Điều 1: Điều kiện về hàng hóa: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Số thứ tựTên hàng hóaĐơn vịSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
1.
2.
3.
4.
Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ: …………………………. đồng)