Mẫu đề án đề nghị cho phép đào tạo ngành chuyên ngành trình độ Thạc sĩ

Mẫu đề án đề nghị cho phép đào tạo ngành chuyên ngành trình độ Thạc sĩ. 

Căn cứ;

Thông tư số 38 2010 TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung của Dự án

Phần 1. Nhu cầu xây dựng đề án:

 • Giới thiệu một số nét của cơ sở đào tạo
 • Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu nhân lực trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cấp giấy phép đào tạo cho yêu cầu phát triển kinh tế
 • xã hội của tỉnh, thành phố trong khu vực nơi đặt cơ sở đào tạo. Phân tích và đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương, khu vực và quốc gia.
 • Kết quả đào tạo trình độ đại học, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các ngành, chuyên ngành đang được cơ sở đào tạo đào tạo đào tạo
 • Kỹ lưỡng giới thiệu về Khoa hoặc các đơn vị chuyên môn sẽ được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành, chuyên ngành mà đề nghị cấp giấy phép đào tạo.
 • Lý do xin phép kỷ luật hoặc chuyên ngành để cung cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Phần 2. Mục tiêu tuyển sinh đào tạo:

 • Căn cứ để lập dự án.
 • Mục tiêu đào tạo mục tiêu chung mục tiêu cụ thể.
 • Thời gian huấn luyện.
 • Đối tượng tuyển sinh Yêu cầu đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu có bằng tốt nghiệp về kinh nghiệm làm việc
 • Danh sách các chuyên ngành gần với chuyên ngành liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành mà yêu cầu đào tạo.
 • Danh sách các môn học kiến thức bổ sung.
 • Quy mô tuyển sinh dự kiến
 • Học phí dự kiến trong năm
 • Yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp.

Phần 3. Năng lực của cơ sở đào tạo:

1. Đội ngũ giảng viên toàn thời gian, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ mẫu 1 Phụ lục III 2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

 • Trang thiết bị cho mẫu đào tạo 2 Phụ lục III. – Thư viện mẫu 3 Phụ lục III. 3. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Đề tài khoa học đã được triển khai theo mẫu 4, Phụ lục III.
 • Hướng nghiên cứu đề tài luận án của mô hình luận án 5 Phụ lục III.
 • Công trình cán bộ hữu cơ đã công bố, mẫu 6, Phụ lục III.  Hp tác quc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cu khoa họ

Phần 4. Chương trình và kế hoạch đào tạo

 • Chương trình đào tạo được trình bày theo Phụ lục IV.
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo Phụ lục: Tài liệu, chứng minh kèm theo
 • Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ ngành, chuyên ngành tương ứng với môn học, chuyên ngành. Cho phép huấn luyện.
 • Biên bản phê duyệt hồ sơ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo cơ sở đào tạo, biên bản kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
 • Dự thảo quy chế tuyển sinh, quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (đối với ngành đầu tiên hoặc chuyên ngành được cấp phép đào tạo) của cơ sở đào tạo.
 • Lý lịch khoa học của giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (Mẫu tại Phụ lục IV)

Lưu ý: Dự án được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. yêu cầu của địa phương, khu vực và quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội của ngành, tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở đào tạo và tổ chức hội thảo với sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà tuyển dụng, đại diện doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề xin phép đào tạo

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788