Lưu ý khi thành lập công ty dược phẩm

Dược phẩm đang là lĩnh vực thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những lưu ý khi thành lập công ty dược phẩm.

NHỮNG LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY DƯỢC PHẨM

CÁC LOẠI GIẤY TỜ- CHỨNG TỪ PHẢI CÓ

Dưới đây là một số giấy tờ công ty phải có theo đúng quy định của pháp luật:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực dược phẩm.
 • Chứng chỉ hành nghề dược.
 • Giấy phép kinh doanh nhà thuốc.
 • Giấy chứng nhận dược phẩm đảm bảo các tiêu chauanr do pháp luật quy định, thành phần không vượt quá nồng độ cho phép.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DƯỢC PHẨMImage result for công ty dược phẩm

Trước tiên, doanh nghiệp phải soạn thảo hồ sơ để xin giấy phép thành lập công ty. Hồ sơ phải có:

 • Danh sách và thông tin đầy đủ của cổ đông, thành viên công ty.
 • Điều lệ của doanh nghiệp ngành dược.
 • Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hợp lệ.
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh nếu đối tượng thành lập công ty là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho đơn vị pháp lý nếu chủ doanh nghiệp không trực tiếp làm việc.
 • Hồ sơ đăng ký công ty nộp tại phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy phép trong vòng 3 – 6 ngày.

 LƯU Ý VỀ CÁC THÔNG TIN CÔNG TY CẦN CHUẨN BỊImage result for công ty dược phẩm

 • Đặt tên cho công ty: tên riêng và loại hình công ty. Tên riêng công ty không được chứa các từ khiếm nhã.
 • Vốn điều lệ công ty: Doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm sẽ phải đăng ký vốn điều lệ phù hợp khi mở công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh: Với sự đa dạng của mã ngành, doanh nghiệp cần chọn ngành nghề kinh doanh hợp lý tương hợp với điều kiện kinh doanh.
 • Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 4 loại hình sau: tư nhân, hợp danh, TNHH, cổ phần.
 • Địa chỉ công ty: Phải chính xác, rõ ràng, có thể là nhà riêng hoặc thuê văn phòng.

0763 387 788