Mở lớp mầm non tư thục cho nhóm trẻ tại Đồng Nai

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
 • Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục

Nội dung tư vấn:

 • Điều 11 của quyết định 41 / 2008 / QĐ – BGDĐT và điều 9 thông tư số 28 / 2011 /QĐ – BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo quy định các điều kiện thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai:

” 1. Nhóm tư nhân và trẻ mẫu giáo độc lập là cơ sở giáo dục mầm non khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Điều kiện thành lập, hồ sơ, thủ tục thành lập nhóm ươm tạo độc lập riêng hoặc trường mẫu giáo được thực hiện theo quy định tại điều lệ mẫu giáo và quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai có thể được cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện sau đây

 • Các nhóm trường mầm non độc lập tư nhân và mẫu giáo được thành lập chỉ dành cho mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của gia đình và đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Các địa phương, góp phần chăm sóc nhà nước cho việc giáo dục;
 • có đủ các giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại điều 22 và điểm đ khoản 1 điều 19 của quy chế này;
 • Căn phòng để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thiết bị bảo đảm, đồ chơi, đồ chơi và tài liệu theo quy định tại điều 30 của quy chế này;
 • Người nộp đơn xin phép thành lập nhóm mẫu giáo độc lập tư nhân hoặc trường mẫu giáo được gọi là chủ sở hữu nhóm ươm tạo độc lập tư nhân hoặc nhà mẫu giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 16 của quy chế.
 • Trong trường hợp này, có cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ em khi họ ở một nhóm trẻ em hoặc mẫu giáo;
 • Số lượng trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non tư nhân không vượt quá 50 trẻ em

Quy trình đăng ký thành lập quy định tại khoản 4 điều 11 quyết định 41 / 2008 / qđ – bgddt và điều 9 thông tư 28 / 2011 / tt – bgddt.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhóm trưởng nhóm trẻ em, mẫu giáo tư nhân độc lập;
 • Giấy chứng nhận tài sản và tài sản hợp lệ;
 • Số hồ sơ 01 
Đề án thành lập nhóm trẻ tư thục
Đề án thành lập nhóm trẻ tư thục

Thủ tục đăng ký nhóm trẻ tại Đồng Nai như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện cho ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, uỷ ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị cho sở giáo dục và đào tạo kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm thanh niên. , mẫu giáo độc lập riêng tư;
 • Trong vòng 10 ngày làm việc, sở giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ đề nghị và tiến hành kiểm tra vật lý về nhóm trẻ tại Đồng Nai. Nếu các điều kiện quy định tại khoản 3 điều này được đáp ứng, bộ giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời từ cục giáo dục và đào tạo, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai. Cơ sở tư nhân.
 • Trường hợp không cho phép thành lập thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho Sở giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ lý do không cho phép thành lập và giải pháp 

Điều kiện đối với cá nhân thành lập được quy định tại khoản 2 điều 16 quyết định 41 / 2008 / qđ – bgdđt

 • Các tổ chức, cá nhân xin phép thành lập trường độc lập riêng tư, nhà trẻ, nhóm trẻ em, nhà mẫu giáo là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
 • Những phẩm chất và đạo đức;
 • Sức khỏe tốt;
 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao hơn ; có chứng chỉ đào tạo chuyên môn trong giáo dục mầm non ít nhất 30 ngày hoặc giấy chứng nhận huấn luyện cho người quản lý.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788