Mã ngành Khai thác kim loại

Mã ngành Khai thác kim loại là gì? Bạn muốn mở cửa hàng hay doanh nghiệp/công ty để kinh doanh ngành nghề khai thác kim loại theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, nhưng chưa hiểu rõ và biết cách thành lập sao cho đúng quy định luật định. Đừng lo, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Luật Quốc Bảo.

Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mã ngành Khai thác kim loại mã hóa theo Quyết định số 27/2018/QĐ-ttg Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Mã ngành khai thác kim loại gồm: Hoạt động khai thác khoáng kim loại (như quặng sắt), được thực hiện dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển… các hoạt động làm giàu và tán nhỏ quặng như: Việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng từ trường hoặc bằng phương pháp ly tâm; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Vàng, bạc, bạch kim….

Lưu ý: Khi đăng ký, kế khai ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ kê khai ngành, nghề cấp 4 như phần bôi vàng.

Quyết định số 27/2018/QĐ-ttg Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ngày 06 tháng 07 năm 2018;

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần; thành lập công ty tnhhDịch vụ thành lập công ty

Mã ngành Khai thác kim loại
Mã ngành Khai thác kim loại

Mã ngành Khai thác kim loại

07: KHAI THÁC QUẶNG KIM LOẠI

Ngành này gồm: Hoạt động khai thác khoáng kim loại (như quặng sắt), được thực hiện dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển… các hoạt động làm giàu và tán nhỏ quặng như: Việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, tách quặng bằng từ trường hoặc bằng phương pháp ly tâm.

Loại trừ:

– Hoạt động nung pyrit sắt được phân vào nhóm 20119 (Sản xuất hoá chất cơ bản khác);

– Sản xuất ô xít aluni được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

– Luyện kim loại màu được phân vào nhóm 24100 (Sản xuất sắt, thép, gang), 24202 (Sản xuất kim loại màu).

071 – 0710 – 07100: Khai thác quặng sắt

Nhóm này gồm:

– Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm lượng sắt.

– Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.

Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón).

072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu.

0721 – 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium

Nhóm này gồm:

– Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: khoáng chất uranit;

– Cô các loại quặng loại đó.

Loại trừ:

– Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 20113 (Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản khác);

– Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng khác được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu);

– Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

07221: Khai thác quặng bôxít

Nhóm này gồm: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít.

07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

Loại trừ:

– Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và thorium);

– Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 24202 (Sản xuất kim loại màu).

073 – 0730 – 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim.

Thành lập công ty Mã ngành Khai thác kim loại

Căn cứ pháp lý:

– Luật khoáng sản 2010

– Luật doanh nghiệp 2020

Phạm vi cho phép thành lập công ty khai thác khoáng sản

– Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh khai thác khoáng sản được phép khai thác khoáng sản, bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh khai thác khoáng sản được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác khoáng sản đầy đủ.

Mã ngành Khai thác kim loại
Mã ngành Khai thác kim loại

Điều kiện để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản?

– Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn có trữ lượng đã được thăm dò, phê duyệt theo quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nguồn nhân lực, thiết bị, công nghệ và phương pháp khai thác chuyên ngành phù hợp; đối với khoáng sản độc hại phải có văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ;

– Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác khoáng sản đầy đủ khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Tư vấn về điều kiện trước khi thành lập công ty khai thác khoáng sản

– Khi thành lập doanh nghiệp, cần cân nhắc lựa chọn một trong bốn loại hình như: Loại cổ phiếu + Hạn chế + Đối tác + Doanh nghiệp tư nhân.

– Tư vấn về các quy định về độ tuổi, năng lực hành vi và các hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.

– Tư vấn về điều kiện thuê, mượn văn phòng công ty.

– Tư vấn về hình thức góp vốn/tỷ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định…

– Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty cơ bản.

– Tư vấn về thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến khách hàng trước khi thành lập công ty…

Hồ sơ của công ty Mã ngành Khai thác kim loại

– Đơn đề nghị thành lập công ty khai thác khoáng sản;

– Văn bản nêu rõ điều lệ công ty (hoặc dự thảo điều lệ nếu không có quyết định chính thức)

– Văn bản nêu rõ danh sách cổ đông sáng lập hoặc người góp vốn của công ty và cổ đông đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông/thành viên/chủ sở hữu (CMND, hộ chiếu, CMND) trong trường hợp cổ đông/thành viên/chủ sở hữu là cá nhân.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức; nhận dạng cá nhân của người đại diện trong trường hợp cổ đông/thành viên/chủ sở hữu là tổ chức.

– Cổ đông/thành viên tổ chức nước ngoài sẽ cần một bản sao hợp pháp hóa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc có thể được thay thế bằng các tài liệu tương đương).

– Cuối cùng, nếu nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài thì phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các bước thành lập công ty mã ngành Khai thác kim loại

Để thực hiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần, cá nhân hoặc tổ chức cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin, tài liệu cần thiết để chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty khai thác khoáng sản

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần cho cơ quan đăng ký

Bước 4: Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 5: Khắc con dấu tròn công ty, con dấu tiêu đề và công bố mẫu con dấu tròn của công ty trên cổng thông tin quốc gia;

Bước 6: Công bố thông tin thành lập doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

Bước 7: Kê khai và nộp thành công thuế cấp phép, chữ ký số, đăng ký và xuất hóa đơn điện tử

Trên đây là phần chia sẻ về Mã ngành Khai thác kim loại và những kinh nghiệm thành lập công ty/doanh nghiệp ngành nghề này để kinh doanh. Nếu còn điều gì vướng mắc cần giải đáp liên quan đến trình tự thành lập doanh nghiệp hay vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng trao đổi và liên hệ với Luật Quốc Bảo chúng tôi thông qua hotline/zalo: 0763387788, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chi tiết và nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788