Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở bao gồm những gì và như thế nào? Mời quý khách hàng xem bài viết sau đây của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

mau hop dong mua ban nha dat

1. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MUA BÁN NHÀ Ở ĐẤT ĐAI

Địa chỉ: ……………………………………
Hôm nay, trên … tháng…….. 20….., tại …………, chúng tôi bao gồm:
NGƯỜI BÁN (Bên A)
Ông/bà: ………………………………. Năm sinh: ……………………………
Số CMND: ………………………………………….. Ngày cấp. …………………….. Được cấp bởi…………………………………………
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………..
Ông/Cô: …………………………… Năm sinh: ……. …………………………
Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN: ……………… Ngày phát hành Nơi phát hành ……. ……………..
Hộ khẩu:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………………………………………………
NGƯỜI MUA (Bên B)
Ông/cô: ………………………………. Năm sinh: ……………………………
Số CMND: ………………………………………….. Ngày phát hành. ….. Phát hành bởi………………………
Hộ khẩuh:………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………….
Ông/Cô: …………………………… Năm sinh: ……. ……………………………
Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN: ……………… Ngày phát hành Nơi phát hành ……. ……………..
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………….
Chúng tôi tự nguyện cùng lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ, với các điều khoản được hai bên thảo luận và thống nhất như sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng – Căn hộ để bán

1.1. Căn hộ ……………………… thuộc quyền sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận của……. ….” do Ủy ban nhân dân cấp ……………………………….. …… Như sau:
a) Nhà ở:
– Địa chỉ: ………………………………………. ………
– Tổng diện tích sử dụng: ………… m2 (…….. ……….. mét vuông)
– Diện tích xây dựng: …………. m2 (…………………………………….. mét vuông)
– Kết cấu của ngôi nhà: …………………
– Số tầng: …………………..
b) Đất ở:
– Số thửa đất: …………………….
– Tờ bản đồ số: ……………………
– Diện tích: …………….. m2 (……… ………………… mét vuông)
– Công dụng:
+ Riêng: …………….. m2 (……….. …………………… mét vuông)
+ Chung: …………….. m2 (…………………….. mét vuông)
1.2. Theo hợp đồng này, bên A đồng ý bán, bên B đồng ý mua toàn bộ căn hộ nêu trên với các điều khoản thỏa thuận dưới đây theo hợp đồng này.

Điều 2. Giá bán căn hộ và thanh toán

2.1. Giá mua và bán do cả hai bên thỏa thuận là …………. VND (…………………….. VND) được thanh toán bằng đồng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.
2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.
2.3. Việc thanh toán, tiếp nhận số tiền trên do hai bên thực hiện.

Điều 3. Đăng ký giao và chuyển nhượng căn hộ

3.1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao căn hộ quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với toàn bộ giấy tờ gốc về quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất cho bên B.
Việc giao, nhận căn hộ và các giấy tờ đi kèm do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thuế, phí và lệ phí

4.1. Các khoản thuế, phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do Bên đó nộp.
4.2. Sau khi ký hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có tranh chấp phát sinh, các bên phải cùng đàm phán để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết chung của hai bên

6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết sau đây:

a) Thông tin về nhân thân, về căn hộ ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Căn hộ được mua, bán theo quy định của pháp luật;
c) Tại thời điểm ký kết Hợp đồng này:
– Căn hộ trên thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên A, không có tranh chấp, khởi kiện;
– Căn hộ không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào bằng các nội dung sau: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho thuê, cho vay hoặc kê khai là vốn của doanh nghiệp, không kê biên để đảm bảo thi hành án;
– Căn hộ không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền lợi của chủ sở hữu;
– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ mà Bên A xuất trình cho công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là hợp đồng duy nhất và đúng sự thật.
d) Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc;
đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này;

6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết sau đây:

a) Thông tin cá nhân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã kiểm tra, nắm rõ về căn hộ chung cư quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
c) Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này;

6.3. Bên A và Bên B cùng đảm nhận:

Đặc điểm của căn hộ để mua bán nêu trong Hợp đồng này là đúng với tình hình thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và bên B phải chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1. Hiệp định này có hiệu lực ngay khi hai bên ký kết. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản bởi cả hai bên có đầy đủ chữ ký của các bên và chỉ được thực hiện khi Bên mua chưa đăng ký chuyển quyền sở hữu theo Hợp đồng. đồng xu này.
7.2. Hai bên thừa nhận hiểu rõ các quy định của pháp luật về chuyển nhượng căn hộ; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc tham gia Hợp đồng này.
7.3. Hai bên tự đọc lại/đọc lại văn bản gốc của Hợp đồng này, đồng ý với tất cả các điều khoản của Hợp đồng và không có bất kỳ vấn đề gì. Cả hai bên đều ký dưới đây làm bằng chứng.
7.4 Hai bên cam kết đồng ý và hiểu rõ Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở trên.
Bên A                                                                                                                Bên B
Ký và ghi rõ họ tên                                                                                            Ký và ghi rõ họ tên

