phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng.
 • Tài sản là tài sản chung, theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải có hình thức nhất định và thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
 • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng biệt hợp nhất thành tài sản chung được thực hiện trừ trường hợp hai vợ chồng có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 47. Thỏa thuận thiết lập hệ thống tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên đã kết hôn chọn hệ thống tài sản đã thỏa thuận, thỏa thuận này phải được ký kết dưới hình thức tài liệu công chứng hoặc chứng thực trước khi kết hôn. Hệ thống tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thiết lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Nội dung cơ bản của thỏa thuận hệ thống tài sản bao gồm:
 • Tài sản được xác định là tài sản chung hoặc tài sản riêng biệt của vợ chồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng liên quan đến tài sản chung, tài sản riêng lẻ và giao dịch liên kết; tài sản đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình;
 • Điều kiện, trình tự, nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
 • Các nội dung liên quan khác.
Trong quá trình thực hiện chế độ tài sản đã thỏa thuận, trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận hoặc không rõ ràng thì áp dụng các quy định tại Các Điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này. Hệ thống tài sản.

Điều 49. Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

 • Vợ, chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.
 • Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được áp dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

Điều 50 Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có một trong các trường hợp sau đây thì Toà án tuyên bố vô hiệu:
 • Không đủ điều kiện giao dịch theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Vi phạm một trong các điều 29, 30, 31, 32 của Luật này;
 • Nội dung thỏa thuận xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cha mẹ, con và các thành viên khác trong gia đình như tiền cấp dưỡng, quyền thừa kế.
Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm chính về các quy định tại khoản 1 Điều này và sẽ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp.
Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định

Chương 4: Chấm dứt hôn nhân – Luật hôn nhân 2021

Điều 51. Quyền yêu cầu ly hôn theo Luật hôn nhân 2021

 • Vợ, chồng, hai bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn.
 • Trong trường hợp một trong hai vợ hoặc chồng không thể nhận thức và kiểm soát hành vi của mình do bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác và trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, cha mẹ và người thân khác có quyền yêu cầu Tòa án hòa giải ly hôn. Vợ chồng của họ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe và tinh thần của họ.
 • Trường hợp vợ mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn.

Điều 52. Khuyến khích hòa giải ở cấp cơ sở

Nhà nước và xã hội khuyến khích hòa giải cơ sở cho ly hôn của vợ chồng. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cấp cơ sở.

Điều 53. Việc thụ lý đơn ly hôn

 • Tòa án thụ lý đơn ly hôn theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 • Trường hợp không đăng ký kết hôn nhưng có yêu cầu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; trường hợp có yêu cầu về con cái, tài sản thì xử lý theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Điều 54. Hòa giải của Tòa án

Sau khi tòa án chấp nhận đơn ly hôn, hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 55 Đồng ý ly hôn theo Luật hôn nhân 2021

Trường hợp vợ chồng cùng nộp đơn ly hôn thì xét thấy hai bên thực sự tự nguyện ly hôn và thống nhất quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm về phân chia tài sản, quyền nuôi con, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục. Trường hợp vợ, con thì Toà án công nhận việc đồng ý ly hôn; trường hợp không thỏa thuận được hoặc đồng thuận nhưng lợi ích hợp pháp của vợ, con không được bảo đảm thì Toà án ra quyết định ly hôn.

Điều 56 Một bên nộp đơn ly hôn

 • Trường hợp một trong hai vợ hoặc chồng nộp đơn ly hôn mà không hòa giải được toà án, vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của mình thì Toà án cho phép ly hôn. Mối quan hệ vợ chồng dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của hôn nhân, cuộc sống chung không thể kéo dài, không thể đạt được mục đích hôn nhân.
 • Trường hợp người phối ngẫu của người bị Toà án tuyên bố mất tích nộp đơn ly hôn thì Toà án.

>>>> Xem thêm: Điện thoại địa chỉ Tòa án quận Tân Phú HCM >>>>

Công ty Luật VN đã cung cấp về Luật hôn nhân 2021 cập nhật các quy định. Hy vọng với những chia sẻ này, Luật VN có thể giúp bạn tìm hiểu về quy trình, thủ tục, hồ sơ ly hôn đơn phương và ly hôn mà cả hai bên đã đồng ý. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy tìm luật sư để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến ly hôn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0763387788.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788