Mẫu hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên mới nhất.

Mẫu hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên?

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì đối với giáo viên khi tham gia giảng dạy tại bất kỳ trường học nào trên nước Việt Nam đều phải ký kết hợp đồng. Vậy, mẫu hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên sẽ quy định những nội dung chính gì. Sau đây, Luatvn.vn xin cung cấp thông tin qua bài viết này, Quý khách có thể tham khảo.

Chúng tôi là công ty luật lâu đời, uy tín cùng với nhiều luật sư, luật gia, chuyên viên pháp lý đã nhiều năm tích lũy nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý. Chúng tôi đảm bảo cho Quý khách hàng được hưởng mức dịch vụ ưu đãi nhất. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu hợp đồng giảng dạy
Mẫu hợp đồng giảng dạy

Mẫu hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên.

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Số: …………../HĐGD

 

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………. Tại …………………………………………

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………….. ……………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ……………………………Sinh năm: ………………………………………………………………. đại diện.

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) ………………………………………………………………………………….

Sinh năm: …………………………………….. ………….. …………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………….

Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số…………………………..

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số………………………

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số…………………………………………….

  1. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) …….. Tổng sĩ số: ……………….

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên B

a) Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học ………

b) Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.

c) Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).

d) Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Trách nhiệm của bên A

e) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch trình giảng dạy…

f) Thanh toán cho bên B các khoản phụ cấp sau:

– Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

+ Tổng số tiết :………… . x ……… /tiết  =………………

+ Chấm bài:…………… x … ….. . . /bài  =……………

– Phụ cấp đi lại: Từ: . . …… . đến:…………. =……………

+ Chi phí đi lại 2 đầu ga:…… ……….. .     =…… ……..

+ Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:

+ Phụ cấp ăn: ………….. đ/ngày   x  …………..ngày =… …………..

+ Phụ cấp ở: ………….. đ/ngày   x …………..ngày =…………….

– Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: ……………………………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

  1. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
  2. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4: Bồi thường thiệt hại

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường….khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 5: Cam kết thực hiện:

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.

– Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm các điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

– Hợp đồng này lập thành 03 bản (mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

            GIÁM HIỆU                                BÊN A                                BÊN B

DUYỆT

Mẫu hợp đồng giảng dạy
Mẫu hợp đồng giảng dạy

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH ……..

Đại diện bên A: Ông/Bà ………………………………………………….. Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.

Đại diện bên B: Ông/Bà …………………………………………………………………………….

Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ….. tháng ……. năm ……. , trên cơ sở các nội dung sau:

1- Thực hiện thời gian, kế hoạch giảng dạy:…………………………………………………..

2- Đảm bảo nội dung giảng dạy:………………………………………………………………….

3- Thực hiện các quy định quản lý lớp học:……………………………………………………

4- Thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá:………………………………………………………..

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)

Kết luận:…………………………………………………………………………………………………..

Số tiền được thanh toán:…………………. Đã ứng:……………. Còn lại:……………………

TRƯỞNG BỘ MÔN                                       BÊN A                                   BÊN B

                                ……………………                      …………                    ………….

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP CỦA LUATVN.VN

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan về các vấn đề pháp lý lao động phát sinh tại Việt Nam như xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, vvv

– Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về giấy phép Việt Nam.

– Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

– Đại diện cho Khách hàng thực hiện trực tiếp thực hiện công việc mà khách hàng có nhu cầu.

Trên đây là mẫu hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên mới nhất hiện nay, chuẩn xác nhất, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luatvn.vn 0763.387.788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788