>>Tham khảo thêm Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng >>

2. Hướng dẫn cách ghi Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MUA BÁN NHÀ Ở ĐẤT ĐAI

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2021, tại 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh , chúng tôi bao gồm:
NGƯỜI BÁN (Bên A)
Ông/bà: Bùi Văn Luật Năm sinh: 1972
Số CMND: 013133113  Ngày cấp.24/12 năm 2019 Được cấp bởi. công an tỉnh Đồng Tháp
Hộ khẩu:
Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 076 338 7788
Ông/Cô: Nguyễn Thị Luat Năm sinh: .1970
Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN: 1268454863 Ngày phát hành 15/ 9/ 2017 Nơi cấp công an tỉnh Đồng Tháp
Hộ khẩu:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:. 60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại:  0778.738.886
NGƯỜI MUA (Bên B)
Ông/cô: Đoàn Văn Mua Năm sinh: 1962
Số CMND: 798926248 Ngày phát hành. 23/8/ 2019 Nơi cấp bởi..UBND Quận Bình Thạnh
Hộ khẩu:………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: 257 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạn, Hồ Chí Minh
Điện thoại:..0123456789
Ông/Cô: Lê Thị Vợ  Năm sinh: .1970
Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN: .15486164168 Ngày phát hành 6/4/2020 Nơi cấp UBND Quận Bình Thạnh
Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:257 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạn, Hồ Chí Minh
Điện thoại:…0987654321
Chúng tôi tự nguyện cùng lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ, với các điều khoản được hai bên thảo luận và thống nhất như sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng – Căn hộ để bán

1.1. Căn hộ  thuộc quyền sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận của……. ….” do Ủy ban nhân dân cấp ……………………………….. …… Như sau:
a) Nhà ở:
– Địa chỉ: 189, Đường Bạch Đằng, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
– Tổng diện tích sử dụng: 350m2 ( ba trăm năm mươi  mét vuông)
– Diện tích xây dựng: 55 m2 (năm mươi lăm mét vuông)
– Kết cấu của ngôi nhà: Nhà căn góc có 3 mặt tiền góc chữ A
– Số tầng: Nhà xây dựng 5 tầng và 1 sân thượng
b) Đất ở:
– Thửa đất số: 189, Đường Bạch Đằng, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
– Tờ bản đồ số: ……………………
– Diện tích: 350m2 ( ba trăm năm mươi  mét vuông)
– Công dụng: Nhà ở
+ Riêng: 348 m2 (.ba trăm bốn mươi tám mét vuông)
+ Chung: 2 m2 (hai mét vuông)
1.2. Theo hợp đồng này, bên A đồng ý bán, bên B đồng ý mua toàn bộ căn hộ nêu trên với các điều khoản thỏa thuận dưới đây theo hợp đồng này.

Điều 2. Giá bán căn hộ và thanh toán

2.1. Giá mua và bán do cả hai bên thỏa thuận là 12.000.000.000 VND (mười hai tỷ VND) được thanh toán bằng đồng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.
2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.
2.3. Việc thanh toán, tiếp nhận số tiền trên do hai bên thực hiện.

Điều 3. Đăng ký giao và chuyển nhượng căn hộ

3.1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao căn hộ quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với toàn bộ giấy tờ gốc về quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất cho bên B.
Việc giao, nhận căn hộ và các giấy tờ đi kèm do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Thuế, phí và lệ phí
4.1. Các khoản thuế, phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do Bên đó nộp.
4.2. Sau khi ký hợp đồng này, Bên B. có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có tranh chấp phát sinh, các bên phải cùng đàm phán để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết chung của hai bên

6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết sau đây:

a) Thông tin về nhân thân, về căn hộ ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Căn hộ được mua, bán theo quy định của pháp luật;
c) Tại thời điểm ký kết Hợp đồng này:
– Căn hộ trên thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên A, không có tranh chấp, khởi kiện;
– Căn hộ không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào bằng các nội dung sau: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho thuê, cho vay hoặc kê khai là vốn của doanh nghiệp, không kê biên để đảm bảo thi hành án;
– Căn hộ không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền lợi của chủ sở hữu;
– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ mà Bên A xuất trình cho công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là hợp đồng duy nhất và đúng sự thật.
d) Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc;
đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này;

6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết sau đây:

a) Thông tin cá nhân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã kiểm tra, nắm rõ về căn hộ chung cư quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
c) Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này;

6.3. Bên A và Bên B cùng đảm nhận:

Đặc điểm của căn hộ để mua bán nêu trong Hợp đồng này là đúng với tình hình thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và bên B phải chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

7.1. Hiệp định này có hiệu lực ngay khi hai bên ký kết. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản bởi cả hai bên có đầy đủ chữ ký của các bên và chỉ được thực hiện khi Bên mua chưa đăng ký chuyển quyền sở hữu theo Hợp đồng. đồng xu này.
7.2. Hai bên thừa nhận hiểu rõ các quy định của pháp luật về chuyển nhượng căn hộ; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc tham gia Hợp đồng này.
7.3. Hai bên tự đọc lại/đọc lại văn bản gốc của Hợp đồng này, đồng ý với tất cả các điều khoản của Hợp đồng và không có bất kỳ vấn đề gì. Cả hai bên đều ký dưới đây làm bằng chứng.
7.4 Hai bên cam kết đồng ý và hiểu rõ Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở trên.
Bên A                                                                                                                Bên B
Ký và ghi rõ họ tên                                                                                            Ký và ghi rõ họ tên
Bùi Văn Luật                                                                                                        Đoàn Văn Mua

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788