Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe bao gồm những nội dung nào? Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

1. Mẫu hợp đồng bán xe

mau hop dong 2
Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu số 05-CC/MBCNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – Tự do – Hạnh phúc

   —————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE 

Tại Văn phòng công chứng số…… Hồ Chí Minh (Trong trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở chính, ghi địa điểm công chứng và Văn phòng công chứng), chúng tôi bao gồm:

Người bán (sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông (Ms.): ………… ……………………… ……………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân :………………….. Ngày………………………………………….. tại……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (nếu bạn không có hộ khẩu thường trú, vui lòng đăng ký tạm trú) …………………………………… …………………………… …………………………… …

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng

Cùng vợ là bà:

Sinh ngày

Số chứng minh nhân dân :………………….. Ngày………………………………………….. tại……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:

(trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:

Sinh ngày

Số chứng minh nhân dân :………………….. Ngày………………………………………….. tại……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên

Sinh ngày

Số chứng minh nhân dân :………………….. Ngày………………………………………….. tại……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:

Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ tên người đại diện:

Sinh ngày

Số chứng minh nhân dân :………………….. Ngày………………………………………….. tại……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:…………………. Ngày………………………………………….. do……………………………….lập

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:

Trụ sở:

Quyết định thành lập số: ……………….. Ngày………………………………………….. do ………………. cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..ngày……….tháng ……..năm……… do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.Số Fax: ………………………………………..Số điện thoại:……………………………………….Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày…………………………………………..tại……………………………………………………………………………………………………………..Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..ngày ……………….do …………………………………………………….lập

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

…………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: XE MUA BÁN

1. Đặc điểm xe:

a) Biển số: .……………………………………………………………….;

b) Nhãn hiệu: ……………………………………………………………..
c) Dung tích xi lanh: .……………………………………………………..

d) Loại xe: ………………………………………………………………..;

e) Màu sơn: .………………………………………………………………;

f) Số máy: .……………………………………………………………….;

g) Số khung: ………………………………………………………………;

h) Các đặc điểm khác: ………………………………………….… (nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số: ……………..… do ………………………………. cấp ngày ………………………………………………………………………… .(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)

ĐIỀU 2:GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: … ……………………………………(bằng chữ .…………………………………………………………………………………………………)

2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

Do các bên thỏa thuận……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4:QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

1. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác …

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU: KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Mẫu hợp đồng mua bán xe có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….

Bên A                                                                                                                               Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                                            (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn điền nội dung Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu số 05-CC/MBCNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – Tự do – Hạnh phúc

   —————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE 

Tại Văn phòng công chứng số    7   Hồ Chí Minh (Trong trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở chính, ghi địa điểm công chứng và Văn phòng công chứng), chúng tôi bao gồm:

Người bán (sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông (Ms ):           Bùi Văn Luật                                                       

Ngày sinh:             24/12/1972                                                                                 

Số chứng minh nhân dân :      4543548351686                  Ngày    14/8/2019          tại  UBND Quận Tân Bình                                                                           

Hộ khẩu thường trú (nếu bạn không có hộ khẩu thường trú, vui lòng đăng ký tạm trú) : 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM             

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:  

1  Chủ thể là vợ chồng

Cùng vợ là bà:……………………

Sinh ngày:……………………

Số chứng minh nhân dân : ……………………Ngày ……………………  tại  ……………………                                                

Hộ khẩu thường trú:……………………

(trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2  Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:……………………

Sinh ngày……………………

Số chứng minh nhân dân :  ……………………Ngày…………………… tại    ……………………                                                 

Hộ khẩu thường trú:……………………

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên……………………

Sinh ngày……………………

Số chứng minh nhân dân :  …………………… Ngày ……………………tại ……………………                                                   

Hộ khẩu thường trú:……………………

Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ tên người đại diện:……………………

Sinh ngày……………………

Số chứng minh nhân dân ……………………Ngày……………………tại  ……………………                                                                 

Hộ khẩu thường trú:……………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:……………………Ngày ……………………………………… do ……………………lập

3  Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:………………………………………

Trụ sở:………………………………………

Quyết định thành lập số:………………………………………Ngày………………………………………do………………………………………cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:           ngày          tháng         năm          do………………………………………  cấp

Số Fax: ………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………

Họ và tên người đại diện:  ………………………………………  Chức vụ:  ………………………………………                    

Sinh ngày:  ………………………………………        

Chứng minh nhân dân số:  ……………………………………… cấp ngày……………………………………… tại ……………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………  ngày ……………… do …………………………………………………… lập

Bên mua (sau đây gọi là Bên B): 

Ông (Ms ):        Đoàn Văn Mua                                                     

Ngày sinh:             30/7/1982                                                                                 

Số chứng minh nhân dân :      615151514                  Ngày    25/9/2019          tại  UBND Quận Tân Bình                                                                           

Hộ khẩu thường trú (nếu bạn không có hộ khẩu thường trú, vui lòng đăng ký tạm trú) : 62/2 Bùi Thị Xuân, P3 Q. Tân Bình, TP.HCM

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: XE MUA BÁN

1  Đặc điểm xe:

 1. a) Biển số: 60H – 12975  ;
 2. b) Nhãn hiệu: Air-Blade 
  c) Dung tích xi lanh: 150 cm3
 3. d) Loại xe:  125cc;
 4. e) Màu sơn:  Đỏ-đen-trắng;
 5. f) Hộp số: Tự động  ;
 6. g) Khối lượng: 111kg;
 7. h) Các đặc điểm khác:  (nếu có)

2  Giấy đăng ký xe số: 62 do UBND Quận Tân Bình   cấp ngày 17/8/2020   (Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)

ĐIỀU 2:GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1  Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: 38.670.000  (bằng chữ Ba mươi tám triệu sáu trâm bảy mươi nghìn đồng     )

2  Phương thức thanh toán: Tiền mặt

3  Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật

ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

Do các bên thỏa thuận                                                                                                                                                                            

ĐIỀU 4:QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

1  Bên B có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);                                                                                                                                                            

2  Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên A  chịu trách nhiệm nộp

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1  Bên A cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 3. c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 4. d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác    

2  Bên B cam đoan:

 1. a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
 3. c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác  

ĐIỀU 8: ĐIỀU: KHOẢN CUỐI CÙNG

1  Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2  Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên; Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3 Mẫu hợp đồng mua bán xe có hiệu lực từ ngày: 4/1/2021

Bên A                                                                                                                               Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                                            (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bùi Văn Luật                                                                                                                     Đoàn Văn Mua

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Mẫu hợp đồng mua bán xe . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788